HOTĂRÂRE nr. 962 din 9 decembrie 2015pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (30) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32) , cu următorul cuprins:"(31) Pentru anul 2015 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei. (32) În anul 2016 se pot emite garanţii şi din diferenţa rămasă nealocată din plafonul aferent anului 2015, precum şi din diferenţa neutilizată până la data de 31 decembrie 2015 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul rămas disponibil în anul 2015. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2015 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 31 ianuarie 2016, şi se utilizează cu prioritate de către finanţatori."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 9 decembrie 2015.Nr. 962.----