PLAN DE ACŢIUNI din 18 noiembrie 2014pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 bis din 8 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014.

  ──────────
  *Font 6*┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┐│Direcţii strategice│ Indicator │Valoare │Periodi-│a. Responsabile │Perioadă │Buget │Buget │Surse │ Observaţii ││ (măsuri) │ │ de │citate │ │ de │total │disponibil │finanţare │ ││ │ │referinţă │rapor- │b. Implicate în │implemen-│necesar │estimat │ │ ││ │ │ (an) │tare │implementare │tare │2014-2020 │2014-2020 │ │ ││ │ │ │ │ │ │(mii Lei) │(mii Lei) │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a femeii şi copilului │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 1.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a mamei şi copilului şi reducerea riscului de deces matern şi │Total buget ││infantil │necesar: 742.482,50││ │Total buget ││ │disponibil: 742.482,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 1.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Reglementare │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Institutul│2014-2020│ │ │Buget de stat│Costuri ││cadrului de │naţională care │ │ │pentru Ocrotirea │ │ │ │şi venituri │administrative ││reglementare │integrează Codul │ │ │Mamei şi │ │ │ │proprii │incluse în ││ │Internaţional de │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │bugetele curente ││ │Marketing al │ │ │Dr. Alfred │ │ │ │ │de personal al MS ││ │Substituenţilor de │ │ │Rusescu", │ │ │ │ │ ││ │Lapte Matern elaborată │ │ │Institutul Nat. │ │ │ │ │ ││ │şi promovată. │ │ │Sănătate Publică │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. MS, IOMC, INSP│ │ │ │ │ ││ │2. Normative privind │0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │igiena şcolară │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Suport informatic │0 (2013) │ Anual │a. MS, IOMC, INSP│2014-2020│ 2.670,00│ 2.670,00│Buget de stat│Costuri ││capacităţii de │revizuit/elaborat şi │ │ │şi/sau alte │ │ │ │Fonduri │administrative ││management, │funcţional │ │ │instituţii │ │ │ │structurale │incluse în bugetele││monitorizare şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonatoare ale│ │ │ │(POCA, POCU) │curente de personal││evaluare a │2. Raport anual │0 (2013) │ Anual │(sub)programe │ │ │ │ │al MS şi autorităţi││programului ├───────────────────────┼──────────┼────────┤naţionale; │ │ │ │ │locale de Sănătate ││ │3. Complianţa probe │CVR (2013)│ Anual │Spitalul Clinic │ │ │ │ │ ││ │sare la │ │ │Judeţean de │ │ │ │ │ ││ │HG nr. 568/2002 │ │ │Urgenţă │ │ │ │ │ ││ │(nr. probe testate │ │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ ││ │şi % probe conforme) │ │ │(diagnostic │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤malformaţii) │ │ │ │ │ ││ │4. Revizuire şi │0 (2013) │ Anual │b. DSP, medici │ │ │ │ │ ││ │actualizare │ │ │de familie, │ │ │ │ │ ││ │a actelor normative │ │ │asistenţi │ │ │ │ │ ││ │igiena şcolară │ │ │comunitari, │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cabinete de │ │ │ │ │ ││ │5. Evaluarea stării │CVR (2013)│ Anual │medicină de │ │ │ │ │ ││ │de nutriţie a copiilor │ │ │familie, unităţi │ │ │ │ │ ││ │din ciclul primar │ │ │sanitare cu │ │ │ │ │ ││ │prin participarea la │ │ │paturi cu secţii │ │ │ │ │ ││ │proiectul COSI - │ │ │de obstetrică, │ │ │ │ │ ││ │iniţiativa OMS (raport │ │ │cabinete de │ │ │ │ │ ││ │bianual) │ │ │specialitate │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │OB-GIN, alte │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │de specialitate │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Îmbunătăţirea │1. Ghiduri clinice │0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 1.602,00│ 1.602,00│Buget de stat│Vezi O.S. 5.2 ││cadrului │pentru gravidă şi │ │ │ │ │ │ │şi venituri │Măsură coroborată ││metodologic şi │copil │ │ │ │ │ │ │proprii │cu OS 4.1, OS 4.2 ││creşterea │actualizate/elaborate │ │ │ │ │ │ │Fonduri │şi ││capacităţii tehnice│(nr.) │ │ │ │ │ │ │structurale │ ││a furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │(POCU- │ ││servicii │ │ │ │ │ │ │ │formare │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │furnizori) │ ││ │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │servicii formaţi (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Ghid de evaluare a │0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltării fizice şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stării de sănătate a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copiilor şi tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din unităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Asigurarea │1. Maternităţi active │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 720.900,00│ 720.900,00│Buget de stat│Coroborat cu ││accesului la │în cadrul iniţiativei │ │ │ │ │ │ │şi venituri │investiţii în ││diagnostic precoce,│"Spital Prieten al │ │ │ │ │ │ │proprii (PN) │cadrul O.G.7 ││monitorizare │Copilului" (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││adecvată şi/sau ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale ├───────────────────┤│tratament de │2. Copii care │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │(POCU) │4.şi 5. Sursă ││calitate │beneficiază de │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │informaţii - ││ │administrare │recent an │ │ │ │ │ │ │MS/INSP, INS ││ │profilactică a │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │preparatelor de Fe │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform ghidurilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Copii care │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │6. IOMC/MS ││ │beneficiază de │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │(ancheta) ││ │administrare │recent an │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilactică a │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │vitaminei D conform │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ghidurilor (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Decese infantile la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │domiciliu (%) │18,4% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │5. Incidenţa │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │sifilisului congenital │10 (2011) │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. cazuri noi şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rata/1000 n.n.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │6. Copii roma care │CVR (2013)│Periodic│ │ │ │ │ │ ││ │primesc profilaxie │aprox. 42%│ │ │ │ │ │ │ ││ │antirahitism la 12 │(2010, │ │ │ │ │ │ │ ││ │luni (%) │IOMC) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Creşterea │1. Consiliere gravide │CVR (2013 │Periodic│Idem │2014-2020│ 17.310,50│ 17.310,50│Buget de stat│1. Sursa: anchete/ ││gradului de │privind alăptarea (%) │sau c.m. │şi │ │ │ │ │şi venituri │studii periodice ││informare a │ │recent an │eventual│ │ │ │ │proprii (PN) │(%) Eventual, ││populaţiei generale│ │disponi- │anual │ │ │ │ │ │pentru valori ││şi ţintirea │ │bil) │ │ │ │ │ │Fonduri │absolute ale ││familiilor şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale │indicatorului (nr. ││copiilor cu risc │2. Campanii naţionale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │(POCU) │gravide consiliate ││crescut │şi locale de informare │ │ │ │ │ │ │ │privind alăptarea) ││ │a populaţiei (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │este necesară ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea unei ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologii unitare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de raportare în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │as. medicală ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunitară/medicina││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de familie/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │maternităţi │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 1.1. Indicatori │1. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Sursa: INS ││de rezultat │maternă prin risc │0,055 │ │ │ │ │ │ │ ││ │obstetrical (rata la │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 născuţi vii, pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grupe de vârsta şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │2. Mortalitate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2., 3., 4. şi 5. ││ │infantilă (rata la │9,0 (2012,│ │ │ │ │ │ │Sursa -INS/ ││ │1000 născuţi vii) │INS) │ │ │ │ │ │ │Eurostat, OMS ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │3. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │6. Analiza ││ │perinatală (rata la │6,02 │ │ │ │ │ │ │nepublicată pe bază││ │1000 naşteri) │(2012) │ │ │ │ │ │ │date DRG ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │7. Indicatori ││ │neonatală precoce- │3,18 │ │ │ │ │ │ │selectaţi - cf. ││ │0-6 zile (rata la │(2012) │ │ │ │ │ │ │metodologie ││ │1000 născuţi vii) │ │ │ │ │ │ │ │utilizată în ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │anchetă/e ││ │5. Mortalitatea │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │anterioare ale ││ │neonatală -0-28 zile │4,8 │ │ │ │ │ │ │ IOMC/UNICEF ││ │(rata la 1000 născuţi │(2011) │ │ │ │ │ │ │ ││ │vii) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │6. Naşteri prin │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │cezariană (% la 100 │41.2% │ │ │ │ │ │ │ ││ │naşteri cu născuţi │(2011) * │ │ │ │ │ │ │ ││ │vii) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │7. Copii alăptaţi la │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │8. Sursa ││ │sân (exclusiv sau │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │informaţie: ││ │parţial)* (%) │recent an │ │ │ │ │ │ │anchete/studii ││ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │- INS, INSP, IOMB, ││ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │pe baza metodologie││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │conforma OMS ││ │8. Prevalenţa │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │ ││ │greutăţii mici pentru │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ ││ │talie (%) │recent an │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) 10.4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2010, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │IOMC) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidenţei avortului la cerere şi a ratei mortalităţii materne prin │Total buget necesar: 357.104,83││avort │Total buget ││ │disponibil: 334.632,92│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 1.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Creşterea │1. Aplicaţia InterCON │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Sp. Clinic│2014-2020│ 42.275,00│ 42.275,00│Buget de stat│1. Revizuire soft ││capacităţii de │1.0 revizuită, adaptată│ │ │de OB-GIN "Prof. │ │ │ │şi venituri │InterCON/extensie ││planificare a │descentralizării şi │ │ │Dr. Panait Sârbu"│ │ │ │proprii │MF în cadru proiect││programului, de │repusă în funcţiune │ │ │sau unitatea │ │ │ │ │privind programele ││previzionare a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonatoarea │ │ │ │Fonduri │naţionale de ││necesarului şi │2. Utilizatori │CVR (2013)│ Anual │sub(program), │ │ │ │structurale │sănătate vezi ││monitorizarea │InterCON formaţi (nr.) │ │ │INSP │ │ │ │(POCA) │OS 5.1 şi OG.6 ││distribuţiei de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. DSP, cabinete │ │ │ │ │ ││produse │3. Număr de produse │CVR (2013)│ Anual │medicale de │ │ │ │ │4. Sursa - anchete/││contraceptive │contraceptive │ │ │asistenţă │ │ │ │ │studii ││gratuite │achiziţionate │ │ │primară, cabinete│ │ │ │ │ ││ │de MS, pe tip produse │ │ │de planificare │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤familială, secţii│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤ ││ │4. Studiului sănătăţii │0 (2013) │ Anual │de ginecologie │ │ 445,00│ 445,00│Fonduri │ ││ │reproducerii (SSR) │ │ │din unităţi │ │ │ │structurale │ ││ │reiterat │ │ │sanitare cu │ │ │ │(POCA) │ ││ │ │ │ │paturi asistenţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comunitari │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea │1. Număr de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 22.250,00│ 22.250,00│Buget de stat│1. CYP=Cuplu-Ani de││accesului │beneficiari activi ai │ │ │ │ │ │ │(PN) │Protecţie: valoare ││persoanelor │programului de │ │ │ │ │ │ │Fonduri │indicator de ││eligibile la │planificare familială │ │ │ │ │ │ │structurale │estimat acf. ││produse │(nr. CYP/cuplu-ani │ │ │ │ │ │ │(POCU) │metodologiei ││contraceptive │protecţie) │ │ │ │ │ │ │ │RESPOND ││distribuite gratuit├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │(http://www.cpc. ││ │2. Incidenţa avortului │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │unc.edu/ measure/ ││ │la cerere (rate la │ │ │ │ │ │ │ │prh/rh_indicators/ ││ │1000 femei şi la │ │ │ │ │ │ │ │specific/fp/cyp) ││ │100 naşteri, pe grupe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de vârstă şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Avorturi la sub 15 │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │ani (rata la 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pers, pe judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ ││ │4. Mortalitate maternă │ │Periodic│ │ │ │ │ │ ││ │prin avort (rate la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 femei şi la 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │născuţi vii, pe grupe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de vârstă şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Creşterea │1. Număr furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 269.662,92│ 269.662,92│Buget de stat│Buget prevăzut ││acoperirii │servicii care │ │ │ │ │ │ │Fonduri │pentru formare ││teritoriale cu │beneficiază de │ │ │ │ │ │ │structurale │integrată furnizori││furnizori de │formare, pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │(POCU) │servicii prin ││servicii integrate │furnizori │ │ │ │ │ │ │ │POCU, conform cu ││de planificare ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │OS 5.2. ││familială/sănătatea│2. Număr de medici │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Coroborat la vezi ││reproducerii │formaţi să distribuie │ │ │ │ │ │ │ │OS 4.1 şi OS 4.2 ││(PF/SR) │contraceptive care │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │raportează în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │InterCON) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Comunităţi rurale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │3. Comunitate cu ││ │care au acces la │ │ │ │ │ │ │ │acces = cel puţin ││ │servicii integrate │ │ │ │ │ │ │ │un medic MG/MF ││ │PF/SR (%) │ │ │ │ │ │ │ │format să ofere ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │planificare fam/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reproducerii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(PF?SR) │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Creşterea │1. Populaţie informată │CVR (2013 │Periodic│idem │2014-2020│ 22.471,91│ 2.247,19│Fonduri │Vezi buget ││gradului de │asupra opţiunilor │sau c.m. │(2016/ │ │ │ │ │Structurale │inclus la OS 1.2.a ││conştientizare şi │reproductive (%) │recent an │2017, │ │ │ │ │(POCU) │ ││informare a │ │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │1. Sursa:anchete/ ││populaţiei privind │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │studii - indicatori││opţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │compatibili cu ││reproductive │ │ │ │ │ │ │ │ │Studiul Sănătăţii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 1.2. Indicatori │1. Mortalitate │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│2.şi 3.Sursa - ││de rezultat │maternă prin avort │ │ │ │ │ │ │ │anchete ││ │(număr decese şi rata │ │ │ │ │ │ │ │populaţionale/ ││ │la 1000 născuţi vii - │ │ │ │ │ │ │ │studii, similar ││ │total, pe grupe de │ │ │ │ │ │ │ │Studiului Sănătăţii││ │vârstă şi .... │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004 ││ │- total │0.015 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(3 cazuri)│ │ │ │ │ │ │* La femei de ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │vârsta ││ │- sub 20 ani │0 (2012) │ │ │ │ │ │ │reproductivă, ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │metode de ││ │2. Rata utilizării │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │contracepţie ││ │contracepţiei (%) │sau c.m │(2016/ │ │ │ │ │ │modernă (Studiul ││ │ │recent an │2017, │ │ │ │ │ │Sănătăţii ││ │ │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004) ││ │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │ ││ │ │33.9 │ │ │ │ │ │ │** La femei de ││ │ │(2004)* │ │ │ │ │ │ │vârsta reproductivă││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Studiul Sănătăţii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Reproducerii 2004) ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Nevoia │CVR (2013 │Periodic│ │ │ │ │ │ ││ │nesatisfăcută de │sau c.m │(2016/ │ │ │ │ │ │ ││ │metode moderne de │recent an │2017, │ │ │ │ │ │ ││ │contracepţie (%) │disponi- │2020/ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) │2021) │ │ │ │ │ │ ││ │ │39.5% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2004)** │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│OG.2. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ şi societate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 2.1. Întărirea capacităţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare │Total buget necesar: 154.686,00││rapidă şi răspuns coordonat │Total buget ││ │disponibil: 126.825,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ OS 2.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Asigurarea │1. Personal format (nr.