HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România(actualizată până la data de 25 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 150 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul administraţiei

  şi internelor,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale şi familiei,

  Mihai Constantin Şeitan,

  secretar de stat

  Ministrul afacerilor externe,

  Mihai Răzvan Ungureanu

  p. Ministrul integrării europene,

  Adrian Ciocănea,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.251.  +  AnexăNORMA 13/09/2006