HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 30 decembrie 2015pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNumărul maxim de posturi de specialist şi personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi de specialist şi 35 de posturi de personal economic şi administrativ.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 decembrie 2015.Nr. 1.022.-------