ORDIN nr. 7 din 19 ianuarie 2016pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 2 alineatul (1), după punctul 20 se introduc patru noi puncte, punctele 21-24, cu următorul cuprins:"21. Ziua Institutului de Studii pentru Ordine Publică în data de 25 octombrie22. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov în data de 15 iulie23. Ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «BARBU ŞTIRBEI»" al Judeţului Călăraşi în data de 1 aprilie24. Ziua Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «CĂPITAN DUMITRU CROITORU» al Judeţului Sibiu în data de 4 aprilie"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Petre Tobă
    Bucureşti, 19 ianuarie 2016.Nr. 7.--------