ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale(actualizat până la data de 24 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • ----------Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială şi privatizare nr. DB 1.759/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală din România îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii

    şi familiei,

    Daniela Bartoş
    Bucureşti, 26 februarie 2003.Nr. 153.  +  Anexa 1NORMA 26/02/2003  +  Anexa 2DOTAREA MINIMA OBLIGATORIEpentru cabinetele medicale de specialitateAnatomie patologicăDotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.Anestezie şi terapie intensivăDotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery):- trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;- sursă de oxigen;- medicamente de urgenţă;- catetere periferice;- perfuzie endovenoasă;- monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);- stetoscop şi tensiometru.Dotare specificăPentru terapia durerii:- truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.Pentru anestezie-reanimare:- anestezice generale;- defibrilator;- capnografie (pentru laparoscopie);- aparat de anestezie.Recuperare, medicină fizică şi balneologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- negatoscop;- aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecventa-impulsuri etc.;- aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;- aparat terapie cu ultrasunete;- dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);- termometru;- ciocan reflexe.CardiologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială;- oscilometru;- termometru;- electrocardiograf;- opţional: ecocardiograf;- echipament pentru testare de efort;- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).Chirurgie vascularăDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- oscilometru;- aparat EKG;- doppler vascular;- opţional: ecograf cord;- termometre;- trusă chirurgicală minimă.Chirurgie generalăDotare:- pense anatomice;- pense chirurgicale;- pense hemostatice Pean şi Kocher;- foarfece drepte şi curbe;- bisturiu, inclusiv electrocauter;- termometre;- portace Mathieu;- ace chirurgicale;- ace de puncţie;- pensă porttampon;- departatoare Farabeuf;- trusă traheostomie şi canule;- sticlete butonate, sondă canelată;- pipă Guedell;- seringi de unică folosinţă;- tensiometru, stetoscop;- eprubete;- sonde uretrale;- atele Kramer;- mănuşi chirurgicale;- tăviţe renale.Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivăDotare:- bisturiu cu lame de unică folosinţă;- foarfece de diferite dimensiuni;- pense chirurgicale de diferite dimensiuni;- pense Pean, Kocher;- portace;- trusă rinocorecţii;- electrocauter;- termometru.Diabet zaharat, nutriţie şi boli metaboliceDotare:- tensiometru, stetoscop, oscilometru;- cântar de persoane, cu tijă pentru înălţime;- oftalmoscop;- electrocardiograf;- diapazon pentru diagnosticul polinevritei;- seringi de unică folosinţă pentru insulină;- panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);- aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei;- colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.EndocrinologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- cântar pentru adulţi;- taliometru;- centimetru;- ciocan reflexe;- exoftalmometru;- sfingomanometru;- instrument de antropometrie.Explorări funcţionaleDotare:- electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);- bicicletă ergonomică;- defibrilator;- sistem Holter;- ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;- spirograf;- flowscreen;- pulsoximetru.GastroenterologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- gastroscop;- colonoscop;- linie dezinfecţie aparatură optica;- opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.Alergologie şi imunologie clinicaDotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.Boli infecţioaseDotare:- stetoscop;- specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop);- oftalmoscop;- tensiometru;- termometru;- frigider pentru produse biologice;- echipament de intervenţie de urgenţă în insuficiente respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);- apăsătoare limbă de unică folosinţă;- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;- colaborare directă cu un laborator clinic;- sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampă frontală tip ORL.Medicină de familieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- masă ginecologică;- cântar pentru adulţi;- taliometru;- pelvimetru;- negatoscop pentru radiografii;- apăsător limbă;- deschizător gură;- ciocan reflexe;- canule rectale;- canule uretrale;- canule vaginale;- trusă completă de mică chirurgie;- valve ginecologice şi pense de col;- centimetru de croitorie;- seringă Guyon pentru spălături auriculare;- atele Kramer;- termometru.Medicină internăDotare:- tensiometru;- stetoscop;- oscilometru (cabinetele gr. 1);- electrocardiograf (cabinetele gr. 1);- cântar pentru adulţi;- ciocan reflexe;- pense diferite;- termometru;- eprubete diverse.NefrologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- cântar pentru adulţi;- taliometru;- negatoscop pentru radiografii;- ciocan reflexe;- centimetru de croitorie;- electrocardiograf;- cântar;- aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucograma, glicemie;- determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;- acces şi colaborare directă în vederea dispensarizării;- microscop uzual;- ecograf general abdominal;- opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - arteră