RECTIFICARE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015la Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016    La Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 61 (cu referire la art. 18 alin. (6) din anexa nr. 1 la normele metodologice), în loc de: "Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii se asigură prin fixarea de suporturi imobile." se va citi: "(6) Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii, cu excepţia celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse în spaţii delimitate prin elemente rezistente la atacuri manuale şi asigurate cu încuietori, ori nu sunt asigurate cu pază, se asigură prin fixarea de suporturi imobile."--------