ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016  Având în vedere că aplicarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin care este acordat un beneficiu persoanelor condamnate care au elaborat lucrări ştiinţifice sau care au obţinut invenţii şi inovaţii brevetate, respectiv se reduce pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, a determinat împiedicarea şi denaturarea scopului şi spiritului reglementării execuţional penale,ţinând seama de creşterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 şi 2015, a numărului lucrărilor ştiinţifice elaborate şi publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, tinzând spre un fenomen de mare amploare care nu mai poate fi controlat, îndepărtând prevederile legale de la scopul lor legitim,pentru că prin abuzul de acest beneficiu se ajunge la situaţia în care nu se mai realizează scopul şi funcţiile pedepsei privative de libertate, respectiv formarea unei conduite corecte faţă de ordinea de drept, regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă a persoanelor condamnate,deoarece scopul persoanelor condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, care elaborează lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, este reprezentat exclusiv de câştigul zilelor de muncă ce sunt considerate ca executate, având, în acest fel, acces mai rapid la mecanismul prin care pot solicita instanţei de judecată liberarea condiţionată, şi nu vizează recuperarea şi reintegrarea lor socială accelerată,observând că, în contextul actual, se constată că prin activitatea de elaborare a unor lucrări ştiinţifice o persoană privată de libertate nu intenţionează să îşi formeze o conduită corectă faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea reintegrării ei în societate, nerealizându-se, de fapt, scopul şi funcţiile pedepsei,apreciind că o suspendare până la 1 septembrie 2016 va permite, pe de-o parte, stoparea fenomenului, iar, pe de altă parte, efectuarea unei analize pertinente de către instituţiile competente, astfel încât să se identifice soluţii legislative care să asigure o aplicare obiectivă şi eficientă a dispoziţiilor privind executarea pedepselor şi liberarea condiţionată, luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe ar conduce la încurajarea perpetuării utilizării abuzive şi deturnarea de la scopul reglementării a prevederilor legale în discuţie, cu consecinţe negative pe planul percepţiei societăţii privind politica penală a statului, precum şi pe planul încrederii în justiţie,apreciind că modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către persoanele condamnate a determinat consecinţe nu doar asupra regimului de executare a pedepselor, ci şi a valorii operelor lucrărilor ştiinţifice în general, provocând o reacţie puternică din partea societăţii civile şi a mediului academic de respingere a golirii de conţinut a activităţii de cercetare ştiinţifică,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 96 alineatul (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu completările ulterioare, litera f) se suspendă până la data de 1 septembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă
  Bucureşti, 3 februarie 2016.Nr. 2.-----