HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 martie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la secțiunea "CAMERA DEPUTAȚILOR", domnul deputat Tinel Gheorghe, Grupul parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU
  București, 22 martie 2016.Nr. 4.------