HOTĂRÂRE nr. 668 din 29 noiembrie 1993privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 8 decembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe stabileşte data de 6 februarie 1994 pentru alegerea primarilor în circumscripţiile electorale menţionate în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1                     LISTA circumscriptiilor electorale în care se vor desfăşura alegeri pentru primari la data de 6 februarie 1994
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiilor electoraleJudeţul
    1.  RăchitoasaBacău
    2.  SînmartinBihor
    3.  SîrbiBihor
    4.  Girişu de CrişBihor
    5.  DarabaniBotoşani
    6.  HavîrnaBotoşani
    7.  CozieniBuzău
    8.  SacuCaraş-Severin
    9.  BucşaniGiurgiu
    10.  GurasadaHunedoara
    11.  OţeleniIaşi
    12.  CujmirMehedinţi
    13.  VitomireştiOlt
    14.  DeveseluOlt
    15.  StarchiojdPrahova
    16.  Vadu MoldoveiSuceava
    17.  VereştiSuceava
    18.  UdeştiSuceava
    19.  CrişeniSălaj
    20.  VîrtoapeTeleorman
    21.  OşeştiVaslui
    22.  PuieştiVaslui
    23.  TanacuVaslui
  ---------