HOTĂRÂRE nr. 116 din 24 martie 1993privind trecerea unui imobil în administrarea Regiei de Administrare şi Intreţinere a Fondului Locativ Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 5 aprilie 1993  Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 23, construcţie cu functionalitate bancara, împreună cu terenul şi utilitatile aferente prevăzute în anexa 1a prezenta hotărâre, trece din patrimoniul Societatii "Institut Proiect Cluj" - S.A. în administrarea Regiei de Administrare şi Intreţinere a Fondului Locativ Cluj-Napoca, spre a fi atribuit ca sediu Băncii "Dacia Felix", în conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 308/1991.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:───────────────Secretar de stat,seful Departamentului pentruAdministratie Publică Locala,Octav Cozmanca  +  Anexa ELEMENTELE de identificare a imobilului ce face obiectul prevederilor prezentei hotărâri
    - Adresa: Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28  
    - Nr. topografic: 354  
    - Nr. înscrierii în Cartea funciară: 24737  
    - Imobil compus din:  
      - subsol474,30 mp
      - parter566,98 mp
      - etaj I599,45 mp
      - mansardă509,87 mp
    - Utilităţi aferente:  
      - centrală termică (încălzită în subsolul clădirii)  
      - garaj (corp anexat construcţie -92,06 mp)
    - Suprafaţa construită:2.150,56 mp
      - Teren curte:113,1 mp
  ---------