HOTĂRÂRE nr. 383 din 30 iulie 1993pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda în legătură cu participarea finlandeza la aranjamentul financiar G-24, semnat la Bucureşti la 14 iunie 1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 26 august 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda în legătură cu participarea finlandeza la aranjamentul financiar G-24, semnat la Bucureşti la 14 iunie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Constantin Ene,secretar de statPROTOCOL 14/06/1993