ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 25 martie 1999pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 31 martie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLegea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifica după cum urmează:1. Litera h) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"h) conducătorii băncii - persoanele, cel puţin două, care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale băncii, sunt împuternicite sa conducă şi sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia şi sunt investite cu competenţa de a angaja răspunderea băncii. Aceştia sunt preşedintele şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi ai consiliului de administraţie sau, după caz, directorul general şi unul sau mai mulţi directori generali adjuncţi, membri ai comitetului de direcţie, în cazul băncilor, persoane juridice române, şi, respectiv, directorii împuterniciţi sa angajeze legal în România banca străină autorizata sa funcţioneze pe teritoriul României printr-o sucursala;"2. Ultima liniuţa a literei g) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"- persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de acţionar semnificativ sunt în funcţiune de mai puţin de 3 ani; se exceptează persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizari, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridică supusă divizării, este în funcţiune de cel puţin 3 ani;"3. Alineatul 2 al articolului 26 se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Radu Sarbup. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Emil Iota Ghizari,prim-viceguvernator-----------------