ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 2 aprilie 1999privind garantarea unui plasament interbancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi al art. 12 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa garanteze un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., şi dobânzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Naţionala a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului.  +  Articolul 2Rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor se vor efectua de către Banca Naţionala a României din surse proprii.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:───────────────-Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur Isarescu -------------