ORDIN nr. 106 din 29 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 106 din 29 ianuarie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 74 din 29 ianuarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 853/2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 180 din 29 ianuarie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", poziția 370 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──┬──┬───────────┬────────────┬─────────┐│"370│W62045001│ L01XX32│BORTEZOMIBUM****│BORTEGA│PULB. PT.│3,5 mg│HEATON│REPUBLICA│ CUTIE CU │PR│ 1│2292,930000│2.545,080000│0,000000"││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ.│ │K.S. │CEHĂ │1 FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACI- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL TIP FLIP│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │- OFF ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC ALB DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──┴──┴───────────┴────────────┴─────────┘2. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziția 55 se abrogă.3. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziția 123 va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬────────┬──────────────────┬───────┬──────┬────┬───────────┬────────┬───────────────┬───┬──┬────────┬────────┬─────────┐│"123│W59381003│A10BX09 │DAPAGLIFLOZINUM***│FORXIGA│COMPR.│ │BRISTOL- │MAREA │CUTIE CU BLIST.│PRF│30│5,565000│6,793666│0,000000"││ │ │ │ │10 mg │FILM. │10mg│MYERS │BRITANIE│DIN ALU/ALU X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SQUIBB/ │ │30X1 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ASTRAZENECA│ │FILM. (UNITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EEIG │ │DOZATĂ) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴──────────────────┴───────┴──────┴────┴───────────┴────────┴───────────────┴───┴──┴────────┴────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna februarie 2016.
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  ----