│CVR (2013)│ Anual │a. MS, │2014-2020│ 154.686,00│ 126.825,00│Buget de stat│Coroborat cu ││capacităţii de │la nivel regional, │ │ │INSP/CNSCBT │ │ │ │şi venituri │investiţii în ││supraveghere a │judeţean şi local) │ │ │şi structurile │ │ │ │proprii │infrastructura ││bolilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale; Inst. │ │ │ │Fonduri │laboratoare ││transmisibile şi de│2. Studii/anchete/ │CVR (2013)│ Anual │Nat. "Prof. Dr. │ │ │ │structurale │sănătate publică, ││gestionare a │rapoarte periodice │ │ │Matei Bals"; │ │ │ │(POCU, POCA, │vezi OG 7 ││alertelor naţionale│(nr.) │ │ │Inst. │ │ │ │POR) │ ││şi internaţionale │ │ │ │Pneumoftiziologie│ │ │ │ │2. Pentru ││la nivel central şi│ │ │ │"Prof. Dr. Marius│ │ │ │ │patologiile ││local │ │ │ │Nasta"; │ │ │ │ │transmisibile ││ │ │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │prioritate ││ │ │ │ │locale de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătate, INCD │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Microbiologie şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Imunologie │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"Cantacuzino"; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │centre regionale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │HIV/SIDA şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │unităţile │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │implicate; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │dispensare de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │pneumoftiziolo- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │gie,; reţeaua de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │dermato- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │venerologie, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │cabinete MF, din │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │unităţile de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu paturi, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │laboratoare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │"sentinela", etc.│ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.1. Indicatori │1. Raport/are │ 1 (2013) │ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Raport anual INSP ││de rezultat │anual/e privind │ │ │ │ │ │ │ │anual pentru o ││ │bolile transmisibile │ │ │ │ │ │ │ │serie de boli ││ │prioritare │ │ │ │ │ │ │ │transmisibile dar ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │indicatorul se ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │referă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilitatea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │raport/rapoarte ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │anuale pentru toate││ │ │ │ │ │ │ │ │ │bolile transmişi- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │bile prioritare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SNS 2014-2020 │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 2.2. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare │Total buget necesar: 1.521.900,00││ │Total buget ││ │disponibil: 1.520.787,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ OS 2.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Recuperarea │1. Personal format │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Inst. │2014-2020│ │ │Buget de stat│Investiţii MS ││capacităţii │(nr.) │ │ │Cantacuzino │ │ │ │şi venituri │buget de stat ││naţionale de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Inst. │ │ │ │proprii │şi venituri proprii││producţie a │2. Doze de vaccin │ 0 (2013) │ Anual │Cantacuzino │ │ │ │ │ ││vaccinurilor │produse anual pe plan │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional (nr - pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipuri de vaccinuri) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Consolidarea/ │1. Proceduri de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ 1.517.450,00│ 1.517.450,00│Buget de stat│buget actual ││dezvoltarea │procurare de vaccinuri │ │ │CNSCBT şi │ │ │ │şi venituri │^ Inclusiv vaccin ││capacităţii de │finalizate la timp │ │ │structuri │ │ │ │proprii │BCG, gripal, HV ││management şi/sau ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale, ├─────────┤ │ │ │1. Suplimentar, pot││implementare a │2. Doze de vaccin │CVR (2013)│ Anual │b. INSP, │2014-2020│ │ │3. Fonduri │fi colectaţi ││programului de │achiziţionate anual │ │ │autorităţi │ │ │ │Norvegiene │indicatori ce ţin ││vaccinare │(nr. pe tipuri │ │ │locale de │ │ │ │-RENV* │de logistică, de ││ │de vaccinuri) │ │ │sănătate, │ │ │ │ │timpul nr. ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cabinete de ├─────────┤ │ │ │incidente ││ │3. Registru naţional │Neactuali-│ Anual │medicină de │2014-2015│ │ │ │de "stock-out" ││ │de vaccinări │zat (2013)│ │familie şi cele │ │ │ │ │raportate pe lanţul││ │(RENV) actualizat │ │ │din unităţile de │ │ │ │ │de distribuţie, ││ │şi funcţional │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │pe tipuri de ││ │ │ │ │maternităţi, │ │ │ │ │vaccinuri, conform ││ │ │ │ │asistenţi │ │ │ │ │cadrului logicsi ││ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │planului M E ││ │ │ │ │comunitari │ │ │ │ │detaliate specifice││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fiecărui OS ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. * Sursă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentară ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri Norvegiene ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru RENV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(registru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinări), vezi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OS 6.1. pentru suma││ │ │ │ │ │ │ │ │ │alocată pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezv. registre, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv RENV. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Resurse ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentarea vor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi necesare în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul introducerii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinării HPV la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fete pentru 90000 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fete, estimativ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │27 mil EUR ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Resurse ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimentare vor fi││ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare în cazul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │introducerii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pneumococic în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │calendarul naţional││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de vaccinare, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │estimativ 18 mil ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUR/an │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Asigurarea │1. Concordanţa datelor │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ │ │Buget de stat│Alocări specifice ││performanţei │de acoperire vaccinală │12 luni: │ │CNSCBT şi │ │ │ │şi venituri │în buget INSP şi ││adecvate a │cu RENV (%) │70% (2012)│ │structurile │ │ │ │proprii │direcţii de ││programului │ │24 luni: │ │regionale │ │ │ │ │sănătate publică ││naţional de │ │64,7% │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │1. Cf. raportări ││vaccinare │ │(212) │ │locale de │ │ │ │ │INSP/CNSCBT ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │ │3. Conform ││ │2. Judeţe cu acoperire │CVR (2013)│ Anual │cabinete de │2014-2020│ │ │ │raportări ││ │vaccinală suboptimală │ │ │medicină de │ │ │ │ │INSP/ CNSCBT, ││ │(nr. şi %) │ │ │familie şi cele │ │ │ │ │instituţii ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤din unităţile de ├─────────┤ │ │ │coordonatoare ││ │3. Incidenţe RAPI │CVR (2013)│ Anual │învăţământ, │2014-2020│ │ │ │(sub)programe ││ │investigate şi │ │ │maternităţi, │ │ │ │ │privind boli ││ │confirmate raportate │ │ │asistenţi │ │ │ │ │transmisibile ││ │cu promptitudine** │ │ │medicali │ │ │ │ │prioritare, ││ │(nr. şi %) │ │ │comunitari │ │ │ │ │INS, OMS ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Definiţie cf. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologiei ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţionale RAPI ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(INSP, 2013) │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Creşterea │1. Campanii/intervenţii│CVR (2013)│ Anual │a. INSP , MS │2014-2020│ 4.450,00│ 3.337,50│Buget de stat│Ţinta campanii ││gradului de │naţionale sau locale │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │naţionale: minim 1 ││complianţa a │implementate (nr.) │ │ │locale de │ │ │ │proprii, │la doi ani ││populaţiei la ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │Fonduri ├───────────────────┤│vaccinare, mai ales│2. Website/ pagină │CVR (2013)│ Anual │cabinete de │2014-2020│ │ │structurale │ ││în rândul │web funcţional/ă pt. │ │ │medicină de │ │ │ │(POCA) OMS │ ││grupurilor │informarea populaţiei │ │ │familie şi cele │ │ │ │ │ ││vulnerabile şi │privind vaccinarea │ │ │din unităţile de │ │ │ │ │ ││dezavantajate ├───────────────────────┼──────────┼────────┤învăţământ, ├─────────┤ │ │ ├───────────────────┤│ │3. Anchete atitudinale │CVR (2013)│ Anual │maternităţi, │2014-2020│ │ │ │Cel puţin 1 ││ │(nr. anchete KAP │ │ │asistenţi │ │ │ │ │anchetă/studiu la ││ │părinţi şi/sau │ │ │medicali │ │ │ │ │2 ani ││ │furnizori de servicii) │ │ │comunitari │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ ├───────────────────┤│ │4. Copii nevaccinaţi │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │ ││ │conform vârstei din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cauza refuzului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │părinţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neprezentării, pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judeţe şi pe medii (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.2. Indicatori │1. Acoperire vaccinală │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Sursa: INSP/CNSCBT ││de rezultat │la copil conform │% la │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstei la 12 şi │12 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │24 luni (%)* │2012): │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │BCG1 97,6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │HEPB3 92,2│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DTP4 72,9 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │VPI4 73,4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Hib4 72,9 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ROR1 77,1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │% la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │24 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012): │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │BCG1 98,5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │HEPB3 95,9│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │DTP4 91,6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │VPI4 91,5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Hib4 91,5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ROR1 93,8 │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Rata nevaccinării la│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │copii din cauza │% la │ │ │ │ │ │ │ ││ │refuzului părinţilor │12 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │(%) │(2012): │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Urban: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13,2% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rural: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │12,4% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │% la │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │24 luni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012): │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Urban: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │37,8% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rural: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │28,2% │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Incidenţă boli ce │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │pot fi prevenite prin │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vaccinare │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 2.3. Reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin TB şi menţinerea unor rate adecvate de depistare şi de succes │Total buget necesar: 1.448.801,46││terapeutic │Total buget ││ │disponibil: 1.448.801,46│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ OS 2.3. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Plan naţional │ 0 (2013) │2014- │a. MS, Inst. │2014-2016│ 44.500,00│ 44.500,00│Fonduri │2. Fondul Global - ││capacităţii de │Strategic de control │ │2015 │Pn-ftiziologie │ │ │ │Norvegiene │sursa de finanţare ││management │al Tuberculozei │ │ │"Prof. Dr. │ │ │ │(alocări) │posibil disponibilă││programatic şi │2014-2020 adoptat │ │ │Marius Nasta", │ │ │ │Fondul Global│(8 mill EUR) ││intervenţie ├───────────────────────┼──────────┼────────┤CCM ├─────────┤ │ │Fonduri │4. Formare ││ │2. Nou Model de │ 0 (2013) │2014- │b. Dispensare de │2014-2020│ │ │structurale │furnizori - ││ │finanţare GFATM │ │2015 │Pn-ftiziologie, │ │ │ │(POCU, POCA) │sursa de finanţare ││ │accesat │ │ │Laboratoare de │ │ │ │ │POCU (8 mil eur) ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤specialitate, │ │ │ │ │ ││ │3. Modul TB/MDR în │ 0 (2013) │ Anual │cabinete de │ │ │ │ │ ││ │cadrul sistemului │ │ │medicina de │ │ │ │ │ ││ │electronic de │ │ │familie şi din │ │ │ │ │ ││ │înregistrare TB │ │ │unităţile de │ │ │ │ │ ││ │funcţional │ │ │învăţământ, │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi locale│ │ │ │ │ ││ │4. Personal format │CVR (2013)│ Anual │de sănătate │ │ │ │ │ ││ │TB/MRD-TB (nr. şi %, pe│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipuri de personal - │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medici, asistenţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicali, laborator) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Reţeaua de │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2016│ 982.000,00│ 982.000,00│Buget de stat│2. Include ││capacităţii de │laboratoare │ │ │ │ │ │ │şi venituri │diagnostic iniţial ││diagnostic de │restructurată conform │ │ │ │ │ │ │proprii │şi monitorizarea ││laborator a TB/TB- │indicaţiilor OMS │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││MDR şi asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │Structurale │ ││accesului universal│ │ │ │ │ │ │ │(POR, POCU, │ ││la diagnostic de │ │ │ │ │ │ │ │POCA) │ ││calitate │ │ │ │ │ │ │ │Fond Global │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤│ │2. Laboratoare TB/MDR │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │Fonduri │4. Inclusiv ││ │TB dotate pentru │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │registru pacienţi ││ │diagnostic rapid │ │ │ │ │ │ │Fonduri │MDR-TB ││ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │structurale │Finanţarea ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │(POR) │Norvegiană are ││ │3. Ghid Naţional pentru│ 0 (2013) │ Anual │ │2014-2016│ │ │Buget de stat│condiţionalitate ││ │Laboratoarele bK şi │ │ │ │ │ │ │şi venituri │preluarea ││ │POS elaborate │ │ │ │ │ │ │proprii │finanţării ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │Fonduri │medicamentelor ││ │4. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │ │2014-2016│ │ │Norvegiene │la nivel acoperitor││ │TB/MRD TB actualizat │ │ │ │ │ │ │Fond Global │începând cu 2016; ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │achiziţie ││ │5. Pondere pacienţi │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │internaţională prin││ │pozitivi în cultură │ │ │ │ │ │ │ │Global Drug ││ │cu tratament de linia │ │ │ │ │ │ │ │Facility (2/3 din ││ │I monitorizaţi ABG (%) │ │ │ │ │ │ │ │costuri) ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │5. Sursa valoare ││ │6. Pacienţi TB testaţi │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │referinţă: CCM ││ │HIV (%) │sau cel │ │ │ │ │ │ │Resolution Meeting ││ │ │mai recent│ │ │ │ │ │ │to launch the ││ │ │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Country Dialogue ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │within the New ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Funding Model of ││ │ │53% (2012)│ │ │ │ │ │ │the Global Fund to ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fight AIDS, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tuberculosis and ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Malaria, 14-15 Mai,││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2014, Bucureşti, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │România │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Ameliorarea │1. Achiziţie │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 247.420,00│ 247.420,00│Buget de stat│2. Indicator EMPL ││condiţiilor de │centralizată a │ │ │ │ │ │ │şi venituri │A3 - REGIO E1 ││tratament şi │medicamentelor conform │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││asigurarea │necesar previzionat │ │ │ │ │ │ │ │ ││accesului universal├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fondul Global│ ││la tratament anti │2. Deficienţe în │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │- sursa │ ││TB │procedura de achiziţie │ │ │ │ │ │ │potenţial │ ││ │publică pe TB/MRD │ │ │ │ │ │ │disponibilă │ ││ │TB (nr.) │ │ │ │ │ │ │adiţională de│ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │finanţare │ ││ │3. Unităţi/secţii │ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │TB/MDR-TB renovate, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │modernizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Asigurarea unui │1. Plan naţional │ 0 (2013) │ Anual │Idem │2014-2020│ 40.050,00│ 40.050,00│Buget de stat│4. Parte din buget ││sistem eficace de │IEC/CSC pentru │ │ │ │ │ │ │şi venituri │proiect finanţare ││suport (social, │programul TB elaborat │ │ │ │ │ │ │proprii │Norvegia (OS 2.3.b)││psihologic şi de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │ ││informare) │2. Personal format │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │structurale │ ││ │pe teme relevante │ │ │ │ │ │ │(POCA, POCU) │ ││ │TB/MDR-TB (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Îmbunătăţirea │1. Personal medical de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 134.831,46│ 134.831,46│Fonduri │Parte din buget ││controlului │control al infecţiilor │ │ │ │ │ │ │structurale │proiect finanţare ││infecţiei TB în │format (nr.) │ │ │ │ │ │ │Fond Global │Norvegia (OS 2.3.b)││unităţile medicale ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Buget de stat│Fondul Global - ││ │2. Incidenţa TB la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │şi venituri │sursa potenţial ││ │personalul din │ │ │ │ │ │ │proprii │disponibilă de ││ │reţeaua de specialitate│ │ │ │ │ │ │ │finanţare │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.3. Indicatori │1. Incidenţa TB (rata │CVR (2013)│ Anual │n/a │ 2014 │ n/a│ n/a│ n/a│Surse pentru ││de rezultat │cazuri noi la 100.000 │94 (2012) │ │ │ │ │ │ │valori de ││ │loc.) │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │- CCM Resolution ││ │2. Prevalenţa TB │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │Meeting to launch ││ │(cazuri noi şi recidive│144 (2012)│ │ │ │ │ │ │the Country ││ │la 100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │Dialogue within ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │the New Funding ││ │3. Mortalitate prin TB │CVR (2013)│ Annual │ │ │ │ │ │Model of the Global││ │(decese la 100.000 │5.6 (2012,│ │ │ │ │ │ │Fund to Fight AIDS,││ │loc. │OMS) │ │ │ │ │ │ │Tuberculosis and ││ ├───────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │Malaria, 14-15 Mai,││ │4. Rata de depistare │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2014, Bucureşti, ││ │(%) │79% (2012)│ │ │ │ │ │ │România ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │5. Rata de succes │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │- se vor monitoriza││ │terapeutic (%) │86% (2012)│ │ │ │ │ │ │indicatori ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │suplimentari ││ │6. Incidenţa TB la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │conform Planul ││ │personalul din reţeaua │ │ │ │ │ │ │ │Strategic naţional ││ │de specialitate │ │ │ │ │ │ │ │de Control al TB ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │2015-2020 (în curs ││ │6. Pondere MDR-TB (%) │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │de aprobare) ││ │ │2.8 (2012)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │11 (2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ │Adiţional, vor fi monitorizaţi indicatorii aferenţi planului strategic MDR-TB 2014-2020 │├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 2.4. