ANEXĂ din 28 decembrie 2015la Norma nr. 39/2015 (Anexa nr. 2)
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015    Situaţia privind rezultatele retratăriiinformaţiilor din contabilitatea organizatăîn conformitate cu Regulamentul nr.4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a aComunităţilor Economice Europene aplicabileentităţilor autorizate, reglementate şisupravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobatprin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011 ┌────┬────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────┬───────────┐ │Nr. │ Regulamentul │ Reglementări │Ajustări│Reclasificări│Observaţii/│ │crt.│ nr. 4/2011 │conforme cu IFRS│valoare │ │Explicaţii │ │ ├────────┬───────┼────────┬───────┤ │ │ │ │ │Denumire│Valoare│Denumire│Valoare│ │ │ │ │ │element │ │element │ │ │ │ │ ├────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────────┴───────────┘-----