renală.NeurologieDotare:- otoscop;- dinamometre;- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- oftalmoscop cu transformator;- ciocan reflexe;- diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;- dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;- opţional: electroencefalograf.NeurochirurgieDotare:- aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;- stetoscop;- oftalmoscop;- termometru;- ace chirurgicale de diferite dimensiuni;- portac Hagedon cu gură dreaptă;- agrafe Michel;- bisturiu chirurgical;- ciocan reflexe;- chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;- foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;- foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;- pensă anatomică de 14,5 cm lungime;- pensă anatomică de 18 cm lungime;- pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinţi;- pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinţi;- sondă Foley, Thiemann, Nelaton;- pensă hemostatică model Kocher;- pensă hemostatică Pean;- pensă de aplicat şi scos agrafele;- centimetru;- opţional: aparat Doppler extra-intracranian;- electroencefalograf portabil.OftalmologieDotare:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- optotip pentru distanta şi aproape;- trusă de lentile sau foropter;- trusă de skiascopie sau refractometru;- oftalmoscop;- tonometru;- biomicroscop;- tabele pentru simt cromatic;- lupă frontală.Psihiatrie pediatricăDotare:- trusă de intervenţie de urgenţă;- ciocan reflexe;- negatoscop;- oftalmoscop;- tensiometru;- stetoscop;- diapazon;- dinamometru;- opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.Oncologie medicalăDotare:- chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);- colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înalta şi curieterapie;- opţional: ecograf (în funcţie de competenţă).OtorinolaringologieDotare:- sursă de oxigenoterapie cu barotaj;- sursă de aspirat;- apăsător limbă;- specule nazale;- specule auriculare;- specul Siegel sau lupă;- oglinzi laringiene;- oglinzi cavum;- oglindă frontală sau lampă Klar;- set diapazoane;- ace de aspiraţie auriculară;- seringă laringiană;- deschizător gură;- pensă în baionetă;- pensă Lubet-Barbon;- portvată auriculară;- pensă de limbă;- lampă de spirt;- termometru;- cristalizatoare;- sonde Nelaton, sonde drenaj;- scaun ORL;- şorţ din cauciuc;- substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.PediatrieDotare:- stetoscop şi tensiometru;- ciocan reflexe- oglindă frontală;- cântar pentru sugari;- cântar pentru adulţi;- pediometru;- taliometru;- reflector cu picior;- branule de diferite dimensiuni;- soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;- mică trusă de prim ajutor;- butelie mică de oxigen cu mască;- aspirator portabil;- lampă ultraviolete;- nebulizator;- sonde de aspiraţie gastrică;- glucoteste;- opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;- termometre;- apăsătoare limbă;- speculum auricular de diferite dimensiuni;- centimetru;- pense anatomice;- pense chirurgicale;- pense hemostatice Pean şi Kocher;- foarfece drepte şi curbe;- bisturiu;- portace Mathieu;- departatoare Farabeuf;- trusă traheostomie şi canule;- stilete butonate;- sonde canelate;- deschizător gură;- pipe Guedel;- anuscop;- pense de limbă;- irigator: canule rectale;- eprubete şi lame de sticlă;- sonde uretrale;- atele Kramer.PneumologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- aspirator;- termometru;- spirometru;- negatoscop;- opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;- colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;- acces la investigaţie bronhoscopică.Radiologie - imagistică medicalăDotare:- aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;- ecograf;- negatoscop;- casete cu filme radiografice;- filme şi ecrane;- soluţii pentru developat şi fixat;- uscător de filme;- opţional: maşină automată de developat;- sursă de oxigen;- trusă de intubaţie.Medicină legalăDotare:- dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor;- nu necesită dotare medicală.ReumatologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- goniometru;- cântar pentru adulţi;- ciocan reflexe;- centimetru.Ortopedie şi traumatologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- goniometru;- negatoscop;- ciocan reflexe;- centimetru;- fir cu plumb;- departator Farabeuf;- chiurete de diferite mărimi.Genetică medicalăDotare:- tensiometru;- stetoscop;- cântar pentru adulţi;- cântar pentru copii;- pediometru;- stachetă pentru măsurat înălţimea;- taliometru;- specule nazale şi auriculare;- apăsătoare limbă;- lupă;- vacutainere;- oglindă frontală;- reflector cu picior.Geriatrie şi gerontologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- electrocardiograf.PsihiatrieDotare:- tensiometru;- ciocan reflexe;- termometru;- centimetru;- eprubete diverse.UrologieDotare:- tensiometru;- stetoscop;- negatoscop;- masă ginecologică;- lampă ultraviolete;- citoscop de diferite mărimi;- seringi Govon;- portace Mathieu;- trusă de benique;- trusă de mică chirurgie;- dilatator anal;- sonde uretrale;- sonde uretro-vezicale;- irigator;- pungi colectoare de urină;- bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare;- bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;- bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare;- negatoscop;- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;- ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă);- uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.Neurologie