ORDIN nr. 1.721 din 29 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 1.703/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.017 din 28 octombrie 2015, nr. 3.107 din 9 noiembrie 2015, respectiv nr. 3.306 din 25 noiembrie 2015, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 69.007 din 29 octombrie 2015, nr. 71.816 din 10 noiembrie 2015, respectiv nr. 75.871 din 26 noiembrie 2015,având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 "Criterii de acreditare a centrelor de prelevare de organe" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iulie 2013, cu modificările ulterioare, la punctul 5 "Alte documente", după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) deţinerea unei proceduri operaţionale pentru verificarea identităţii donatorului, verificare ce se realizează de către medicul ATI care asigură anestezia şi îngrijirea intraoperatorie a donatorului în vederea prelevării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;".  +  Articolul IIOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3, la punctul I, subpunctul 3 va avea următorul cuprins:"3. traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sanguine intracerebrale."2. În anexa nr. 3, nota de la finalul Protocolului de declarare a morţii cerebrale va avea următorul cuprins:"Electroencefalograma sau angiografia celor 4 axe vasculare carotidiene ori scintigrafia cerebrală cu techneţiu sau angioCT cranian ori ultrasonografie transcraniană Doppler care să ateste lipsa circulaţiei sangvine intracerebrale:".3. În anexa nr. 9, punctul II "Fişa pentru declararea donatorului (caracterizarea donatorului)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIÎn anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la articolul 12, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) în cazul solicitării de informaţii prin canale diplomatice, furnizează aceste informaţii în mod direct Comisiei Europene sau unui alt stat membru UE, cu informarea concomitentă a Ministerului Sănătăţii."  +  Articolul IVArticolul 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 7 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se numeşte responsabil naţional pentru identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori prof. dr. Ioana Grinţescu."  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
    Bucureşti, 29 decembrie 2015.Nr. 1.721.  +  AnexăII. FIŞA PENTRU DECLARAREA DONATORULUI(caracterizarea donatorului)*Font 7*┌──────────────────────────┬─────┬───────┬────┬────────┬───────────┬──────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐│Numele donatorului │Grup │Vârstă │Kg │Înălţime│Perimetru │Data │Ora începerii│Ora clampării│Ora ││ │ │ │ │ │abdominal │ │ │aortei │extracţiei││ │Rh │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├───────────┼──────┴─────────────┴─────────────┴──────────┤│ │ │ │ │ │Perimetru │Centrul donator ││ │ │ │ │ │toracic │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┴───────┼────┴────────┴───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│CNP │Sex │Diagnostic/ │Organe oferite: ││ │ │Cauza decesului │ ││ │ │ │ ││ │ │ │Organe prelevate: ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ţesuturi oferite: ││ │ │ │ │├───────────────────┬──────┴─────────────┤ │ ││Prima declarare a │ A doua declarare a │ │Ţesuturi recoltate: ││morţii cerebrale │ morţii cerebrale │ │ ││data/ora │ data/ora │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────┼────────────────────┤ ├────────────┬─────┬────┬─────┬───────────────┤│ │ │ │Ionograma │ Na │ K │ Ca │ Mg ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴────────────────────┤ ├────────────┼─────┼────┼─────┼───────────────┤│Consimţământul Nume/telefon │ │Internare │ │ │ │ ││familiei aparţinător │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┤ ├────────────┼─────┼────┼─────┼───────────────┤│Serologie │ │Finală │ │ │ │ │├──────────┬─────────┬───────────────────┼─────────────────────────┴────────────┼─────┴────┴─┬───┴─────┬─────────┤│Sarcină │Ag HBs │Ag HVC │ 1. Antecedente sau în prezent │Coagulare │Internare│Finală ││ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ Consumul de droguri de gradul 4 │APTT, TS, TC│ │ │├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Ac HBc │Ac HBs │Ac Anti HVC │ - Neoplazia malignă │Timp │ │ ││ │ │ │ │protrombină │ │ │├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ LUES │Ag HIV │Ac HIV │ │Indice │ │ ││ │ │ │ │protrombină │ │ ││ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ 2.Rx toracic - Indice cardio-toracic│INR │ │ ││VDRL TPHA │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ CMV │Toxo │Ebstein-Barr │ │Nr. │ │ ││ │ │ │ │trombocite │ │ ││ │ │ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│IgG IgM │IgG IgM │IgG IgM │ 3. EKG │Fibrinogen -│ │ │├──────────┴─────────┴───────────────────┤ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Medicaţie │ │Hemo- │ │ ││ │ │leucogramă │ │ ││Dopamină Din data de │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │Hemoglobină │ │ ││ ├──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤│Doză │Ecografie: │Hematocrit │ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │Ficat: LS LC LD │Nr. hematii │ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Noradrenalină Din data de │ │Leucocite │ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Doză │Structură colecist VP mm CBP mm │Neutrofile %│ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │Segmentate %│ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Antibiotice Din data de │Pancreas structură │Ne- │ │ ││ │ │segmentate %│ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│Tipul/doza │ │Limfocite % │ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │Splină structură │Monocite % │ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │Eozinofile %│ │ ││ │ ├────────────┼─────────┼─────────┤│ Altele │RD mm, structura │Bazofile % │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┤ ├────────────┴─────────┴─────────┤│Temperatură │RS mm, structura │ ││ │ │ ││Observaţii: │ │Transfuzii DA /NU ││ │ │ ││ │ │ ││ │Tomografie computerizată: │Plasma DA /NU ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │Altele │ ││ │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘-----