ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015  Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2016, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2/2015,luând în considerare faptul că singura entitate care poate efectua în prezent în condiții de siguranță verificările tehnice în utilizare și verificările tehnice în vederea autorizării funcționării până la emiterea prescripției tehnice pentru stabilirea condițiilor și cerințelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice și a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 este Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. (CNCIR - S.A.),ținând cont de faptul că echipamentele prezintă un grad ridicat de pericol în funcționare și efectuarea unor verificări tehnice neconforme ar fi de natură să pericliteze siguranța/viața cetățenilor și mediul înconjurător, iar în funcție de locul amplasării acestor instalații/echipamente consecințele unui accident ca urmare a nerespectării normelor pot fi de o gravitate deosebită,ținând cont de complexitatea deosebită a instalațiilor mecanice sub presiune și a instalațiilor de ridicat supuse verificărilor tehnice în utilizare, avându-se în vedere gradul ridicat de periculozitate a acestor instalații aflate în exploatarea unităților de învățământ, unităților spitalicești, clădirilor mari destinate activităților economice, comerciale, de recreere și lucrative, centralelor termoelectrice și centralelor nuclearelectrice, a instalațiilor de rafinare folosite în combinatele petrochimice,precum și de faptul că aceste instalații operează cu lichide și gaze extrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie și incendiu, respectiv la instalații care operează la temperaturi și presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranță în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare realizate de personalul calificat al organismului de inspecție,luând în considerare faptul că liberalizarea fără analizarea impactului acestei măsuri și fără luarea în considerare a reglementărilor comunitare referitoare la activitățile evocate poate să conducă la riscuri majore,având în vedere responsabilitatea statului în protejarea integrității proprietății publice și private ceea ce impune evaluarea preliminară a măsurilor necesar a fi întreprinse,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri echivalează cu liberalizarea pieței în lipsa cadrului procedural și normativ necesar ceea ce poate conduce la imposibilitatea efectuării de verificări tehnice și de control conforme,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2016.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 30 decembrie 2015.Nr. 64.-----