RECTIFICARE nr. 57 din 9 decembrie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. 45, în loc de: "Art. 45. - Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7 şi art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016." se va citi: "Art. 45. - Prevederile art. 16, art. 17, art. 22 pct. 7, art. 25 şi art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016."-----