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare - HIV/SIDA şi asigurarea accesului pacienţilor la │Total buget necesar: 264.101,60││tratamente antivirale │Total buget ││ │disponibil: 261.876,60│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 2.4. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Cheltuieli cu │CVR (2013)│ Anual │a. MS şi după │2014-2020│ 1.335,00│ 1.335,00│Buget de stat│1. Cheltuielile cu ││politicilor/ │activităţi preventive │ │ │caz Inst. Nat. │ │ │ │şi venituri │activităţile cu ││cadrului de │din total fonduri │ │ │Boli Infecţioase │ │ │ │proprii │caracter preventiv ││reglementare şi │publice alocate pentru │ │ │"Prof. Dr. Matei │ │ │ │Fonduri │includ: schimb ││sprijinirea │HIV/SIDA (% şi suma) │ │ │Bals", │ │ │ │Norvegiene │seringi, ││mecanismelor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤INSP/CNSCBT │ │ │ │Potenţial │prezervative, ││eficace de │2. Comisia naţională │CVR (2013)│ Anual │b. Inst. Nat. │ │ │ │Fond Global │campanii, testare ││colaborare şi │multisectorială │ │ │Boli Infecţioase │ │ │ │(GFATM) │HIV; ││coordonare │HIV/SIDA reînfiinţată │ │ │"Prof. Dr. Matei │ │ │ │FNUASS │Pentru ││intersectorială │şi funcţională │ │ │Bals "Reţeaua de │ │ │ │ │monitorizarea ││ │(nr. întâlniri, nr. │ │ │dermatovenero- │ │ │ │ │necesarului real ││ │documente elaborate) │ │ │logie, cabinetele│ │ │ │ │de resurse ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤de medicina de │ │ │ │ │financiare se va ││ │3. Documente strategice│ 0 (2013) │ Anual │familie, │ │ │ │ │monitoriza şi lua ││ │pe domeniul HIV/SIDA, │ │ │laboratoare │ │ │ │ │în calcul ││ │ITS revizuite şi │ │ │"sentinela", │ │ │ │ │cheltuiala ││ │promovate │ │ │INCDMI │ │ │ │ │efectuată prin ││ │ │ │ │"Cantacuzino", │ │ │ │ │programe din surse ││ │ │ │ │autorităţi locale│ │ │ │ │externe cu ││ │ │ │ │de sănătate. │ │ │ │ │cofinanţare din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetul naţional, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu raportarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │separată (suma şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │% din total ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuieli publice ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi private) │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Îmbunătăţirea │1. Aplicaţii │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 3.782,50│ 3.782,50│Fonduri │Surse suplimentare ││capacităţii de │informatice dezvoltate/│ │ │ │ │ │ │Norvegiene │- Fonduri ││management │actualizate ce sunt │ │ │ │ │ │ │Fonduri │Norvegiene ││programatic şi │funcţionale │ │ │ │ │ │ │Structurale │(registre), vezi ││intervenţie ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │(POCU) │OS 6.1 ││ │2. Studii, cercetări, │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │anchete efectuate (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │1. Furnizori de ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │servicii: medici de││ │3. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │familie, asistenţi,││ │servicii din medicină │ │ │ │ │ │ │ │asistenţi medicali ││ │primară formaţi să │ │ │ │ │ │ │ │comunitari, ││ │ofere servicii │ │ │ │ │ │ │ │mediatori, ││ │integrate de prevenire │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │HIV/ITS (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Întărirea │1. Seringi procurate │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 34.265,00│ 32.040,00│Buget de stat│1. Pentru mai buna ││prevenţiei primare │de MS pentru │ │ │ │ │ │ │şi venituri │monitorizare a ││a HIV şi ITS prin │intervenţii de reducere│ │ │ │ │ │ │proprii │necesarului, se au ││ţintirea │a riscului (nr., │ │ │ │ │ │ │ │în vedere şi ││indivizilor sau a │după sursă) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │seringile cumpărate││grupurilor la risc │ │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │în programe cu ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┤finanţare externă ││ │2. Persoane testate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ 224.719,10│ 224.719,10│Fonduri │şi cofinanţare ││ │voluntar şi anonim │ │ │ │ │ │ │structurale │naţională ││ │pentru HIV │ │ │ │ │ │ │- POCU │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Buget de stat│ ││ │3. Gravide seropozitive│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │şi venituri │ ││ │care primesc tratament │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││ │ARV │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Fond Global sursa ││ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │ │disponibilă/ ││ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabilă ││ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │pentru finanţare │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Asigurarea │1. Bolnavi testaţi, │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Buget de stat│2. Definiţie comună││accesului la │pe tipuri de testare │ │ │ │ │ │ │şi venituri │OMS, WB, UNAIDS, ││serviciile de │(nr. testaţi, pe tip │ │ │ │ │ │ │proprii │UNICEF ││prevenţie │de testare - CD4, │ │ │ │ │ │ │ │2. Sursa valori ││secundară, │RNA-HIV1, prin │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: UNAIDS, ││monitorizare │genotipare) │ │ │ │ │ │ │ │Country Progress ││clinico- biologică,├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Report on AIDS ││tratament şi │2. Pacienţi eligibili, │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││programele │adulţi şi copii, │99.5% │ │ │ │ │ │ │ ││nutriţionale, cf. │care primesc tratament │(2011) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ARV conform ghidurilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Minimizarea │1. Tratament ARV │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Buget de stat│Vezi şi indicatori ││riscului biologic │postexpunere la expus │ │ │ │ │ │ │şi venituri │de la OS 2.5.d ││ocupaţional la │profesional (nr. şi │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││personalul din │% persoane) │ │ │ │ │ │ │ │ ││sistemul medical şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instituţiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││caracter social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.4. Indicatori │1. Tineri (femei şi │CVR (2013 │Periodic│n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Sursa valoare ││de rezultat │bărbaţi) de 15-24 ani │sau cel │ │ │ │ │ │ │referinţă: ││ │care cunosc │mai recent│ │ │ │ │ │ │2011, Country ││ │modalităţile de │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Progress Report ││ │transmitere HIV (%) │nibil) │ │ │ │ │ │ │on AIDS Minim ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 anchete ││ │ │47% (2011)│ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │2. Incidenţa HIV (rata │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2., 3., 4. Sursa ││ │la 100.000 locuitori) │ │ │ │ │ │ │ │valoare referinţă: ││ │ │adulţi: │ │ │ │ │ │ │Inst. "M.Bals", ││ │ │2,51 │ │ │ │ │ │ │Comisia HIV/SIDA ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │şi INSP (Raport ││ │ │copii: │ │ │ │ │ │ │anual HIV/SIDA) ││ │ │0,31 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Cazuri noi HIV la │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │copil prin transmitere │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │verticală (nr.) │21 cazuri │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Cazuri noi HIV la │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │UDI (nr.) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │237 cazuri│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │5. Prevalenţa HIV la │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ 5. Sursa valoare ││ │100.000 locuitori │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ referinţă: 2011, ││ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ Country Progress ││ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ Report on AIDS ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │23.26 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │6. Prevalenţa HIV la │CVR (2013 │Perio- │ │ │ │ │ │ 6. Sursa valoare ││ │UDI (%) │sau cel │dic, la │ │ │ │ │ │ referinţă: UNODC ││ │ │mai recent│efectu- │ │ │ │ │ │ BSS/UNAIDS, ││ │ │an dispo- │are │ │ │ │ │ │ 2011 Country ││ │ │nibil) │ancheta │ │ │ │ │ │ Progress Report ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ on AIDS ││ │ │1.04% │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2010) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │7. Incidenţa sifilis │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ 7. Sursa valoare ││ │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │ referinţă: ││ │locuitori) │10.3 │ │ │ │ │ │ │ INSP/CNSCBT - ││ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ Raport anual boli ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ transmisibile │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 2.5. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: hepatite B şi C - şi asigurarea accesului pacienţilor la│Total buget necesar: 4.812.007,50││tratamente antivirale │Total buget ││ │disponibil: 3.347.957,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ OS 2.5. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Implementare │1. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │a. MS, instituţii│2014-2020│ 6.675,00│ 6.675,00│Buget de stat│Vezi OS 2.4 şi ││intervenţii │campanii de informare │ │ │responsabile, │ │ │ │şi venituri │O.S 2.2 (vaccinare)││prevenţie primară, │şi/sau destigmatizare │ │ │INSP │ │ │ │proprii │ ││integrate cu alte │implementate (nr.) │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │Fonduri │ ││ITS ├───────────────────────┼──────────┼────────┤servicii │ │ │ │structurale │ ││ │2. Persoane testate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │(POCU) │ ││ │voluntar şi anonim │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru HVB şi HVC (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Ghiduri clinice │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 8.232,50│ 8.232,50│FNUASS │107 mil EUR - ││rolului şi │elaborate/revizuite │ │ │ │ │ │ │Fonduri │necesar annual ││capacităţii │(nr.) │ │ │ │ │ │ │structurale │activităţi dedicate││furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │(POCU) │formării şi ││servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborării ││sănătate de prima │ │ │ │ │ │ │ │ │registrului ││linie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Asigurarea │1. Pacienţi trataţi │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 4.792.650,00│ 3.333.050,00│FNUASS │Se finanţează ││accesului la │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │prin FNUASS ││monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clinico-biologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi tratament │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││antiviral specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Minimizarea │1. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ 4.450,00│ │Buget de stat│Vezi OS 2.4.c ││riscului biologic │vaccinat anti-HVB (%) │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││ocupaţional ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │proprii │ ││personalului │2. Profilaxie anti-HVB │CVR (2013)│ Anual │ │2014-2020│ │ │ │ ││ │postexpunere la expus │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesional (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Cunoaşterea │1. Registru privind │CVR (2013)│ Anual │idem │2014-2020│ │ │Fonduri │Vezi 2.4.b - ││profilului │hepatita funcţional │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │asigurat din Fondul││epidemiologic │ │ │ │ │ │ │ │ │Norvegian cuprins ││(registru) al │ │ │ │ │ │ │ │ │la OS 2.4.b ││infecţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││HVB - HVC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.5. Indicatori │1. Incidenţa HVB │CVT (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Sursa valori ││de rezultat │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │ │referinţă: INSP, ││ │locuitori) │2.4 (2011)│ │ │ │ │ │ │Raport anual boli ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │transmisibile │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 2.6. Asigurarea necesarului de sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost eficienţă │Total buget necesar: 2.336.188,20││ │Total buget ││ │disponibil: 2.176.928,20│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 2.6. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Consolidarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Inst. │2014-2016│ 1.780.000,00│ 1.703.460,00│Buget de stat│Costuri ││parametrilor │autorizare a │ │ │Nat. Hematologie │ │ │ │şi venituri │administrative ││programatici │instituţiilor din │ │ │Transfuzională │ │ │ │proprii │incluse în bugetul ││esenţiali ai │sistemul transfuzional │ │ │"Prof. Dr. C.T. │ │ │ │Fonduri │de personal al ││sistemului naţional│conform cerinţelor │ │ │Nicolau" │ │ │ │structurale │MS (elaborare ││de transfuzie │comunitare elaborate │ │ │b. Centre │ │ │ │(POCU, POCA, │reglementări) ││sanguină │(nr.) │ │ │regionale/ │ │ │ │POC) │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤judeţene de │ │ │ │ │ ││ │2. Proceduri pentru │CVR (2013)│ Anual │transfuzie │ │ │ │ │ ││ │desfăşurarea inspecţiei│ │ │sanguină │ │ │ │ │ ││ │în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transfuzional │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborate/revizuite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Inspectori sanitari │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │de stat formaţi (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │unic dezvoltat şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │5. Criterii de evaluare│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │periodică a unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de transfuzie sanguină │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. documente) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea unor │1. Donatori voluntari │ │ Anual │Idem │2014-2020│ 44.450,00│ │Buget de stat│24,8 mil EUR ││parametri buni de │de sânge (nr., │ │ │ │ │ │ │şi venituri │necesar pentru ││performanţă în │total şi donatori │ │ │ │ │ │ │proprii │donatori şi testare││activitatea de │noi) │ │ │ │ │ │ │ │sânge anual ││colectare şi auto- ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││suficienţei │2. Cantitatea de sânge │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │recoltată (litri) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │177433 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Dezvoltarea, │1. Centre de recoltare │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 62.300,00│ 24.030,00│Buget de stat│Vezi OS 7, pct. 1C ││modernizarea │şi conservare sânge │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││infrastructurii de │modernizate/echipate │ │ │ │ │ │ │proprii │1. INS: 41 centre ││procesare │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │în 2013 ││ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Creşterea │1. Personal de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 449.438,20│ 449.438,20│Fonduri │Vezi OS 6.1 ││capacităţii │specialitate format │ │ │ │ │ │ │structurale │(formare resurse ││tehnnice a resursei│(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │(POCU) │umane) ││umane ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Număr medici de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │familie formaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │donatorilor de sânge │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Medici prescriptori │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │formaţi privind │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legislaţia în vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 2.6. Indicatori │1. Cantitatea de sânge │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ ││de rezultat │şi plasma transfuzată │156906 │ │ │ │ │ │ │ ││ │(litri) │(2012) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Bolnavi transfuzaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │212906 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2012) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG 3. Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe ││ naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 3.1. Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătăţii în reducerea poverii bolii în populaţie în domeniile │Total buget necesar: 310.157,92││prioritare │Total buget ││ │disponibil: 310.157,92│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Creşterea │1. Plan multianual │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │2014-2020│ 27.145,00│ 27.145,00│Fondul │1. Plan intervenţii││capacităţii reţelei│privind promovarea │ │ │CNEPSS, MEN │ │ │ │Norvegian │IEC/CSC prioritare ││de promovare a │unui stil de viaţă │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │ │ ││sănătăţii │sănătos elaborat │ │ │locale de │ │ │ │ │Vezi şi indicator ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, │ │ │ │ │3 al O.S. 1.1.c. şi││ │2. Personal implicant │CVR (2013)│ Anual │furnizori de │ │ │ │ │indicator 5 la ││ │în promovarea sănătăţii│ │ │servicii, ONG-uri│ │ │ │ │O.S. 1.1.d. pentru ││ │format (nr., pe │ │ │ │ │ │ │ │indicaţie privind ││ │regiuni şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │ │resursa umană ce ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │contribuie la ││ │3. Parteneriate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │structurale │capacitatea de ││ │instituţionale │ │ │ │ │ │ │(POCU,POCA) │intervenţie la ││ │funcţionale (cu media, │ │ │ │ │ │ │OMS │nivel unităţilor de││ │ONG-uri ş.a.) (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │învăţământ pein ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │personale de ││ │4. APL-uri cu planuri │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │medicină şcolară ││ │intersectoriale de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prevenţie şi promovare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a sănătăţii elaborate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Campanii de │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de stat│ ││gradului de │informare şi/sau │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││informare, │destigmatizare │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││conştientizare şi │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │(campanii) │ ││responsabilizare a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Fonduri │ ││populaţiei │2. Număr de şcoli │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Structurale │ ││ │şi grădiniţe în care │ │ │ │ │ │ │(POCU,POCA) │ ││ │sunt implementate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intervenţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii şi adolescenţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Număr de beneficiari│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │intervenţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii şi adolescenţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Unităţi educaţionale│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │acoperite de program de│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prevenţie primară la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copil (% şi nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Creşterea │1. Personal format să │CVR (2013)│ Anual │Idem │2014-2020│ 269.662,92│ 269.662,92│Fonduri │Sprijinite pe ││rolului şi │ofere servicii IEC/CSC │ │ │ │ │ │ │Structurale │investiţiile ││capacităţii liniei │pentru populaţia │ │ │ │ │ │ │(POCU) │prevăzute, POCU ││întâi de servicii │generală (nr. pe │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│vezi OS 4.1 şi ││medicale în │tipuri de personal - │ │ │ │ │ │ │şi venituri │OS 4.2 ││informare şi │medici, asistenţi, │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││consiliere │etc) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Personal format să │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │ofere servicii IEC/CSC │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru populaţia Roma │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personal - medici, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţi, etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.1. Indicatori │1. Cheltuieli publice │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Surse de informaţie││de rezultat │cu prevenţia şi │ │ │ │ │ │ │ │potenţiale: ││ │sănătatea publică din │ │ │ │ │ │ │ │Eurostat, INS ││ │total cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătatea (%) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │2. Prevalenţa │CVR (2013 │Perio- │ │ │ │ │ │INS, Eurostat/EHIS ││ │factorilor de risc │sau cel │dic, la │ │ │ │ │ │2. Ancheta EHIS ││ │individuali în │mai recent│efectua-│ │ │ │ │ │vizează populaţia ││ │populaţie, după vârstă │an dispo- │rea │ │ │ │ │ │de 15 ani şi peste ││ │şi sex (%) │nibil) │anchetei│ │ │ │ │ │neinstituţionaliza-││ │- consum regulat de │ │ │ │ │ │ │ │tă ││ │tutun │ │Periodi-│ │ │ │ │ │ ││ │- consum dăunător de │ │citatea │ │ │ │ │ │ ││ │alcool │ │EHIS - │ │ │ │ │ │ ││ │- obezitate │ │5 ani │ │ │ │ │ │ ││ │- supraponderalitate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- consum fructe/legume │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- activitate fizică │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │3. Rata standardizată a│CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │3. Indicator ││ │deceselor prin boli │sau cel │ │ │ │ │ │ │Eurostat, tsdph210 ││ │cronice la sub 65 ani │mai recent│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │an dispo- │ │ │ │ │ │ │Indicator de impact││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │pe termen lung, ││ │ │225 (2009)│ │ │ │ │ │ │nespecific ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │activităţii de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │promovarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătăţii │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 3.2. Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen │Total buget necesar: 1.348.350,00││mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat │Total buget ││ │disponibil: 1.229.090,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Creşterea │1. Planului naţional │CVR (2013)│ Anual │a. MS, │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Fonduri │3. Vezi OS 6.1 ││capacităţii de │integrat multianual │ │ │b. MS, Institute │ │ │ │Norvegiene │restul sumei din ││planificare şi │de control al │ │ │oncologice, INSP,│ │ │ │ │proiect Fonduri ││coordonare în │cancerului include │ │ │Unităţile de │ │ │ │Fonduri │Norvegiene pentru ││domeniul │secţiune privind │ │ │management a │ │ │ │structurale │dezv. Registre ││controlului │prevenţia primară, │ │ │programului de │ │ │ │POCU*, POC │*conform priorităţi││cancerului, │screening-ul organizat │ │ │screening, │ │ │ │ │investiţii POCU ││inclusiv pe │şi registrele de │ │ │registrele │ │ │ │ │alocale ││componenta de │cancer │ │ │regionale de │ │ │ │ │intermediară ││screening ├───────────────────────┼──────────┼────────┤cancer, furnizori│ │ │ │ │disponibilă ││ │2. Grupuri de lucru │CVR (2013)│ Anual │de servicii de │ │ │ │ │servicii de ││ │privind screening-ul │ │ │mobilizare şi │ │ │ │ │prevenire, ││ │şi registrele de │ │ │screening │ │ │ │ │depistare ││ │cancer înfiinţate │ │ │ │ │ │ │ │precoce 70 mil. EUR││ │şi funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Raport anual │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │naţional privind │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │screeningul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cancer de col uterin │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborat şi publicat │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Registre regionale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │de cancer funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Consolidarea │1. Ghiduri/manuale de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP, │2014-2020│ 1.335.000,00│ 1.215.740,00│Fonduri │Ţinta de acoperire ││programului │proceduri privind │ │ │Inst. Oncologie │ │ │ │Norvegiene │este atinsă numai ││naţional de │screening revizuite/ │ │ │b. Unităţile de │ │ │ │Buget de stat│dacă 70- 80% din ││screening pentru │elaborate │ │ │management a │ │ │ │şi venituri │populaţie feminină ││cancer de col ├───────────────────────┼──────────┼────────┤programului de │ │ │ │proprii, │eligibilă trece ││uterin │2. Sistem informaţional│ 0 (2013) │ Anual │screening, │ │ │ │Fonduri │prin test în max ││ │pentru screening de │ │ │registrele │ │ │ │structurale │5 ani; Finanţarea ││ │cancer de col uterin │ │ │regionale de │ │ │ │(POCU, POC) │alocată pentru 2014││ │funcţional │ │ │cancer, institute│ │ │ │ │asigură cca. 1/6 ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤oncologice, INSP,│ │ │ │ │din necesar, ││ │3. Testări PAP │CVR (2013)│ Anual │furnizorii de │ │ │ │ │Necesar anual ││ │decontate (nr.) │ │ │servicii clinice/│ │ │ │ │estimat este de ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤lab. │ │ │ │ │18 mil EUR pt ││ │4. Personal format │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │asigurarea a 800000││ │(nr., pe tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │teste. ││ │personal) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤│c. Implementarea de│1. Beneficiari │CVR (2013)│ Anual │a. MS, instituţii│2014-2018│ │ │Fonduri │Vezi O.S. 7.2. - ││proiecte pilot cu │intervenţie pilot │ │ │coordonatoare │(pilota- │ │ │Norvegiene, │investiţii unităţi ││baza populaţională │(nr.) │ │ │nominalizate │re) │ │ │Fonduri │mobile de screening││pentru screeningul ├───────────────────────┼──────────┼────────┤conform │ │ │ │Structurale │ ││cancerului la sân │2. Raport evaluare şi │CVR (2013)│ │metodologiei │ │ │ │(POCU) │ ││şi colorectal (*) │plan/metodologie de │ │ │proiectelor pilot│ │ │ │ │ ││ │extindere a programelor│ │ │b. Furnizori de │ │ │ │ │ ││ │de screening la nivel │ │ │servicii │ │ │ │ │ ││ │naţional │ │ │implicaţi în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │proiectele pilot │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.2. Indicatori │1. Gradul de acoperire │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Indicator JAF ││de rezultat │al populaţiei feminine │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu screening pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cancer de col uterin │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │2. Rata formelor pre- │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2. CIN II - ││ │canceroase (nr. cazuri │ │ │ │ │ │ │ │displazie moderată,││ │depistate la 1000 femei│ │ │ │ │ │ │ │CIN III - ││ │in screening) │ │ │ │ │ │ │ │displazie severă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │and carcinom in ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │situ, exclusiv ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │adenocarcinom in ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │situ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │3. Incidenţa cancer de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │3. Rata brută şi ││ │col uterin (rata la │ │ │ │ │ │ │ │rata standardizată ││ │100.000 femei) │28,9 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2008, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │IARC, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │EUCAN) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │4. Mortalitatea prin │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │4. Rata brută şi ││ │cancer de col uterin │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │rata standardizată ││ │(rata la 100.000 femei)│recent an │ │ │ │ │ │ │Indicator JAF ││ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13,1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │decese │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2008, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │IARC, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │EUCAN) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │5. Rata de │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │5. Indicator JAF. ││ │supravieţuire prin │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Estimate ││ │cancer de col uterin │recent an │ │ │ │ │ │ │populaţionale sunt ││ │ │dispo- │ │ │ │ │ │ │disponibile numai ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │în regiunile unde ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │registrele de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cancer sunt ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionale şi au ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │peste 5 ani de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 3.3. Îmbunătăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei │Total buget necesar: 31.595,00││ │Total buget ││ │disponibil: 31.595,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.3. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Politica în │1. Studii/analize/ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, Centrul │2014-2020│ 4.450,00│ 4.450,00│Buget de stat│Fundamentare ││domeniul sănătăţii │cercetări efectuate │ │ │Naţional de │ │ │ │şi venituri │politici şi ││mintale │(nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │proprii │intervenţii ││fundamentată pe │ │ │ │şi Lupta Antidrog│ │ │ │Fonduri │specifice(*) ││dovezi │ │ │ │b. Centrul │ │ │ │structurale │inclusiv pe grupele││ │ │ │ │Naţional de │ │ │ │(POCA) │de vârsta EUROSTAT ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate Mintală ├─────────┼─────────────┼─────────────┤ ├───────────────────┤│ │2. Strategia │ 0 (2013) │Anual, │şi Lupta │2014-2020│ *│ │ │* conform buget ││ │intersectorială privind│ │până la │Antidrog, │ │ │ │ │Strategie privind ││ │sănătatea mintală │ │îndepli-│instituţii de │ │ │ │ │sănătatea mintală ││ │la copil şi adolescent │ │nire │cercetare │ │ │ │ │la copil şi ││ │elaborată şi promovată │ │ │ │ │ │ │ │adolescent │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Ghiduri clinice, │CVR (2013)│ Anual │a. Centrul │2014-2020│ 22.250,00│ 22.250,00│Buget de stat│Vezi OS 5.2 şi ││accesului la şi a │protocoale, standarde │ │ │Naţional de │ │ │ │şi venituri │OS 5.4 ││calităţii │adoptate (nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │proprii │3. Pentru definiţie││serviciilor de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤şi Lupta │ │ │ │Fonduri │vezi indicator ││sănătate mintală │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Antidrog, MS │ │ │ │structurale │OECD Bugetul nu ││ │servicii formaţi, pe │ │ │b. Unităţi │ │ │ │(POCU) │include buget ││ │tipuri de furnizori │ │ │sanitare de │ │ │ │ │servicii ││ │(nr.) │ │ │specialitate │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤psihiatrie; │ │ │ │ │ ││ │3. Paturi de spital │CVR (2013)│ Anual │unităţi sanitare │ │ │ │ │ ││ │pentru probleme de │ │ │cu secţii/ │ │ │ │ │ ││ │sănătate mintală (rata │ │ │compartimente de │ │ │ │ │ ││ │la 1000 persoane) │ │ │psihiatrie şi/sau│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │centre de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │cabinete medici │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │de familie, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │asistenţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comunitari, ONG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │cu profil de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătate mintală │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Diversificarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Centrul │2014-2020│ 2.670,00│ 2.670,00│Fonduri │ ││paletei de servicii│servicii comunitare │ │ │Naţional de │ │ │ │Structurale │ ││disponibile │de tratament şi │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │(POCU) │ ││ │intervenţii │ │ │şi Lupta │ │ │ │ │ ││ │specializate elaborate │ │ │Antidrog, │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare de ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ │2. Unităţi educaţionale│CVR (2013)│ Anual │specialitate │2014-2020│ │ │Buget de stat│Conform indicato- ││ │în care sunt │ │ │psihiatrie; │ │ │ │şi venituri │rilor echivalenţi ││ │implementate │ │ │unităţi sanitare │ │ │ │proprii, │Strategia ││ │intervenţii adaptate │ │ │cu secţii/ │ │ │ │Bugete locale│intersectorială ││ │nevoilor (nr.) │ │ │compartimente de │ │ │ │ │sănătate mintală ││ │ │ │ │psihiatrie şi/sau│ │ │ │ │copil şi ││ │ │ │ │centre de │ │ │ │ │adolescent) ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ │3. Pacienţi │CVR (2013)│Anual │cabinete medici │2014-2020│ │ │Fonduri │Fonduri ││ │dezinstitutionalizaţi │ │ │de familie, │ │ │ │Structurale │structurale, ││ │(nr.) │ │ │asistenţi │ │ │ │(POCU) │vezi OS 4.1 şi 4.2 ││ │ │ │ │medicali │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comunitari, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │autorităţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │locale, ONG de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │profil │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Implementarea de│1. Campanii naţionale │CVR (2013)│ Anual │a. După caz: │2014-2020│ 2.225,00│ 2.225,00│Fonduri │Vezi OS 4.1, ││intervenţii de │şi locale de promovare │ │ │MS, Centrul │ │ │ │Structurale │asistenţi ││IEC/CSC │a sănătăţii mintale │ │ │Naţional de │ │ │ │(POCU) │comunitari formaţi ││ │(nr.) │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │ │pentru intervenţii ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤şi Lupta │ │ │ │ │la nivel de ││ │2. Campanii împotriva │CVR (2013)│ Anual │Antidrog, MEN, │ │ │ │ │comunitate ││ │stigmatizării, │ │ │b. Centrul │ │ │ │ │implementate în ││ │discriminării (nr.) │ │ │Naţional de │ │ │ │ │parteneriat cu ││ │ │ │ │Sănătate Mintală │ │ │ │ │asistenţii sociali ││ │ │ │ │şi Lupta │ │ │ │ │şi medicii de ││ │ │ │ │Antidrog, │ │ │ │ │familie ││ │ │ │ │instituţii de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │specialitate ale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MS, autorităţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │locale de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătate, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │servicii, unităţi│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MECTS, ONG-uri, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │INSP/CNEPSS │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│Toxico-dependenţe şi dependenţa de alcool │Total buget necesar: 20.203,00││ │Total buget ││ │disponibil: 20.203,00│├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬───────────────────┤│e. Asigurarea │1. Consumatori de │CVR (2013)│ Anual │a. Centrul Nat. │2014-2020│ 17.711,00│ 17.711,00│FNUASS │ ││accesului │droguri sub tratament │ │ │de Sănătate │ │ │ │ │ ││consumatorilor de │substitutiv (nr.) │ │ │Mintală şi │ │ │ │ │ ││droguri la servicii│ │ │ │Lupta │ │ │ │ │ ││integrate │ │ │ │Antidrog, MS │ │ │ │ │ ││medico-sociale │ │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sanitare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │participante în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │programul │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │naţional, ONG-uri│ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│f. Creşterea │1. Plan strategic │ 0 (2013) │Anual, │a. Ministerul │2015-2017│ 2.225,00│ 2.225,00│Fonduri │ ││capacităţii │anti-consum de alcool │ │până la │Sănătăţii/ INSP/ │ │ │ │structurale │ ││sistemului de a │elaborat │ │îndepli-│Colegiul │ │ │ │(POCA) │ ││aborda problematica│ │ │nire │Medicilor/ │ │ │ │ │ ││consumului abuziv ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Asociaţii ├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│de alcool │2. