ORDIN nr. 8 din 3 martie 2010(*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta(actualizat la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • ----------În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din 25 februarie 2010, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

    Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

    Gabriela Anghelache
    Bucureşti, 3 martie 2010.Nr. 8.  +  AnexăREGULAMENT 4 03/03/2010