HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii. (2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii,

  Vlad Tudor Alexandrescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 decembrie 2015.Nr. 1.020.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI CULTURII*Font 7*    Număr maxim de posturi: 163 (exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului)                                        ┌───────────────────┐                                 ┌------┤ MINISTRU ├──────┐                                 | └─────────┬─────────┘ │                       ┌---------┴-------┐ │ ┌───────┴──────┐                       | COLEGIUL | │ │ CABINET │                       | MINISTERULUI | │ │ MINISTRU │┌---------------┐ └-----------------┘ │ └──────────────┘ ┌───────────────────┐| UNITATEA DE | │ │ UNITATEA DE │| MANAGEMENT A ├─┐ │ ┌─┤ POLITICI PUBLICE*)│| PROIECTULUI | ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ └───────────────────┘└---------------┘ │ │ │ ┌───────────────────┐┌───────────────┐ │ │ │ │ STRATEGII, ││ CORPUL DE ├─┤ │ ├─┤ MANAGEMENT ││ CONTROL*) │ │ │ │ │ CULTURAL*) │└───────────────┘ │ ┌──────────────┬────────┼──────┬─────────────┬───────────┐ │ └───────────────────┘┌───────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────┐│ BIROUL AUDIT ├─┤ ┌───┴──────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌───┴────┐ ┌──────┴────┐ ┌────┴───┐ │ │ SERVICIUL LEGIS- ││ PUBLIC INTERN │ │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ │SECRETAR│ │SUBSECRETAR│ │SECRETAR│ ├─┤ LATIV ŞI RELAŢIA │└───────────────┘ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │DE STAT │ │ DE STAT │ │GENERAL │ │ │ CU PARLAMENTUL │┌───────────────┐ │ ├──────────┤ ├──────────┤ │ ├────────┤ └───────────┘ └────┬───┘ │ └───────────────────┘│ BIROUL │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │Cabinet │ │ │ ┌───────────────────┐│ COMUNICARE ŞI ├─┤ └──────────┘ └──────────┘ │ └────────┘ ┌────┴───┐ ├─┤ SERVICIUL JURIDIC,││ DIALOG SOCIAL │ │ │ │SECRETAR│ │ │ CONTENCIOS │└───────────────┘ │ │ │ GENERAL│ │ └───────────────────┘┌───────────────┐ │ │ │ ADJUNCT│ │ ┌───────────────────┐│ INFORMAŢII ├─┤ │ └────────┘ ├─┤ SERVICIUL ││ CLASIFICATE*) │ │ │ │ │ RESURSE UMANE │└───────────────┘ │ │ │ └───────────────────┘┌───────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐│ SERVICII ├─┤ │ ├─┤ CAPITALE CULTURALE││DECONCENTRATE*)│ │ │ │ │ EUROPENE*) │└───────────────┘ │ │ │ └───────────────────┘┌───────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐│ MONUMENTE DE ├─┘ │ └─┤ MINORITĂŢI ││DE FOR PUBLIC*)│ │ │ NAŢIONALE*) │└───────────────┘ │ └───────────────────┘               ┌─────────────────┬────────────────┼──────────────────┬─────────────────┐               │ │ │ │ │    ┌──────────┴─────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌─────┴────────┐ ┌──────┴────────────┐    │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA CULTURĂ │ │DIRECŢIA RELAŢII │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ACHIZIŢII,│    │ PATRIMONIU │ │SCRISĂ ŞI CREAŢIE│ │INTERNAŢIONALE ŞI│ │ ECONOMICĂ │ │ ADMINISTRATIV │    │ CULTURAL │ │ CONTEMPORANĂ │ │AFACERI EUROPENE │ │ │ │ ŞI INVESTIŢII │    ├────────────────┘ ├─────────────────┘ ├─────────────────┘ ├──────────────┘ └───────────────────┘    │ │ │ │    │ ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌───────────┐    │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ ├──┤ BIROUL │    ├──┤ARHEOLOGIE ŞI│ ├──┤CULTURĂ SCRISĂ│ ├──┤ RELAŢII │ │ │ BUGET │    │ │ PATRIMONIU │ │ └──────────────┘ │ │INTERNAŢIONALE│ │ └───────────┘    │ │ CONSTRUIT │ │ ┌──────────────┐ │ └──────────────┘ │ ┌─────────────┐    │ └─────────────┘ └──┤ SERVICIUL │ │ ┌─────────────┐ └──┤ SERVICIUL │    │ ┌─────────────┐ │ ARTELE SPEC- │ └──┤ SERVICIUL │ │ FINANCIAR │    │ │ SERVICIUL │ │ TACOLULUI ŞI │ │ AFACERI │ │CONTABILITATE│    └──┤ PATRIMONIUL │ │CINEMATOGRAFIE│ │ EUROPENE │ └─────────────┘       │ MOBIL ŞI │ └──────────────┘ └─────────────┘       │ MATERIAL │       └─────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului culturii.

  Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului culturii.

  ──────────
  ------