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │Profesionale şi │2014-2020│ 267,00│ 267,00│Fonduri │ ││ │servicii formaţi în │ │ │de pacienţi │ │ │ │structurale │ ││ │consilierea pentru │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │(POCA/POCU) │ ││ │combatarea consumlui │ │ │servicii │ │ │ │ │ ││ │dăunător de alcool │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.3. Indicatori │2. Rata recăderi la │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│1. Responsabili: ││de rezultat │pacienţii trataţi │ │ │ │ │ │ │ │MS, MEN, MMFPSPV ││ │pentru tulburări legate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de consumul de droguri │ │ │ │ │ │ │ │3. Sursa : INS, ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Eurostat ││ │2. Mortalitatea prin │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │Indicator propus în││ │suicid, pe grupe de │sau cel │ │ │ │ │ │ │JAF, soluţie ││ │vârstă Eurostat, │mai recent│ │ │ │ │ │ │anterioară ││ │la 100.000 loc. │an dispo- │ │ │ │ │ │ │identificării unui ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │eventual indicator ││ │15-19 ani │6,7 │ │ │ │ │ │ │EHIS alternativ ││ │50-54 ani │22,6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │85+ ani │17.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2010, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Eurostat) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ │Pentru O.S.3.3. vor fi avuţi în vedere indicatorii cheie ai strategiilor sectoriale (ex. copii şi adolescenţi) │├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 3.4. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva riscurilor legate de mediu │Total buget necesar: 11.125,00││ │Total buget ││ │disponibil: 11.125,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.4. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Corelarea │1. Documente de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP │2014-2020│ │ │Buget de stat│a. Buget INSP şi ││cadrului normativ │politică comunitară │ │ │a. Centrele │ │ │ │şi venituri │autorităţi locale ││şi a practicilor │privind sănătatea │ │ │Regionale de │ │ │ │proprii │de sănătate ││naţionale la │mediului transpuse │ │ │Sănătate publică,│ │ │ │Fonduri │(alocări specifice)││politica comunitară│(nr.) │ │ │autorităţile │ │ │ │Structurale │ ││în domeniu ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale de ├─────────┤ │ │(POCA) │ ││ │2. Ghiduri/protocoale │CVR (2013)│ Anual │sănătate │2014-2020│ │ │ │ ││ │elaborate sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Întărirea │1. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │a. INSP/CNMRMC │2014-2020│ 8.900,00│ 8.900,00│Buget de stat│b. Buget INSP şi ││capacităţii tehnice│sănătatea în relaţie │ │ │b. INSP/CNMRMC, │ │ │ │şi venituri │autorităţi locale ││la nivel naţional │cu mediul elaborat │ │ │Centrele │ │ │ │proprii │Resurse ││şi sub-naţional │şi diseminat │ │ │Regionale │ │ │ │Buget de stat│suplimentare din ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤de Sănătate ├─────────┤ │ │şi venituri │fonduri europene ││ │2. Laboratoare sănătate│CVR (2013)│ Anual │publică, │2014-2020│ │ │proprii, │pentru investiţii ││ │publică modernizate/ │ │ │autorităţile │ │ │ │Fonduri │în lab. de sănătate││ │echipate │ │ │locale de │ │ │ │structurale │publică, cf. ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate, ├─────────┤ │ │Fonduri │OS 7.4.a. ││ │3. Personal de │CVR (2013)│ Anual │autorităţile │2014-2020│ │ │Structurale │ ││ │specialitate format │ │ │publice locale │ │ │ │(POCA) │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Comunicarea │1. Materiale │CVR (2013)│ Anual │a. INSP/CNMRMC/ │2014-2020│ 2.225,00│ 2.225,00│Buget INSP şi│c. Buget INSP şi ││eficace a │informative noi pe │ │ │CNEPSS │ │ │ │autorităţi │autorităţi locale ││riscurilor pentru │website-ul INSP pentru │ │ │b. INSP/CNMRMC, │ │ │ │locale de │de sănătate ││sănătate către │informarea populaţiei │ │ │Centrele │ │ │ │sănătate │(alocări specifice)││populaţie │privind sănătatea în │ │ │Regionale │ │ │ │(alocări │ ││ │relaţie cu mediul (nr.)│ │ │de Sănătate │ │ │ │specifice) │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Publică │ │ │ │ │ ││ │2. Evenimente publice/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Fonduri │2. Inclusiv ││ │campanii de informare │ │ │ │ │ │ │Structurale │intervenţii ││ │şi/sau destigmatizare │ │ │ │ │ │ │(POCU) │informare/ ││ │implementate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │conştientizare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţi locale ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe probleme de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.4. Indicatori │1. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ ││de rezultat │sănătatea în relaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu mediu diseminat │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Incidenţa │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │accidentelor de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 3.5. Asigurarea accesului populaţiei afectate la servicii de diagnostic şi/sau tratament pentru patologii speciale │Total buget necesar: 7.719.356,01││ │Total buget ││ │disponibil: 7.019.375,45│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│3.5.1. Boli rare │Total buget necesar: 4.783.691,01││ │Total buget ││ │disponibil: 4.494.441,01│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.5.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Cadrului normativ │CVR (2013)│ Anual │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 2.247.191,01│ 2.247.191,01│Buget de stat│Costuri ││calităţii │privind stabilirea │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │şi venituri │administrative ││îngrijirii │centrelor de excelenţă/│ │ │de Psihiatrie │ │ │ │proprii │incluse în bugetul ││pacientului cu boli│referinţă în boli │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │Fonduri │de personal al MS ││rare pe tot │rare definitivat (*) │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │structurale │Surse suplimentare ││lanţul de îngrijiri├───────────────────────┼──────────┼────────┤pt. Ocrotirea │ │ │ │(POCU/POCA) │POCU vezi OS 4.1 ││ │2. Centre de excelenţă/│CVR (2013)│ Anual │Mamei şi │ │ │ │ │şi OS 4.2 ││ │referinţă care │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │2. Indicator EUCERD││ │îndeplinesc criteriile │ │ │dr. Alfred │ │ │ │ │3. Indicator EUCERD││ │de calitate recomandate│ │ │Rusescu", s.a. │ │ │ │ │- registre/baze ││ │de EUCERD (n.) │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │de date ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare │ │ │ │ │3. Fonduri ││ │3. Registre naţionale/ │(CVR) │ Anual │specializate în │ │ │ │Fonduri │Norvegiene pentru ││ │regionale pentru │(2013) │ │diagnosticul şi │ │ │ │Norvegiene │registre de boli, ││ │boli rare, conforme │ │ │tratamentul │ │ │ │ │inclusiv boli rare ││ │cu standardele │ │ │bolilor rare, │ │ │ │ │(ex.hemofilie), ││ │ORPHANET)(**) │ │ │medici de familie│ │ │ │ │cuprins la OS ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Plan naţional │ 0 (2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │privind bolile rare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aprobat │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea │1. Produse medicamen- │ 0 (2013) │ │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 2.447.500,00│ 2.158.250,00│FNUASS/Buget │1. Indic. EUCERD ││accesului │toase orfane cu │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │de stat şi │ ││pacienţilor cu boli│autorizaţie UE de │ │ │de Psihiatrie │ │ │ │venituri │ ││rare la terapia │punere pe piaţă │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │proprii │ ││specifică şi │disponibile pe piaţa │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │(PN MS) │ ││alimente cu │naţională (nr.) │ │ │pt. Ocrotirea │ │ │ │ │ ││destinaţie medicală│ │ │ │Mamei şi │ │ │ │ │ ││specială │ │ │ │Copilului "Prof. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │dr. Alfred │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Rusescu" şi/sau │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ANMDM, CNAS, s.a.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │b. Unităţi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sanitare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │specializate în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │diagnosticul şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tratamentul │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │bolilor rare, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │medici de familie│ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Îmbunătăţirea │1. Protocoale/ghiduri │CVR (2013)│ Anual │a. MS/CNBR, │2014-2020│ 89.000,00│ 89.000,00│Buget de stat│3. indicator EUCERD││cadrului │clinice de practică │ │ │Spitalul Clinic │ │ │ │şi venituri │(ex.participare ││metodologic şi a │noi privind patologii/ │ │ │de Psihiatrie │ │ │ │proprii │in E-RARE ││competenţelor │grupuri de patologii │ │ │"Prof. dr. Al. │ │ │ │Fonduri │- www.e-rare.eu, ││tehnice a │din categoria bolilor │ │ │Obregia", Inst. │ │ │ │structurale │IRDiRC - ││specialiştilor │rare elaborate (nr.) │ │ │pt. Ocrotirea │ │ │ │(POCU, POC) │www.irdirc.org ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Mamei şi │ │ │ │Programe de │etc.) ││ │2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │Copilului "Prof. │ │ │ │Cooperare │Bugetul nu include ││ │cercetare │ │ │dr. Alfred │ │ │ │Trans- │valoare pct. 2 ││ │transnaţionale │ │ │Rusescu" s.a. │ │ │ │frontalieră │ ││ │(europene şi │ │ │b. Unit.sanitare │ │ │ │ │ ││ │internaţionale) │ │ │specializate în │ │ │ │ │ ││ │în care sunt implicaţi │ │ │dg şi tt boli │ │ │ │ │ ││ │specialiştii din │ │ │rare, medici de │ │ │ │ │ ││ │instituţiile competente│ │ │familie │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.4. Indicatori │1. Pacienţi trataţi │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ ││de rezultat │în programul naţional │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de boli rare, pe tipuri│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de afecţiuni (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│3.5.2. Transplant │Total buget necesar: 2.936.114,44││ │Total buget ││ │disponibil: 2.524.934,44│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 3.5.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Alinierea │1. Ghiduri/protocoale │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 449,44│ 449,44│Buget de stat│Costuri ││cadrului normativ │elaborate (nr.) │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │administrative ││la prevederile │ │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │incluse în bugetul ││comunitare şi │ │ │ │b. Unităţile │ │ │ │ │de personal al MS ││îmbunătăţirea │ │ │ │sanitare cu │ │ │ │Fonduri │ ││cadrului │ │ │ │paturi incluse │ │ │ │Structurale │ ││metodologic │ │ │ │în program │ │ │ │(POCA, POCU) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Promovarea în │1. Donatori testaţi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 399.165,00│ 399.165,00│Buget de stat│ ││rândul populaţiei a│imunologic şi │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │ ││unei atitudini │virusologic, pe tipuri │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │ ││favorabile donării │de donatori (nr.) │ │ │b. Unităţile │ │ │ │Fonduri │ ││de organe, ţesuturi│ │ │ │sanitare cu │ │ │ │structurale │ ││şi celule │ │ │ │paturi incluse în│ │ │ │(POCU, POCA) │ ││ │ │ │ │program │ │ │ │- campanii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Consolidarea │1. Receptori testaţi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 2.314.000,00│ 1.902.820,00│Buget de stat│ ││capacităţii reţelei│imunologic şi │ │ │Naţională de │ │ │ │şi venituri │ ││naţionale de │virusologic (nr.) │ │ │Transplant │ │ │ │proprii │ ││transplant şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Unităţile │ │ │ │Fonduri │ ││susţinerea │2. Acţiuni de │CVR (2013)│ Anual │sanitare cu │ │ │ │Structurale │ ││activităţilor ANT │coordonare (nr.) │ │ │paturi incluse în│ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤program │ │ │ │ │ ││ │3. Bănci regionale de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │sânge înfiinţate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Bănci pentru │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │transplantul de celule │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi ţesuturi înfiinţate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la nivel naţional (nr.)│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Dezvoltarea/ │1. Registrului Naţional│CVR (2013)│ Anual │a. MS, Agenţia │2014-2020│ 222.500,00│ 222.500,00│Buget de stat│Costuri ││consolidarea │al Donatorilor │ │ │naţională de │ │ │ │şi venituri │administrative ││registrelor │Voluntari de Organe │ │ │Transplant │ │ │ │proprii PN │incluse în bugetul ││specifice │lansat şi funcţional │ │ │b. RNDVO, RNDVCS,│ │ │ │Fonduri │de personal al ││ │(RNDVO) │ │ │unităţile │ │ │ │structurale │unităţilor ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sanitare cu │ │ │ │POC │implementatoare ││ │2. Persoane înscrise în│CVR (2013)│ Anual │paturi incluse în│ │ │ │ │vezi OS 6.1. ││ │Registrul Naţional al │ │ │program │ │ │ │ │ ││ │Donatorilor Voluntari │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Celule Stem │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Hematopoietice/RNDVCS │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 3.4. Indicatori │1. Transplant la 1 mil.│CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│ ││de rezultat │loc, pe tipuri (nr. şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incidenţa la 1 mil │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG4: Asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace, în special la grupurile vulnerabile │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei │Total buget necesar: 353.107,50││din mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv Roma │Total buget ││ │disponibil: 353.107,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 4.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Asigurarea unui │1. Cadru normativ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2015│ 6.007,50│ 6.007,50│Buget de stat│ ││cadru instituţional│servicii de asistenţă │ │ │MDRAP, MEN │ │ │ │şi venituri │ ││şi legislativ │comunitară revizuit │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii, │ ││favorabil pentru ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi ├─────────┤ │ │Fonduri │ ││dezvoltarea │2. Evaluarea/cartarea │ 0 (2013) │ Anual │locale; │2014-2015│ │ │structurale -│ ││serviciilor de │nevoilor de servicii │ │ │structuri de │ │ │ │POCA (**) │ ││asistenţă │de asistenţă comunitară│ │ │specialitate │ │ │ │ │ ││comunitară ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ONGuri, organisme├─────────┤ │ │ │ ││ │3. Întâlniri │CVR (2013)│ Anual │profesionale etc.│2014-2015│ │ │ │ ││ │intersectoriale/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documente elaborate, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │facilitarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezinstituţionalizării │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Organizarea de │1. Centre comunitare │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2020│ 267.000,00│ 267.000,00│Buget de stat│Vezi OS 7.2 ││centre comunitare │reabilitate/construite,│ │ │MDRAP, MADR │ │ │ │şi venituri │ ││model şi extinderea│dotate şi cu personal │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii - │ ││reţelei de servicii│de specialitate angajat│ │ │autorităţi │ │ │ │salarii │ ││ │(nr.) │ │ │locale; │ │ │ │asistente │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤structuri de │ │ │ │medicale │ ││ │2. Asistenţi medicali │CVR (2013)│ Anual │specialitate │ │ │ │comunitare şi│ ││ │comunitari/mediatori │ │ │ONG-uri, │ │ │ │mediatori │ ││ │sanitari pentru roma, │ │ │organisme │ │ │ │sanitari │ ││ │nou angajaţi (nr, │ │ │profesionale │ │ │ │romi │ ││ │din care mediatori │ │ │etc. │ │ │ │Fonduri │ ││ │roma) │ │ │ │ │ │ │Norvegiene │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │Programul de │ ││ │3. Comunităţi rurale │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │Cooperare │ ││ │cu acces la servicii │ │ │ │ │ │ │Elveţiano- │ ││ │de asistenţă medicală │ │ │ │ │ │ │Român │ ││ │comunitară integrate │ │ │ │ │ │ │UNICEF │ ││ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(POR, POCU, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Dezvoltarea │1. Instrumente │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV, │2014-2020│ 66.750,00│ 66.750,00│Buget de stat│* POCA - proiect ││capacităţii │metodologice (ghiduri, │ │ │MDRAP │ │ │ │şi venituri │definire pentru ││instituţionale şi │standarde şi/sau │ │ │b. INSP, │ │ │ │proprii │cadru servicii ││tehnice a │protocoale de practica │ │ │autorităţi │ │ │ │Programul de │integrate ││furnizorilor de │s.a.) elaborate │ │ │locale; │ │ │ │Cooperare │funcţional ││servicii comunitare│(nr.) │ │ │structuri de │ │ │ │Elveţiano- │(medicale şi ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤specialitate │ │ │ │Român │sociale) şi POCU ││ │2. Curriculum de │CVR (2013)│ Anual │ONG-uri, │ │ │ │Fonduri │- furnizori/costuri││ │pregătire şi formare │ │ │organisme │ │ │ │Norvegiene │operaţionale ││ │continuă a │ │ │profesionale etc.