ORDIN nr. 3.170 din 4 februarie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională(actualizată până la data de 19 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • ----------În conformitate cu prevederile:- art. 340 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 4 alin. (1) lit. f) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,- Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Ghidul de elaborare a Standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională va fi realizat, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, care îl va publica pe siteul propriu. (2) Actualizarea Ghidului de elaborare a Standardului ocupaţional se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională pentru Calificări duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl va publica pe site-ul propriu.

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 4 februarie 2015.Nr. 3.170.  +  AnexăROMÂNIA[DRAPEL*)]STANDARD OCUPAŢIONAL PENTRUEDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂSECŢIUNEA A - STANDARD OCUPAŢIONAL┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 1. Denumirea ocupaţiei şi codul COR ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ 2. Denumirea tradusă a ocupaţiei (En): ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Competenţe şi deprinderi ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. Niveluri: ││ ││ 4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional [] ││ al Calificărilor (CNC) ││ ││ 4.2. Nivelul de referinţă conform Cadrului European ││ al Calificărilor (EQF) [] ││ ││ 4.3. Nivelul educaţional corespondent, conform ISCED - 2011 [] ││ (cod program educaţional) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 5. Acces la altă ocupaţie/ocupaţii cuprinse în nomenclatorul COR ││ ││ 5.1. Acces la ocupaţie/ocupaţii de acelaşi nivel de calificare, conform ││ CNC, pe bază de experienţă/recunoaştere de competenţe ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ 5.2. Acces la ocupaţie/ocupaţii de nivel de calificare imediat superior, ││ conform CNC, pe bază de programe de formare profesională şi experienţă ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 6. Informaţii suplimentare ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘SECŢIUNEA B - STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, ASOCIAT OCUPAŢIEI┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 1. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională ││ ││ 1.1. Cerinţe specifice de acces la program ││ 1.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ 1.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul ││ de studii: ││ ││ Niveluri de studii: ││ ● Învăţământ primar [] ││ ● Învăţământ gimnazial [] ││ ● Învăţământ general obligatoriu [] ││ ● Învăţământ profesional prin şcoli profesionale [] ││ ● Învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat [] ││ ● Învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat [] ││ ● Învăţământ postliceal [] ││ ● Învăţământ superior cu diplomă de licenţă [] ││ ● Învăţământ superior cu diplomă de master [] ││ ││ 1.1.3. Alte studii necesare: ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ 1.1.4. Cerinţe speciale: ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională ││ ││ 2.1. Durata totală, nr. ore ┌─────┐din care: ││ │ │ ││ └─────┘ ││ ┌─────┐teorie, ││ │ │ ││ └─────┘ ││ ┌─────┐practică. ││ │ │ ││ └─────┘ ││ ││ 2.2. Planul de pregătire (anexa B1) ││ ││ 2.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa B2) ││ ││ 2.4. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii teoretice ││ şi practice ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ 2.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţă ││ profesională pentru formatori şi instructori/preparatori formare ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ 2.6. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţă ││ profesională pentru evaluatori ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Informaţii referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, ││ avizare şi aprobare a standardului ocupaţional pentru educaţie şi ││ formare profesională: ││ ││ 3.1. Realizare: ││ Iniţiator/Autori (dovada pregătirii profesionale şi a experienţei în ││ domeniu) ││ Instituţia/instituţiile/persoane interesate ........................ ││ Data elaborării ......................... ││ ││ 3.2. Verificare profesională: ││ Specialist/Instituţia de profil .................................... ││ Data verificării ........................ ││ ││ 3.3. Avizare: ││ Asociaţia profesională/Instituţie de reglementare/Instituţie de ││ profil ............................................................. ││ ││ 3.4. Validare documentaţie: ││ Comitet sectorial/semnatari ........................................ ││ Data validării ........................... ││ ││ 3.5. Aprobare: ││ Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr. ....... ││ din data .............. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa B1PLAN DE PREGĂTIRE┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬───────────┐│Nr. │ │ │ Nr. ore │ Nr. ore ││crt.│ Competenţa dobândită │ Modul │ teorie │ practică │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ ...│ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤│...n│ │ │ │ │├────┼───────────────────────┴──────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │Total ore │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┴───────────┤│ │TOTAL GENERAL │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘  +  Anexa B2PROGRAMA DE PREGĂTIREteoretică şi practică*Font 8*┌────┬─────────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬────────┬───────────────┐│Nr. │ │ │ Conţinut │ Metode/Forme │Mijloace de │Criterii│ Nr. ore ││crt.│ Modul │ Disciplină │ tematic │ de desfăşurare │ instruire, │ de ├──────┬────────┤│ │ │ │ *1) │ │materiale de│evaluare│Teorie│Practică││ │ │ │ │ │ învăţare │ *1) │ │ │├────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ 1 │ 1. │1.1. │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ ├─────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │1.2. │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ 2 │ 2. │2.1. │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ ....... │........ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Teorie │ │ │ │ ││ │ │ │ ├────────────────┼────────────┼────────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │Practică │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴────────┴──────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se va dezvolta în cadrul Standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, în mod obligatoriu, pentru ocupaţiile care au nivel de calificare 1-5, conform CNC. Pentru ocupaţiile de nivel superior, conţinutul tematic şi criteriile de evaluare vor fi dezvoltate de către furnizorii de formare profesională în cadrul procesului de autorizare.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 6.020 din 22 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.-----