ORDIN nr. 161 din 26 noiembrie 2015privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015  Având în vedere prevederile art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorul de transport şi de sistem va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.  +  Articolul 5Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale are obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă aferenţi perioadei 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2016, întocmită în conformitate cu prevederile legale existente până la data intrării în vigoare a Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.  +  Articolul 6De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2016, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale are obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 26 noiembrie 2015.Nr. 161.  +  AnexăSTANDARD 26/11/2015