│ │ │ │UNICEF │(2015- 2020) ││ │asistenţilor, │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││ │medicilor de familie │ │ │ │ │ │ │structurale -│ ││ │şi a altor furnizori │ │ │ │ │ │ │POCU, POCA │ ││ │de servicii comunitar │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Personal format şi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │certificat să furnizeze│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii de asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicală comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Asigurarea │1. Metodologie de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MMFPSPV │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de stat│ ││sprijinului şi │evaluare a serviciilor │ │ │b. INSP, │ │ │ │şi venituri │ ││controlului │comunitare │ │ │autorităţi │ │ │ │proprii │ ││metodologic de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale; │ │ │ │Fonduri │ ││către autorităţile │2. Personal autorităţi │CVR (2013)│ Anual │structuri de │ │ │ │europene │ ││centrale/regionale │centrale/locale │ │ │specialitate, │ │ │ │(POCA,POCU) │ ││de sănătate şi │informat/format (nr.) │ │ │ONG-uri │ │ │ │ │ ││din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.1. Indicatori │1. Populaţie rurală │CVR (2013)│ Anual │n/a │2014-2020│ n/a│ n/a│ n/a│Vezi mai sus ││de rezultat │acoperită cu servicii │ │ │ │ │ │ │ │indicatori ││ │de asistenţă comunitară│ │ │ │ │ │ │ │specifici de ││ │(nr. şi %, naţional, │ │ │ │ │ │ │ │eficacitate pe ││ │regiune, judeţ) │ │ │ │ │ │ │ │tipuri de patologii││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Gravide din mediul │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │rural cu acces la de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii de asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitară (naţional, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regiune, judeţ) (nr. şi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │%) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Copii sub 5 ani cu │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │acces la servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(naţional, regiune, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judeţ) (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 4.2: Creşterea eficacităţii şi diversificarea serviciilor în asistenţa medicală primară │Total buget ││ │necesar: 10.910.735,00││ │Total buget ││ │disponibil: 10.910.735,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 4.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Asigurarea │1. Patologii pentru │0 (2013) │Anual │a. MS │2015-2020│ 5.785,00│ 5.785,00│Buget de stat│Vezi investiţii ││continuităţii │care pentru fost │ │ │b. medici de │ │ │ │şi venituri │specifice în ││îngrijirilor şi │elaborate metodologii/ │ │ │familie, MADR, │ │ │ │proprii/ │E-sănătate la OS ││integrarea cu │proceduri privind │ │ │CNAS, asociaţii │ │ │ │FNUASS │6.4.d. şi alte ││serviciile │"parcurs terapeutic" al│ │ │profesionale, │ │ │ │Fonduri │investiţii ││comunitare şi cu │pacientului (nr. ) │ │ │ONG-uri │ │ │ │structurale │relevante la OS ││asistenţa ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │(POCU, POCA) │6.4. ││ambulatorie de │2. Mecanism de │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││specialitate │monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"parcursului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terapeutic" definit │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │ 3. Sistem │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││ │informaţional bazat pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │clasificarea WONCA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │adoptat la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicinei de familie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea │1. Medici de familie/ │CVR (2013)│Anual │a. MS │2016-2020│10.500.000,00│10.500.000,00│Buget de stat│1. Servicii - Buget││distribuţiei │100000 locuitori/judeţ │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │FNUASS - Asistenţă ││teritoriale │(dezagregat urban- │ │ │locale, CNAS, │ │ │ │proprii/ │medical primară ││echitabile a │rural, teritorial) │ │ │medici de │ │ │ │FNUASS │ ││serviciilor de │ │ │ │familie, │ │ │ │Bugete locale│ ││asistenţă primară │ │ │ │asociaţii │ │ │ │Fonduri │ ││ │ │ │ │profesionale, │ │ │ │structurale │ ││ │ │ │ │ONG-uri │ │ │ │(POCU, PNDR) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Dezvoltarea │1. Curricula de │CVR (2013)│Anual │a. MS, CMR │2014-2020│ 400.500,00│ 400.500,00│Buget de stat│ ││continuă a │medicină de familie │ │ │b. Medici de │ │ │ │şi venituri │ ││cunoştintelor şi │revizuită │ │ │familie, │ │ │ │proprii │ ││abilităţilor a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤asociaţii │ │ │ │Fonduri │ ││furnizorilor din │2. Medici de familie │CVR (2013)│Anual │profesionale, │ │ │ │structurale │ ││asistenţa medicală │incluşi în programe EMC│ │ │ONG-uri │ │ │ │(POCU) │ ││primară │pe priorităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate publică (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Asistenţi medicali │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │incluşi în programe de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │formare continuă (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Practici de │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │asistenţă medicală │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primară compliante la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ghiduri/protocoale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Consolidarea │1. Standarde, │CVR (2013)│Anual │a. MS, Autorităţi│2014-2020│ 4.450,00│ 4.450,00│Bugete locale│2. Detaliat pe ││reţelei de medicină│metodologii, normaţie │ │ │locale │ │ │ │Fonduri │regiuni, judeţe, ││şcolară │revizuite sau elaborate│ │ │b.Autorităţi │ │ │ │structurale │medii, etc. ││ │(nr.) │ │ │locale, medici de│ │ │ │(POCA) │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤medicină şcolară │ │ │ │ │ ││ │2. Medici de medicină │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │şcolară (nr. şi rata la│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1000 copii) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.2. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 6.1% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │3. Ţinte de definit││de rezultat │asistenţa primară, │ (2013) │ │ │ │ │ │ │conform ││ │pondere din FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │metodologiei de ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │audit ││ │2. Trimiteri MF pentru │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │consultaţie la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ambulatorul de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate (rata la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │100.000 locuitori) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Cabinete MF auditate│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │în anul de raportare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. şi %, total, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regiuni, judeţ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 4.3. Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în │Total buget ││ambulatorul de specialitate şi reducerea poverii prin spitalizare continuă │necesar: 605.200,00││ │Total buget ││ │disponibil: 605.200,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 4.3. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltarea │1. Ambulatorii de │CVR (2013)│Anual │a. MS, CJ, APL, │2014-2020│ 551.800,00│ 551.800,00│Banca │1. Vezi OS 7.2 ││reţelei de │specialitate │ │ │MDRAP │ │ │ │Mondială │ ││ambulatorii de │reabilitate şi sau │ │ │b. Furnizorii de │ │ │ │Fonduri │Bugetul de stat ││specialitate │echipate (nr.) │ │ │servicii │ │ │ │structurale │acoperă finanţare ││(asistenţă ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ambulatorii │ │ │ │(POR) │şi cofinanţarea ││ambulatorie de │2. Număr de medici │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │Buget de stat│necesară ││specialitate, │specialişti pe │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││specialităţi │specialităţi prioritare│ │ │ │ │ │ │proprii │ ││paraclinice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││imagistică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││laborator, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││explorări │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţionale) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Personal format în │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 53.400,00│ 53.400,00│Fonduri │Bugetul disponibil ││capacităţii │conformitate cu │ │ │b. Formatori EMC │ │ │ │structurale │estimat - formare ││personalului │ghidurile de practică │ │ │în sănătate; │ │ │ │(POCU) │ ││medical de a │şi protocoalele clinice│ │ │Furnizorii de │ │ │ │Buget de stat│ ││furniza servicii │(nr.) │ │ │servicii │ │ │ │şi venituri │ ││ambulatorii de │ │ │ │ambulatorii │ │ │ │proprii │ ││specialitate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││regim integrat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.3. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 2.6% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │2. Indicatorul ││de rezultat │asistenţa ambulatorie │ (2013) │ │ │ │ │ │ │reflectă întregul ││ │pentru specialităţi │ │ │ │ │ │ │ │consum/utilizarea ││ │clinice, pondere din │ │ │ │ │ │ │ │globală a servicii-││ │FNUAS (număr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │lor paraclinice. Se││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │va asigura ││ │2. Cheltuieli cu │ 1,7% │Anual │ │ │ │ │ │raportarea datelor ││ │asistenţa ambulatorie │ (2013) │ │ │ │ │ │ │pentru indicatori ││ │pentru specialităţi │ │ │ │ │ │ │ │de consum specific ││ │paraclinice, pondere │ │ │ │ │ │ │ │nivelului de ││ │din FNUAS (număr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │îngrijiri ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │(medicină de ││ │3. Pondere cazuri │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │familie, ambulator)││ │rezolvate în ambulator │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate anual (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 4.4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului integrat de │Total buget 1.908.160,00││urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia │necesar: ││ │Total buget ││ │disponibil: 1.908.160,00│├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬───────────────────┤│a. Funcţionarea │1. Autosalvări │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 1.869.000,00│ 1.869.000,00│Buget de stat│Vezi investiţii ││asistenţei medicale│disponibile (nr.) │ │ │b. Serviciile de │ │ │ │şi venituri │specifice în ││de urgenţă în regim├───────────────────────┼──────────┼────────┤ambulanţă, ISU, │ │ │ │proprii, │infrastructură şi ││integrat, cu │2. UPU/CPU reabilitate/│CVR (2013)│Anual │SMURD │ │ │ │Fonduri │E- sănătate la ││creşterea │modernizate (nr.) │ │ │ │ │ │ │Structurale │OS 6 şi OS 7 ││capacităţii de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │POR* pentru │ ││intervenţie │3. Număr de dispecerate│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │indicator nr.│ ││ │integrate │ │ │ │ │ │ │2 s │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Diversificarea │1. Personal care │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 39.160,00│ 39.160,00│Buget de stat│ ││competenţelor │participă la programe │ │ │b. Serviciile de │ │ │ │şi venituri │ ││personalului │de formare şi educaţie │ │ │ambulanţă, ISU, │ │ │ │proprii │ ││medical, │continuă de medicina │ │ │SMURD │ │ │ │Programul de │ ││paramedical şi │de urgenţă, pe │ │ │ │ │ │ │Cooperare │ ││operativ implicat │categorii (nr.) │ │ │ │ │ │ │Elveţiano- │ ││în asistenţa de │ │ │ │ │ │ │ │Român │ ││urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(POCU) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.4. Indicatori │1. Timpul mediu de │CVR (2013)│Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │ ││de rezultat │răspuns la apelul de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urgenţă, dezagregat │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │teritorial (min.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Pacienti resuscitaţi│CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │cu succes (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S.4.5. Îmbunătăţirea performanţei şi calităţii serviciilor de sănătate prin regionalizarea/concentrarea asistenţei │Total buget ││medicale spitaliceşti │necesar: 38.050,00││ │Total buget ││ │disponibil: 23.140,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 4.5. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Revizuirea şi │1. Nomenclatorul de │CVR (2013)│Anual │a. MS │1. │ │ │Buget de stat│Buget disponibil - ││aprobarea │clasificare a │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│2014-2016│ │ │şi venituri │salarii personal ││Nomenclatorului de │spitalelor (nivel şi │ │ │Spitale │Alte │ │ │proprii │alocări specifice ││clasificare a │categorie de îngrijire)│ │ │ │măsuri │ │ │ │ ││spitalelor pe │pe competenţe aprobat │ │ │ │2016-2020│ │ │ │ ││competenţe │prin HG │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea │1. Standarde de │CVR (2013)│Anual │a. MS │2014-2020│ 20.250,00│ 5.340,00│Banca │3. Analiza privind ││eficacităţii şi │management spitalicesc │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│ │ │ │Mondială │costurile reale ale││controlul │elaborate │ │ │Spitale │ │ │ │Fonduri │serviciilor ││costurilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │structurale │spitaliceşti la ││pachetului de │2. Număr personal │CVR (2013)│Anual │ │2014-2020│ │ │(POAT, POCA, │nivel de caz ││servicii - │format │ │ │ │ │ │ │POCU) │utilizabile pentru ││spitalizare ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ ├─────────┤ │ │ │decontarea ││ │3. Raport/studiu │CVR (2013)│Anual │ │2014-2020│ │ │ │serviciilor - ││ │costuri DRG finalizat │ │ │ │ │ │ │ │Proiect POAT ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │491, 245.00 lei │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Dezvoltarea │1. Beneficiari │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 17.800,00│ 17.800,00│Buget de stat│2. Ţinta 2020 ││capacităţii │spitalizare de zi (nr. │ │ │b. CNAS, CJ, APL,│ │ │ │şi venituri │4,5/100.000 ││spitalelor de a │şi indice la 100.000 │ │ │Spital │ │ │ │proprii, │Se monitorizează şi││oferi servicii de │loc) │ │ │ │ │ │ │FNUASS (buget│valori pe regiuni ││spitalizare de zi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │alocat │şi pe judeţe ││şi creşterea │2. Paturi spital/din │ Total: │Anual │ │ │ │ │aferent │Bugetul nu include ││ponderii acestora │care număr paturi acuţi│din care │ │ │ │ │ │plăţii │bugetul FNUASS - ││în oferta de │(rata la 100.000 │ │ │ │ │ │ │serviciilor │plata servicii de ││servicii │populaţie, total, pe │ │ │ │ │ │ │de │spitalizare de zi ││ │regiuni şi judeţe) │ │ │ │ │ │ │spitalizare │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │de zi) │ ││ │3. Pacienţi externaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │din spital pe primele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │10 cele mai frecvente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patologii (număr şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indice la 100.000 loc) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Personal medical/ │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │ ││ │specialităţi deficitare│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. şi rata la/1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │loc, pe specialităţi) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.5. Indicatori │1. Cheltuieli cu │ 37.2% │Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │Indicatori ││de rezultat │serviciile medicale în │ (2013) │ │ │ │ │ │ │suplimentari utili ││ │unităţi sanitare cu │ │ │ │ │ │ │ │- Rata ocupare ││ │paturi, pondere din │ │ │ │ │ │ │ │paturi acuţi - ││ │FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │MS HFA database ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │- Durata medie ││ │2. Spitalizări │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │spitalizare-OECD ││ │evitabile (număr şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indice la 100.000 loc) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe regiune şi judeţe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Populaţie acoperită │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││ │de spitale regionale de│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urgenţă (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 4.6. Creşterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, paliatie şi de îngrijiri pe termen lung, adaptate │Total buget ││fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii │necesar: 77.875,00││ │Total buget ││ │disponibil: 77.875,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 4.6. