HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 februarie 1993pentru modificarea Hotărîrii Camerei Deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 26 februarie 1993    Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărîre.  +  Articolul UNICHotărîrea Camerei Deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor se modifica după cum urmează:1. Se completează componenta Comisiei pentru politica economică, reforma şi privatizare (anexa nr. 1) cu domnul Corneliu Seliuc, Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale.2. Se completează componenta Comisiei pentru industrii şi servicii (anexa nr. 3) cu domnul deputat Ioan Teodor Sintu, Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române.3. Se completează componenta Comisiei pentru învăţămînt şi ştiinţa (anexa nr. 9) cu domnul Florin Negoita, Grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naţionale.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE---------------