HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 1999pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:"Art. 1. - Diferenţele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social se vor inregistra, începând cu bilanţul contabil aferent exerciţiului financiar cu termen de întocmire şi de depunere, potrivit legii, până la data de 15 aprilie 1996, în contul lt; lt;Alte rezerve gt; gt;, analitic distinct, fără a fi influentate rezultatele financiare ale agenţilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.Acelaşi regim se aplică şi pentru diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii şi cel al varsarii efective a capitalului social în valută.Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi capitalului de dotare a sucursalelor băncilor străine, reglementat de Legea bancară nr. 58/1998, inclusiv pentru bilanţul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------