pediatricăDotare:- tensiometru şi stetoscop;- ciocan reflexe;- diapazon;- dinamometru;- oftalmoscop;- electroencefalograf (opţional);- electromiograf;- ecograf (opţional);- trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;- otoscop.StomatologieDotare:- unit dentar cu cel puţin două piese terminale;- fotoliu dentar;- tensiometru şi stetoscop;- opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.Instrumentar şi materiale:- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;- freze Beutelrock scurte şi lungi;- bisturiu pentru mucoasa;- cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);- cleşte crampon;- chiurete tip Volkman - drepte şi curbe;- elevatoare drepte şi curbe;- foarfece chirurgicale drepte şi curbe;- canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie;- oglinzi dentare;- sonde dentare;- pense dentare;- spatule bucale metalice;- excavatoare duble de diferite mărimi;- pense Pean;- lampă de spirt sau arzător de gaze;- linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile);- matrice, portmatrice Ivory;- matrice, portmatrice circulare;- separatoare de dinţi Ivory;- mandrine piesă dreaptă şi unghi;- seringă uniject cu ace;- ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă);- mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi;- instrumentar de detartraj de diferite forme;- freze pentru turbină din oţel şi diamantate;- freze din oţel şi diamantate pentru piesă dreaptă şi unghi;- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag;- bol de cauciuc;- spatulă pentru malaxat gips;- cuţit pentru ceară;- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;- materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică;- materiale termoplastice;- materiale pentru coafaj pulpar;- materiale pentru obturaţii provizorii;- materiale pentru obturaţii fizionomice;- aliaj de Ag + Hg;- cimenturi dentare diferite;- materiale pentru terapia endodontică;- soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;- substanţe anestezice injectabile şi de contact;- echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).DermatovenerologieDotare:- tensiometru şi stetoscop;- masă ginecologică;- lampă ultraviolete;- reflector;- electrocauter - dimensiuni medii sau mici;- microscop de laborator;- lupe cu maner şi cu bec de diferite dimensiuni;- apăsător limbă;- deschizător gură;- termometre;- ciocan reflexe;- instrumentar chirurgical de specialitate;- specul vaginal;- specul anal;- valvă ginecologică;- chiurete Volkmann;- extractor de comedoane;- truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice;- lampă de spirt;- trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);- eprubete;- lame din sticlă, lamele;- setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5-10).Sală de kinetoterapieDotare:Condiţii de spaţiu:- suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;- sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;- pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;- cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;- spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.Dotări specifice:- 1 spalier;- 2 saltele;- 1 oglindă de perete;- 1 masă kineto simplă;- 1 bancă;- 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;- greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);- cântar pentru persoane.Dotări pentru urgenţă:- aparat de măsurat tensiunea arterială;- trusă de urgenţă:- 2-3 tipuri de mărimi de atele;- feşi simple şi feşi elastice;- pansamente sterile;- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);- 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);- nitroglicerină, 10 tablete;- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;- furosemid, 10 tablete;- atenolol sau metoprolol, 10 tablete.Ortopedie infantilăDotare:- trusă de instrumente compusă din:- 5 pense Kocher;- 5 pense Pean;- 2 foarfece;- 2 pense anatomice;- 2 pense chirurgicale;- 4 raci Bachaus;- portac;- ace curbe triunghiulare;- material sutură atraumatic;- comprese sterile;- feşi;- stetoscop;- negatoscop;- tensiometru;- feşi gipsate;- trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);- cântar;- centimetru;- ciocan reflexe.Medicină sportivăDotare:- atele Kramer;- ace de sutură de diferite mărimi;- agrafe;- bandă hemostatică Esmarch;- casoletă;- cântar medical cu taliometru;- cristalizator;- dinamometre;- miotonometru;- pense Pean, pense Kocher;- foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);- bisturiu;- pensă en colur;- fise-tip;- găleată medicală cu capac;- mănuşi din cauciuc;- pelvimetru;- panglică metrică;- pensă portac;- spirometru cu canule;- seringi de 5, 10, 20 cmc;- seringă Guyon;- tăviţă renală;- tub din cauciuc;- tub de oxigen;- trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;- trusă cu tensiometru, stetoscop;- cronometru, metronom, scăriţă reglabilă;- EKG cu un canal;- cicloergometru;- adipocentimetru;- termometru cu mercur;- specul nazal;- otoscop;- panou pentru acuitate vizuală (optotip);- cărţi pentru simţul cromatic.Obstetrică-ginecologieDotare:Aparatura medicală:- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;- masă ginecologică;- reflector cu picior;- cântar pentru adulţi;- taliometru;- sterilizator;- etuvă-pupinel.Instrumentar medical:- instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;- pelvimetru;- centimetru;- stetoscop obstetrical;- seringi diverse.Medicină de laboratorDotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.----------------