ORDIN nr. 167/C din 20 ianuarie 2016privind modificarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 11 februarie 2016    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările ulterioare, şi a art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 23 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 4 "Reguli pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special", la articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Anual, până la data de 15 decembrie a anului în curs, funcţionarii publici sunt obligaţi să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, după cum urmează: a) funcţionarii publici încadraţi la categoria «echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani» pot solicita numai echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă potrivit art. 11 alin. (2); b) pentru articolele de echipament solicitate prin cerere, valoarea acestora se reţine din cota de echipare anuală aferentă normei pentru care a fost făcută solicitarea. Contravaloarea acestor articole, reţinută din cota de echipare anuală, se acordă, integral, în primul trimestru al anului următor, dacă nu a fost posibilă acordarea acestora în anul pentru care au fost solicitate; c) funcţionarii publici încadraţi la categoria «numai bani» solicită acordarea contravalorii drepturilor de echipament. Contravaloarea drepturilor de echipament se acordă potrivit art. 11 alin. (2)."2. În anexa nr. 4 "Reguli pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special", la articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Achitarea drepturilor de echipament în bani se efectuează lunar, începând cu prima lună a anului de referinţă, în funcţie de fondurile alocate. Valoarea lunară de acordat reprezintă 1/12 din totalul cotei părţi anuale în vigoare la data acordării."3. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma "Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul justiţiei,

    Raluca Alexandra Prună
    Bucureşti, 20 ianuarie 2016.Nr. 167/C.----