HOTĂRÂRE nr. 216 din 25 martie 1999pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Departamentul pentruReforma AdministraţieiPublice CentralePetrica Diaconu,secretar de statMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad Rosca  +  AnexăNORMA 25/03/1999