ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(actualizat până data de 20 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 60 din 27 ianuarie 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 32 din 27 ianuarie 2006
 • ----------Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 298/2006 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.

  Ministrul sănătăţii,

  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Cristian Vlădescu
   +  AnexăNORMA 27/01/2006