LEGE nr. 49 din 31 martie 1999privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor şi accidentatilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentati de război se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Invalizilor şi accidentatilor de război, indiferent dacă erau sau nu erau încadraţi în munca înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferenţiate în funcţie de gradul de invaliditate, astfel:
    Gradul de invaliditateCuantumul lunar al pensiei
    Mari mutilaţi şi gradul I2.000.000 lei
    Gradul II1.800.000 lei
    Gradul III1.200.000 lei
  (2) Văduvele de război au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.
   +  Articolul 3Invalizii şi accidentatii de război, mari mutilati şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate, primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru îngrijire de 500.000 lei lunar.  +  Articolul 4 (1) Invalizii şi accidentatii de război au dreptul sa primească în perioada în care sunt încadraţi în munca atât pensia I.O.V.R., cat şi salariul. La încetarea activităţii au dreptul sa primească, pe lângă pensia I.O.V.R., şi pensia de asigurări sociale la care sunt îndreptăţiţi potrivit legii. (2) Văduvele de război care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă aceasta pensie, şi pensia de asigurări sociale.  +  Articolul 5 (1) Copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmaş indiferent de durata căsătoriei cu soţul decedat. (3) Sotiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat. (4) În cazul în care la data decesului sustinatorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 6 (1) Accidentatii de război în afară serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferenţiat în funcţie de gradul de invaliditate în care sunt încadraţi. (2) Drepturile accidentatilor de război în afară serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o alta pensie de asigurări sociale şi pot constitui baza pentru acordarea pensiei de urmaş. (3) Accidentatii de război în afară serviciului ordonat, nevăzători, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucrează.  +  Articolul 7Pensionării I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţa medicală în spitale şi ambulatoriu, la întreţinere şi medicamente pe timpul internării, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în staţiunile balneoclimaterice.  +  Articolul 8Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.  +  Articolul 9Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suporta din bugetul de stat.  +  Articolul 10Dispoziţiile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentatilor de război în afară serviciului ordonat.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------