ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 1999pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare, se mandatează comisia de privatizare a Banc Post - S.A. sa negocieze, iar Fondul Proprietăţii de Stat sa încheie contractul de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni, reprezentând 45% din capitalul social al acestei bănci, cu doi investitori strategici preselectionati şi cu acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor.  +  Articolul 2Mandatul prevăzut la art. 1 va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Românede Dezvoltare,Sorin FodoreanuPreşedintele Consiliului deadministraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Radu SarbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------