ORDIN nr. 228 din 2 martie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 228 din 2 martie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 119 din 29 februarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 4 martie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 2.054/2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 374 din 29 februarie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 157, 159, 161 și 165 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────┬─────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────┬───────────┬─┬─┬──────────┬──────────┬───────────┐│"157│W5607│L01C │ │PACLITAXEL │CONC. PT. │ │ACCORD │MAREA │CUTIE CU │S│1│131.560000│160.610000│ 0.000000││ │8003 │D01 │PACLITAXELUM**│ACCORD 6 mg/ml│SOL. PERF.│6 mg/ml│HEALTHCARE│BRITANIE│1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │STICLĂ A 50│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PACLITAXEL │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│159 │W5406│L01C │PACLITAXELUM**│PACLITAXEL │CONC. PT. │6 mg/ml│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│ 4.668000││ │8005 │D01 │ │KABI 6 mg/ml │SOL. PERF.│ │KABI │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ROMANIA │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│161 │W5221│L01C │PACLITAXELUM**│SINDAXEL │CONC. PT. │6 mg/ml│ACTAVIS │ROMÂNIA │CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│ 189.108000││ │2004 │D01 │ │ │SOL. PERF.│ │S.R.L. │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼─────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────┼─┼─┼──────────┼──────────┼───────────┤│165 │W4337│L01C │PACLITAXELUM**│PACLITAXEL │CONC. PT. │mg/ml │EBEWE │ AUSTRIA│CUTIE X 1 │S│1│157.872000│192.732000│265.228000"││ │2004 │D01 │ │EBEWE 6 mg/ml │SOL. PERF.│6 │PHARMA GES│ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │M.B.H. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NFG KG │ │INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────┴───────────┴─┴─┴──────────┴──────────┴───────────┘2. La secțiunea P7 "Program național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", poziția V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna martie 2016.
  p. Ministrul sănătății,
  Victor Dan Eugen Strâmbu,
  secretar de stat
  Președintele
  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  ----