HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 (*actualizată*)privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat(actualizată până la data de 10 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 158 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Codul studiilor universitare de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul educaţiei,

  cercetării, tineretului şi sportului,

  Daniel Petru Funeriu

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 681.  +  AnexăCODUL STUD 29/06/2011