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltare plan │1. Plan elaborat sau │ 0 (2013) │Anual │a. MS, MMPSFPV │2014-2016│ 6.675,00│ 6.675,00│Buget de stat│ ││naţional pe termen │componenta inclusă în │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │şi venituri │ ││mediu şi lung │planurile regionale/ │ │ │locale, spitale │ │ │ │proprii, │ ││privind asistenţa │naţional de servicii de│ │ │pentru boli │ │ │ │Fonduri │ ││medicală de │sănătate │ │ │cronice, centre │ │ │ │structurale │ ││reabilitare, │ │ │ │multifuncţionale │ │ │ │- POCA │ ││recuperare, │ │ │ │Formatori EMC în │ │ │ │ │ ││paliatie şi de │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ ││îngrijiri pe termen│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Implementarea │1. Unităţi reabilitate/│0 (2013) │Anual │a. MS, CNAS, │2016-2020│ 71.200,00│ 71.200,00│Buget de stat│La bugetul ││planului naţional │echipate conform │ │ │MMPSFPV │ │ │ │şi venituri │disponibil estimat ││privind serviciile │standardelor (nr.) │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │proprii │se adaugă suma ││de reabilitare, ├───────────────────────┼──────────┼────────┤locale, spitale │ │ │ │ │alocată din FNUASS ││recuperare, │2. Personal de │0 (2013) │Anual │pentru boli │ │ │ │Banca │- Îngrijiri ││paliatie şi de │îngrijiri pe termen │ │ │cronice, centre │ │ │ │Mondială │medicale la ││îngrijiri pe termen│lung format (nr.) │ │ │multifuncţionale │ │ │ │Fonduri │domiciliu/îngrijiri││lung ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │structurale │paliative la ││ │3. Furnizori de │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │(POCU) │domiciliu: ││ │servicii paliative │ │ │ │ │ │ │ │ 372.756,00││ │contractaţi de FNUASS │ │ │ │ │ │ │ │1. Vezi investiţii ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │în infrastructura ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │la OS 7 ││ │4. Populaţie deservită │0 (2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││ │cu servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îngrijiri la domiciliu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 4.6. Indicatori │1. Cheltuieli cu │0,5 (2013)│Anual │ n/a │2016-2020│ n/a │ n/a │ │2. Health care ││de rezultat │îngrijiri la domiciliu,│ │ │ │ │ │ │ │expenditure on ││ │pondere din FNUAS (%) │ │ │ │ │ │ │ │long-term care/ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Indicator Eurostat ││ │2. Cheltuieli cu │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │[hlth_sha_ltc] ││ │îngrijirile pe termen │ 0,69 │ │ │ │ │ │ │3. Definiţie ││ │lung (%) PIB │ (2011) │ │ │ │ │ │ │Eurostat (exclude ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │paturi psihiatrie.)││ │3. Paturi pentru │CVR (2013)│Anual │ │ │ │ │ │Indicator Eurostat ││ │îngrijiri cronice/pe │ 75,7 │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_bds] ││ │termen lung la 100000 │ (2011) │ │ │ │ │ │ │Valoare de ││ │locuitori │ │ │ │ │ │ │ │referinţă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │disponibilă: 75,7 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 100.000 în 2011 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cf. Eurostat │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│OS 4.7. Crearea de reţele de furnizori de asistenţă medicală la nivel local, judeţean şi regional │Total buget ││ │necesar: 14.240,00││ │Total buget ││ │disponibil: 14.240,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ Vezi indicatori OG4, OG6 şi OG7 │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Coordonarea │1. Cadru de reglemen- │ 0 (2013) │Anual │a. MS, MMPSFPV │2016-2020│ 8.010,00│ 8.010,00│Fonduri │ ││îngrijirilor de │tare privind │CVR (2015)│ │b. DSP, │ │ │ │Structurale │ ││sănătate (trasee │implementarea │ │ │Autorităţi locale│ │ │ │(POCA, POCU) │ ││optime pentru │procedurilor de │ │ │furnizori de │ │ │ │Buget de stat│ ││pacienţi) │"parcurs terapeutic" │ │ │servicii de │ │ │ │şi venituri │ ││ │elaborat şi implementat│ │ │sănătate │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea unui │vezi OS 5.1. │a. MS, MDRAP │2016-2020│ 6.230,00│ 6.230,00│Fonduri │ ││management │ │b. Autorităţi │ │ │ │Structurale │ ││performant a │ │locale, structuri│ │ │ │(POCA, POCU) │ ││reţelelor de │ │de specialitate │ │ │ │Buget de stat│ ││servicii de │ │la nivel local │ │ │ │şi venituri │ ││sănătate la nivel │ │şi regional │ │ │ │proprii, │ ││local, judeţean şi │ │ │ │ │ │Bugete locale│ ││regional │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG 5: Un sistem de sănătate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de politici şi programe transversale prioritare │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│OS 5.1. Întărirea capacităţii administrative la nivel naţional, regional şi local şi comunicarea schimbării │Total buget ││ │necesar: 49.365,00││ │Total buget ││ │disponibil: 49.365,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Creşterea │1. Personal central şi │CVR (2013)│ Anual │a. MS, CNAS, │ │ 40.815,00│ 40.815,00│Buget de stat│Vezi investiţii şi ││capacităţii de │local format pentru │ │ │INSP şi/sau │ │ │ │şi venituri │indicatori privind ││elaborare şi │creşterea capacităţii │ │ │SNSPMPDSB (cf │ │ │ │proprii │E-sănătate incluşi ││implementare a │administrative (nr.) │ │ │responsabilităţi)│ │ │ │Fonduri │la OS 6 ││politicilor de ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Instituţii │ │ │ │Structurale │date dezagregate ││sănătate şi │2. Personal format │CVR (2014)│ Anual │publice/structuri│ │ │ │(POCA, POAT │geografic, ││management │pentru creşterea │ │ │de specialitate │ │ │ │2007-2013*), │categorii şi ││performant │capacităţii de │ │ │la nivel central/│ │ │ │PODCA 2007- │caracteristici ││ │inspecţie şi control de│ │ │regional/judeţean│2014-2020│ │ │2013**), │beneficiari, ││ │stat │ │ │ │ │ │ │Bugete locale│costuri ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │pct 7. Planuri de ││ │3. Plan naţional │ │ │ │ │ │ │ │servicii de ││ │strategic de control în│ │ │ │ │ │ │ │sănătate elaborate ││ │sănătate publică │ │ │ │ │ │ │ │(nr., naţional şi ││ │elaborat │ │ │ │ │ │ │ │regionale) - ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │proiect Pregătirea ││ │4. Raport anual │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │implementării şi ││ │publicat pentru │ │ │ │ │ │ │ │definirea cadrului ││ │programele naţionale de│ │ │ │ │ │ │ │de monitorizare şi ││ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │evaluare a ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Strategiei ││ │5. Anchete/studii/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Naţionale de ││ │evaluări/ rapoarte │ │ │ │ │ │ │ │Sănătate", cod SMIS││ │elaborate pentru │ │ │ │ │ │ │ │51646, finanţat ││ │fundamentare politici │ │ │ │ │ │ │ │prin Programul ││ │de sănătate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │Operaţional ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Asistenţa Tehnică ││ │6. Standarde/ │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │2007-2013 - ││ │metodologii/mecanisme │ │ │ │ │ │ │ │2.737, 810 lei ││ │de reducere cost şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │Proiect Buna ││ │creştere calitate │ │ │ │ │ │ │ │Guvernare şi ││ │elaborate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │Integritate şi ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Responsabilitate în││ │7. Planuri de servicii │naţional: │ Anual │ │ │ │ │ │Sistemul de ││ │de sănătate elaborate │0(2013) │ │ │ │ │ │ │Sănătate Românesc, ││ │(nr., naţional şi │regionale:│ │ │ │ │ │ │Cod Smis 25002, ││ │regionale) │0(2013) │ │ │ │ │ │ │finanţat prin PODCA││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │2017-2013 - ││ │8. Metodologii/bune │CVR (2014)│ │ │ │ │ │ │11.438, 980 mii lei││ │practici în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Campanii de │1. Intervenţii/campanii│CVR (2013)│ Anual │a. MS │ │ 8.550,00│ 8.550,00│Fonduri │ ││comunicare a │de informare │ │ │b. Structuri de │ │ │ │Structurale │ ││măsurilor de │implementate (nr.) │ │ │specialitate │ │ │ │(POCA) │ ││reformă şi a ├───────────────────────┼──────────┼────────┤regionale şi │ │ │ │Buget de stat│ ││rezultatelor │2. Asociaţii de │ │ │judeţene, │2014-2020│ │ │şi venituri │ ││aşteptate │pacienţi, profesionale │ │ │autorităţi │ │ │ │proprii │ ││ │şi alte ONGuri │ │ │locale, asociaţii│ │ │ │Banca │ ││ │implicate/consultate în│ │ │de pacienţi, │ │ │ │Mondială │ ││ │definirea şi/sau │CVR (2013)│ Anual │asociaţii │ │ │ │ │ ││ │implementarea │ │ │profesionale şi │ │ │ │ │ ││ │intervenţiilor/ │ │ │ONGuri │ │ │ │ │ ││ │campaniilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │informare (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.1. Indicatori │1. Pilotarea bugetării │0(2013) │Anual, │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │Metodologie 2014, ││de rezultat │pe programe finalizată │ │până la │ │ │ │ │ │pilotare 2015 ││ │ │ │indepli-│ │2014-2020│ │ │ │ ││ │ │ │nire │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────┤│ │2. Populaţie informată │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │Sau indicatori ││ │(comunicarea │ │ │ │ │ │ │ │echivalenţi de ││ │schimbării) (% şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │evaluare a ││ │nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │intervenţiilor de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunicare a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │schimbării │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 5.2. Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate │Total buget ││ │necesar: 600.750,00││ │Total buget ││ │disponibil: 600.750,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltarea │1. Plan multianual │CVR (2013)│ Anual │a. MS, alte │2014-2020│Buget MS (#) │ 22.250,00│Buget de stat│1. Conform ││cadrului normativ │privind resursele umane│ │ │intituţii │ │ │ │şi venituri │planurilor ││pentru optimizarea │din sectorul de │ │ │subordonate şi │ │ │ │proprii │multianuale de ││resurselor umane │sănătate elaborat │ │ │coordonate, │ │ │ │Fonduri │servicii elaborate ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤autorităţi │ │ │ │structurale │2. Indicator de ││ │2. Metodologii, │ │ │locale, sindicate│ │ │ │(POCA, POCU) │rezultat al ││ │standarde, norme, │ │ │b. CMR, │ │ 22.250,00│ │ │politicii de ││ │reglementări privind │CVR (2013)│ Anual │universităţi │ │ │ │ │resurse umane ││ │resursele umane │ │ │medicină şi │ │ │ │ │vizând pliate pe ││ │elaborate (nr.) │ │ │farmacie, OAMMR │ │ │ │ │nevoia de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │prioritizare a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │intervenţiilor cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │caracter preventiv ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │la nivel de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunitate pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupurile ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │vulnerabile (ex. │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Asigurarea │1. Documente de │CVR(2013) │ Anual │a. MS, alte │ │ 578.500,00│ 578.500,00│Buget de stat│POCU - Formare ││formării unui număr│redefinire/reorganizare│ │ │intituţii │ │ │ │şi venituri │personal Axa 4 - ││adecvat de │a specializărilor/ │ │ │subordonate şi │ │ │ │proprii │PI 4.3.2 - posibila││categorii de │competenţelor pentru │ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │sursa finanţare ││personal cu │medici, asistenţi │ │ │b. CMR, OAMMR, │ │ │ │structurale │130 mil eur ││preponderenţă │medicali, alte tipuri │ │ │universităţi │ │ │ │(POCA, POCU) │ ││pentru │de persoană (nr.) │ │ │medicină şi │2014-2020│ │ │ │ ││specialităţile ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, alte │ │ │ │ │ ││clinice │2. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │structuri │ │ │ │ │ ││ │format (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.2. Indicatori │1. Comunităţi rurale │CVR(2013) │ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │2. Pe specialităţi,││de rezultat │fără asistenţă medicală│ │ │ │ │ │ │ │în special cele ││ │primară, total, pe │ │ │ │2014-2020│ │ │ │deficitare şi pe ││ │regiuni şi judeţe │ │ │ │ │ │ │ │tipuri de furnizori││ │(nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │(as. medicali, ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │medici MF/MG, ││ │2. Personal medical │CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │medicină şcolară, ││ │disponibil, pe │ │ │ │ │ │ │ │alţi specialişti şi││ │specialităţi, pe judeţ │ │ │ │ │ │ │ │alt personal tehnic││ │(număr şi indice la │ │ │ │ │ │ │ │esenţial) ││ │100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 5.3 Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea │Total buget ││controlului costurilor şi a protecţiei financiare a populaţiei │necesar: 53.622,50││ │Total buget ││ │disponibil: 53.622,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.3. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Creşterea │1. Cadru normativ │CVR(2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ │ │Buget de stat│alocări specifice ││sustenabilă a │pentru creşterea │ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │în Buget de stat şi││veniturilor │sustenabilă a │ │ │instituţii │ │ │ │proprii │venituri proprii/ ││destinate sănătăţii│veniturilor destinate │ │ │relevante │ │ │ │ │salarii personal ││ │sănătăţii (nr. │ │ │b. MS, furnizori │2014-2020│ │ │ │ ││ │Documente promovate) │ │ │de servicii, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNAS, alte │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │structuri/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │instituţii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │coordonate sau │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │coordonate │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │2. Cadrul normativ │ 0 (2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ │ │Buget de stat│ ││accesului financiar│pentru pachet minimal │ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │ ││la serviciile de │de servicii de sănătate│ │ │instituţii │ │ │ │proprii, │ ││sănătate │elaborat şi/sau │ │ │relevante │ │ │ │FNUASS │ ││ │revizuit │ │ │b. MS, furnizori │2014-2020│ │ │ │ ││ │ │ │ │de servicii, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNAS, alte │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │structuri │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Revizuirea │1. Conturile naţionale │ 0 (2013) │ Anual │a. MS şi/sau │ │ 53.400,00│ 53.400,00│Buget de stat│Potenţiale surse ││sistemului de │de sănătate actualizate│ │ │CNAS, MFP, alte │ │ │ │şi venituri │finanţare ││finanţare şi ├───────────────────────┼──────────┼────────┤instituţii │ │ │ │proprii │10 mil eur. - ││rambursare a │2. Raport anual │ │ │relevante │ │ │ │Fonduri │fonduri structurale││serviciilor de │cheltuieli cu │ │ │b. MS, furnizori │ │ │ │Structurale │POCU şi POCA ││sănătate şi │serviciile de │ │ │de servicii, │ │ │ │(POCA) │ ││controlul │sănătate dezagredate │ 0 (2013) │ Anual │CNAS, alte │2014-2020│ │ │ │ ││costurilor │pe unităţi │ │ │structuri │ │ │ │ │ ││ │administrative şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipuri de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││d. Implementarea │1. Sistem de audit cu │ │ │a. MS, CNAS, MFP │ │ │ │ │ ││unui control │stimulente şi │ │ │b. Furnizori │ │ │ │ │ ││riguros al │penalităţi funcţional │CVR(2013) │ Anual │servicii │ │ │ │ │ ││cheltuielilor │2. Furnizori auditaţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││publice, odată cu │financiar anual │ │ │ │ │ │ │ │ ││introducerea de │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ ││măsuri pentru ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││reducerea plăţilor │3. Intervenţii/campanii│CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │privind plăţile │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │oficiale şi plăţile │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │informale (naţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regionale şi judeţene) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Creşterea │1. Opţiuni de politică │ │ │a. MS, CNAS, MFP │ │ 222,50│ 222,50│Banca │(#) Asistenţă ││ponderii │publică privind │ │ │b. Furnizori │ │ │ │Mondială (#) │tehnică ││asigurărilor │asigurările private │CVR(2013) │ Anual │publici/ privaţi │ │ │ │Buget de stat│ ││suplimentare de │definite │ │ │de servicii, CJAS│2014-2020│ │ │şi venituri │ ││sănătate şi │2. Număr de PPP-uri │ │ │Asiguratori │ │ │ │proprii │ ││dezvoltarea │ │ │ │privaţi │ │ │ │ │ ││parteneriatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││public-privat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.3. Indicatori │1. Pondere neasiguraţi │ 7,9(2013)│ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │2. şi 4. Surse INS ││de rezultat │(%) │ │ │ │ │ │ │ │şi EUROSTAT - ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Eurostat ││ │2. Cheltuieli totale cu│CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │[hlth_sha_hf], ││ │sănătatea (% PIB) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Eurostat ││ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │[hlth_sha_hf] ││ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │2014-2020│ │ │ │ ││ │3. Neasiguraţi │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiari ai │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor naţionale │recent an │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate, per │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │program (nr.) │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Cheltuieli private │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │cu sănătatea (% PIB) │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │recent an │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │5 51(2011)│ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │5. Persoane cu │CVR(2013) │ CVR │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări suplimentare │ │ (2013) │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate (nr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S 5.4. Asigurarea şi monitorizarea calităţii serviciilor de sănătate publice şi private │Total buget ││ │necesar: 107.974,80││ │Total buget ││ │disponibil: 107.974,80│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.4. