ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015  Având în vedere faptul că în cadrul Summitului NATO din Marea Britanie, la care au participat miniştrii apărării din statele membre NATO, a fost elaborat un plan de acţiune al Alianţei pentru creşterea capacităţii operaţionale şi a fost aprobată constituirea şi operaţionalizarea pe teritoriul României a două structuri NATO de comandă-control: Comandamentul Unităţii de Integrare a Forţelor NATO/NFIU şi Comandamentul Diviziei Multinaţionale de Sud-Est/MND SE HQ, care trebuie să fie puse la dispoziţia Alianţei în prima jumătate a anului 2016,reţinând faptul că România s-a angajat să realizeze aceste capabilităţi până la Summitul NATO din Polonia din iulie 2016, precum şi necesitatea asigurării unui sistem de comunicaţii şi informatică necesar comandamentului, compus din bunuri şi servicii compatibile NATO, care trebuie să asigure o interoperabilitate între Comandament, structurile naţionale şi structurile NATO de comunicaţii şi informatică,dat fiind că agenţiile NATO nu efectuează şi nu derulează operaţiuni compensatorii,având în vedere că Agenţia NATO pentru Comunicaţii şi Informatică este agentul executiv al Organizaţiei NATO pentru Comunicaţii şi Informatică, organizaţie al cărei statut este reglementat prin Carta Organizaţiei NATO pentru Comunicaţii şi Informatică, adoptată în 2012 de statele membre NATO cu C-M 2012 0049,luând în considerare necesitatea achiziţionării unor bunuri şi servicii prin şi de la Agenţia NATO pentru Comunicaţii şi Informatică, care, potrivit noii concepţii NATO de furnizare a serviciilor de comunicaţii şi informatică în cadrul organizaţiei, este singura autoritate care răspunde de asigurarea managementului şi controlului centralizat pentru anumite servicii de bază şi funcţionale ale sistemelor de comunicaţii şi informatică,faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri care să creeze cadrul legal necesar pentru achiziţiile prin şi de la agenţiile NATO, fără a fi incidente prevederile legale care reglementează operaţiunile compensatorii, ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării în timp real a intereselor esenţiale şi securităţii naţionale în actualul context regional geopolitic şi ar putea antrena consecinţe grave din perspectiva capacităţii României de a-şi îndeplini angajamentele asumate,faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanţată, şi nici în cazul contractelor atribuite Agenţiei NATO pentru Comunicaţii şi Informatică din cadrul Organizaţiei NATO pentru Comunicaţii şi Informatică sau atribuite de un guvern altui guvern."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 9 decembrie 2015.Nr. 58.----