ORDIN nr. 72 din 2 octombrie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice(actualizat la data de 8 decembrie 2015*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • ----------Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 octombrie 2013.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 25 octombrie 2007, cu completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2005 pentru aprobarea Procedurii de ajustare/revizuire a tarifelor de distribuţie în cursul anului 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 14 martie 2005; c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2005 privind reglementarea achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic în reţelele de transport şi de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 23 iunie 2005; d) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2005 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creanţe şi debitori diverşi, pentru stabilirea tarifelor de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006; e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenţei de venituri reglementate, în condiţiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările ulterioare.

  Preşedintele


  Autorităţii Naţionale de Reglementare

  în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 2 octombrie 2013.Nr. 72.  +  AnexăMETODOLOGIE 02/10/2013