LEGE nr. 343 din 22 decembrie 2015pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) efectuează plata obligaţiilor financiare la organismele şi organizaţiile internaţionale, în domeniul său de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;".  +  Articolul IILegea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 decembrie 2015.Nr. 343.------