HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 martie 2016privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016  În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22 martie 2016, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2016.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  VASILE NISTOR
  Bucureşti, 22 martie 2016.Nr. 5.  +  AnexăCOMPONENŢAConsiliului de administraţie alSocietăţii Române de Televiziune    I. Membri titulari II. Membri supleanţi    Irina Radu Elena Anca Dindirică    Doina Gradea Smaranda Vornicu Shalit    Alfred Bulai Lucian Romaşcanu    Ionica Stănciulescu Adriana-Silvia Mesesian    Radu Carp Cristian Vasile Petcu    Nagy Debreczeni Hajnal Rostas-Peter Istvan    Ruxandra Garofeanu Georgiana-Irina Lazăr    Valeriu Cristian Hadji-Culea Gheorghe Bălăşoiu    Raico Cornea Andreea-Julika Ghiţă    Christel Ţopescu Ana-Maria Sandu    George Orbean    Monica Simona Ghiurco Cornel Mihalache    Gabriel Teodor Giurgiu Luminiţa Velciu-------