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltarea şi │1. Metodologii, ghiduri│CVR (2013)│ Anual │a. MS, structuri │ │ 98.540,80│ 98.540,80│Banca │Vezi OS 6.1 - ││implementarea de │şi protocoale, │ │ │subordonate sau │ │ │ │Mondială │pentru nomenclator ││mecanisme de │proceduri pentru │ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │de dispozitive şi ││asigurare a │creşterea calităţii │ │ │relevante │ │ │ │Structurale │materiale medicale ││calităţii şi │serviciilor elaborate/ │ │ │b. Structuri de │2014-2020│ │ │(POCU, POCA) │ ││acreditarea │reactualizate, │ │ │specialitate │ │ │ │ │ ││furnizorilor │inclusiv parcurs │ │ │regionale şi │ │ │ │ │ ││ │terapeutic (nr. ). │ │ │judeţene, │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤furnizori de │ │ │ │ │ ││ │2. Personal medical │CVR (2013)│ Anual │servicii publici │ │ │ │ │ ││ │format pentru aplicarea│ │ │şi privaţi │ │ │ │ │ ││ │metodologii, ghiduri şi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protocoale, proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Furnizori de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │management al calităţii│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. şi % - pe tipuri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │furnizori, regiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Rapoarte periodice │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │privind performanţa │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │furnizorilor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii (nr. , - date │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezagregate pe niveluri│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de asistenţă şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │categorii de furnizori,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alte caracteristici) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │5. Furnizori auditaţi │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │anual (nr. , % ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Creşterea │1. Studii, anchete, │CVR (2013)│ Anual │a. MS, INSP/ │ │ 9.434,00│ 9.434,00│Buget de stat│Buget de stat şi ││gradului de │evaluări privind │ │ │CNSCBT, alte │ │ │ │şi venituri │venituri proprii - ││siguranţă a │infecţiile nosocomiale │ │ │structuri │ │ │ │proprii │alocări MS şi INSP ││pacientului şi a │(nr. ) │ │ │subordonate sau │ │ │ │Fonduri │1. Anchete, studii,││calităţii ├───────────────────────┼──────────┼────────┤coordonate │ │ │ │Structurale │etc ││serviciilor în │2. Plan strategic │ 0(2013) │ Anual, │b. Structuri de │2014-2020│ │ │(POCA, POCU) │ ││unităţile sanitare │naţional privind │ │până la │specialitate │ │ │ │ │ ││ │infecţiile nosocomiale │ │atingere│regionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ţintă │judeţene, │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤furnizori de │ │ │ │ │ ││ │3. Personal format pe │CVR (2013)│ Anual │servicii │ │ │ │ │ ││ │teme de siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pacientului şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calitatea serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicale (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Spitale publice şi │CVR (2013)│ CVR │ │ │ │ │ │ ││ │private evaluate şi │ │ (2013) │ │ │ │ │ │ ││ │acreditate (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.4. Indicatori │1. Incidenţa │CVR (2013 │ Anual │ n/a │ │ n/a │ n/a │ n/a │ ││de rezultat │infecţiilor nozocomiale│sau cel │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu microorganisme │mai recent│ │ │ │ │ │ │ ││ │multi-rezistente la │an │ │ │ │ │ │ │ ││ │antibiotice │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │2014-2020│ │ │ │ ││ │2. Rata infecţii │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │nozocomiale în secţiile│sau cel │ │ │ │ │ │ │ ││ │chirurgie │mai recent│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │an │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │disponi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │bil) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Cadru de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │reglementare privind │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │evaluarea tehnologiilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicale îmbunătăţit - │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. normative/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documente) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Cadrul de │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │reglementare privind │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implementarea studiilor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │clinice pe pacienţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umani îmbunătăţit │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. normative/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documente) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 5.5. Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului bazată pe dovezi, care să asigure accesul │Total buget ││echitabil şi sustenabil al populaţiei la medicaţie │necesar: 5.340,00││ │Total buget ││ │disponibil: 5.340,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.5. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Cadru de │ 0 (2013) │ Anual │a. MS, CNAS, │2014-2020│ * │ │Buget de stat│Resurse ││politicii │reglementare privind │ │ │ANMDM │ │ │ │şi venituri │suplimentare pentru││medicamentului │politica medicamentului│ │ │ │ │ │ │proprii (*) │investiţii ││ │revizuit (nr acte │ │ │ │ │ │ │Banca │infrastructură ││ │normative promovate) │ │ │ │ │ │ │Mondială │control calitate ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │medicament la ││ │2. Raport anual privind│CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │OS. 7.4.a., (*) ││ │consum de medicamente │ │ │ │ │ │ │ │Cheltuieli de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │personal ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Politica ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │medicamentului se ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │referă în principal││ │ │ │ │ │ │ │ │ │la reglementări ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │privind: ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologie HTA ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru includerea/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │excluderea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │moleculelor din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lista medicamen- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │telor decontate în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemul asigu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │rărilor sociale de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate, revizuire││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG claw back, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglementări cost- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │volum, reglementări││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de partajare a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │revizuire preţuri, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Componenta ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 Banca Mondială ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru creşterea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │capacităţii în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul HTA │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Introducerea │1. Campanii privind │CVR (2013)│ Anual │a. MS, CNAS, │ │ 5.340,00│ 5.340,00│Fonduri │ ││campaniilor de │siguranţa, calitatea │ │ │ANMDM │ │ │ │structurale │ ││conştientizare a │şi/sau costurile │ │ │ │ │ │ │(POCA) │ ││consumatorilor │medicamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implementate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.5. Indicatori │1. Lista de medicamente│0 (2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │2. Anchete/studii ││de rezultat │revizuită │ │ │ │ │ │ │ │periodice ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Pondere cheltuieli │CVR (2013 │Minim: │ │ │ │ │ │ ││ │cu generice din total │sau cel │2015, │ │ │ │ │ │ ││ │medicamente compensate │mai recent│2017, │ │ │ │ │ │ ││ │vândute (%) │an dispo- │2020 │ │ │ │ │ │ ││ │ │nibil) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S 5.6. Promovarea cercetării şi inovării în sănătate │Total buget ││ │necesar: 213.600,00││ │Total buget ││ │disponibil: 213.600,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.6. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltarea │1. Clustere de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ 213.600,00│ 213.600,00│Fonduri │1. Domenii clinice ││capacităţii de │cercetare în sănătate │ │ │Academia Ştiinţe │ │ │ │structurale │precum oncologie, ││cercetare la │în domenii clinice │ │ │medicale, │ │ │ │(POC) │boli neurologice, ││nivelul sistemului │având ca obiectiv │ │ │b. Universităţi │ │ │ │Buget de stat│etc.) bugetul nu ││de sănătate cu │principal sănătatea │ │ │de medicină şi │ │ │ │şi venituri │include valoarea ││integrarea rezul- ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, │ │ │ │proprii │proiectelor de ││tatelor în practică│2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │institute de │ │ │ │ │cercetare ││ │cercetare noi │ │ │cercetare, │ │ │ │ │ ││ │implementate cu │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ ││ │finanţare europeană │ │ │servicii de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Dezvoltarea │1. Plan sectorial CD │0 (2013) │ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ │ │Fonduri │Conform previziuni ││cercetării în │coordonat de MS pentru │ │ │Academia Ştiinţe │ │ │ │Norvegiene │bugetare Planul ││sănătate publică │implementarea priori- │ │ │medicale, │ │ │ │Fonduri │sectorial Cercetare││şi servicii de │tăţilor de cercetare │ │ │b. Universităţi │ │ │ │structurale │-Dezvoltare ce ││sănătate │aplicativă în sănătate │ │ │de medicină şi │ │ │ │(POC) │urmează a fi ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤farmacie, │ │ │ │Buget de stat│elaborat ││ │2. Proiecte de │CVR (2013)│ Anual │institute şi │ │ │ │şi venituri │ ││ │cercetare fundamentală │ │ │alte organizaţii │ │ │ │proprii │ ││ │şi aplicată în sănătate│ │ │de cercetare │ │ │ │ │ ││ │publică implementate cu│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finanţare europeană │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.6. Indicatori │1. Aplicaţii │CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ ││de rezultat │transferate în practica│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicală rezultate din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectele de cercetare│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Articole acceptate │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │în publicaţii peer- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reviewed (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 5.7. Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai buna a populaţiei, în special a grupurilor │Total buget ││vulnerabile │necesar: 48.950,00││ │Total buget ││ │disponibil: 48.950,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 5.7. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dezvoltarea şi │1. Propuneri de │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MEN, │2014-2020│ 40.050,00│ 40.050,00│Fonduri │ ││implementarea de │revizuire cadru de │ │ │Ministerul │ │ │ │Norvegiene │ ││programe naţionale │reglementare pentru │ │ │Muncii, Ministe- │ │ │ │Buget de stat│ ││intersectoriale │includerea HiAP │ │ │rul Muncii, │ │ │ │şi venituri │ ││adaptate nevoilor ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Familiei, │ │ │ │proprii │ ││specifice ale │2. Parteneriate │CVR (2013)│ Anual │Protecţiei │ │ │ │Fonduri │ ││grupurilor │intersectoriale │ │ │Sociale şi │ │ │ │structurale │ ││vulnerabile de la │dezvoltate (nr. ) │ │ │Persoanelor │ │ │ │(POCU) │ ││nivel local ├───────────────────────┼──────────┼────────┤Vârstnice │ │ │ │Programul de │ ││ │3. ONG-uri care │CVR (2013)│ Anual │b. Personal │ │ │ │Cooperare │ ││ │implementează proiecte │ │ │asistenţă │ │ │ │Romano- │ ││ │în domeniul sănătăţii │ │ │comunitară; │ │ │ │Elveţian │ ││ │la nivel naţional/ │ │ │autorităţi │ │ │ │ │ ││ │comunitar (nr. ) │ │ │regionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │locale, ONG-uri │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Stimularea │1. APL implicate în │ │ │a. MS/Ministerul │2014-2020│ 8.900,00│ 8.900,00│Bugete │vezi şi buget ││cooperării │finanţarea şi │ │ │Muncii, Familiei,│ │ │ │autorităţi │OS 4.1 ││instituţiilor │implementarea │ │ │Protecţiei │ │ │ │locale │ ││descentralizate la │proiectelor de sănătate│ │ │Sociale şi │ │ │ │Buget de stat│ ││nivel regional, │la nivel comunităţii │ │ │Persoanelor │ │ │ │şi venituri │ ││judeţean şi local │pentru populaţii │ │ │Vârstnice, APL, │ │ │ │proprii │ ││pentru sprijinirea │vulnerabile (nr. ) │ │ │CJ, Guvernul │ │ │ │Fonduri │ ││furnizării │ │ │ │României, ANR, │ │ │ │structurale │ ││integrate de │ │ │ │Prefecturi, ONG, │ │ │ │(POCA) │ ││servicii medico- │ │ │ │MEN etc. │ │ │ │ │ ││sociale adresate │ │ │ │b. Funcţie │ │ │ │ │ ││populaţiilor │ │ │ │competente, MS, │ │ │ │ │ ││vulnerabile │ │ │ │CNAS şi alte │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ministere │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │relevante, ONG, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │DSP, APL, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │servicii, ONG │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 5.7. Indicatori │1. Grupuri de lucru │CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │1. Pe orice teme ││de rezultat │intersectoriale │ │ │ │ │ │ │ │de sănătate ││ │funcţionale (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întâlniri şi documente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborate) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implementate în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriat cu ONG-uri │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Persoane vulnerabile│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiare ale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor specifice, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în care de etnie romă │CVR (2013)│ Anual │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG 6. Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor moderne (E-sănătate) │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│O.S. 6.1. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în domeniul sănătăţii prin implementarea de soluţii sustenabile │Total buget ││de e-sănătate │necesar: 434.987,50││ │Total buget ││ │disponibil: 412.141,66│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 6.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Asigurarea │1. Standarde de │CVR (2013)│ Anual │a. MS,CNAS │2015-2020│ 133.500,00│ 98.790,00│Buget de stat│2. Măsura de ││standardizării, │interoperabilitate │ │ │b. structuri de │ │ │ │şi venituri │sprijinire OS 5.4. ││integrării şi │elaborate (nr. ) │ │ │specialitate la │ │ │ │proprii │ ││interoperabilităţii├───────────────────────┼──────────┼────────┤nivel regional │ │ │ │Fonduri │ ││în sistemul │2. Clasificarea ICPC- │0(2013) │ Anual │şi judeţean, │ │ │ │Structurale │ ││informatic din │WONCA în medicina │ │ │furnizori de │ │ │ │(POCA, POC) │ ││sectorul de │primară implementată │ │ │servicii de │ │ │ │ │ ││sănătate ├───────────────────────┼──────────┼────────┤sănătate │ │ │ │ │ ││ │3. Clasificarea CIM10 │0(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │(sau ulterioare) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │adoptată în servicii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤ │ ├─────────────┼───────────────────┤│b. Dezvoltarea │1. Registrului Naţional│0(2013) │ Anual │a. MS │2014-2018│ │ │Fonduri │*Proiect Elaborarea││suportului │de Dispozitive Medicale│ │ │b. ANMDM, CNAS, │ │ │ │Structurale │şi implementarea ││informatic necesar │funcţional │ │ │MS, structuri de │ │ │ │(PODCA 2007- │unui sistem ││gestionării │ │ │ │specialitate la │ │ │ │2013*, POCA) │integrat de ││anumitor aspecte │ │ │ │nivel central, │ │ │ │ │management al ││esenţiale pentru │ │ │ │regional şi │ │ │ │ │activităţilor şi ││sectorul de │ │ │ │judeţean, │ │ │ │ │documentelor din ││sănătate │ │ │ │furnizori de │ │ │ │ │cadrul MS şi ││ │ │ │ │servicii de │ │ │ │ │instituţiile ││ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │subordonate, în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │scopul îmbunătă- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţirii eficacităţii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │organizaţionale, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod SMIS 37667 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţat prin PODCA││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2007-2013 ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ ├─────────────┤ │ ││ │2. Sistem integrat de │ 0(2013) │ Anual │ │ │ │ 11.864,16│ │ 10.864,16││ │management al │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor MS şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţii subordonate │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Consolidarea │1. Registre de pacienţi│CVR (2013)│ Anual │a. MS şi/sau │2014-2020│ 48.950,00│ 48.950,00│Fonduri │* nu include ││registrelor de │/proceduri conform │ │ │CNAS, INSP, IOB, │ │ │ │Norvegiene │alocarea pentru ││boală sau proceduri│standardelor/practi- │ │ │IOC │ │ │ │(buget dispo-│registrele cancer ││existente şi │cilor europene │ │ │b. Structuri de │ │ │ │nibil estimat│vezi OS 3.2, şi ││constituirea unor │funcţionale (nr. ) │ │ │specialitate la │ │ │ │9.345) │nici registrele de ││registre noi │ │ │ │nivel regional şi│ │ │ │Fonduri │TB şi HIV HVB HVC ││ │ │ │ │judeţean, │ │ │ │structurale │del OS 3. ││ │ │ │ │furnizori de │ │ │ │(POCA) │ ││ │ │ │ │servicii de │ │ │ │Buget de stat│ ││ │ │ │ │sănătate, INSP │ │ │ │şi venituri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Consolidarea │1. Sistem informaţi- │0 (2013) │ Anual │a. MS, CNAS, alte│2014-2020│ 41.162,50│ 41.162,50│Buget de stat│2. Sistem funcţi- ││sau dezvoltarea │onal comprehensiv │ │ │structuri │ │ │ │şi venituri │onal pentru ││soluţiilor TIC │pentru medicina primară│ │ │subordonate sau │ │ │ │proprii │medicamente cu/fără││privind serviciile │dezvoltat şi funcţional│ │ │coordonate │ │ │ │Fonduri │contribuţie ││de sănătate în ├───────────────────────┼──────────┼────────┤b. Structuri de │ │ │ │structurale │personală, excepţie││cadrul proiectelor │2. Reţeta electronică a│Da (2014) │ Anual │specialitate la │ │ │ │(POC, POCA) │stupefiante, ││E-sănătate │pacientului complet │ │ │nivel regional │ │ │ │ │psihotrope, ││ │implementată şi │ │ │şi judeţean, │ │ │ │ │medicaţie la liber ││ │funcţională │ │ │furnizori de │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤servicii de │ │ │ │ │ ││ │3. E-bilet de trimi- │CVR (2013)│ Anual │sănătate, INSP │ │ │ │ │ ││ │tere, e-concediu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │implementat şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Cardul naţional de │În │ Anual │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări de sănătate │derulare │ │ │ │ │ │ │ ││ │finalizat │(2014) │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Îmbunătăţirea │1. Dispecerate │CVR (2013)│ Anual │a. MS, MAI-DSU, │2014-2020│ 211.375,00│ 211.375,00│Buget de stat│Sprijin pentru ││utilizării │integrate regionale/ │ │ │unităţi sanitare,│ │ │ │şi venituri │OS 4.4., coroborat ││soluţiilor TIC în │sub-regionale de │ │ │IGSU, SMURD, STS │ │ │ │proprii │cu investiţii non ││serviciile de │urgenţă funcţionale │ │ │b. MS, MAI, │ │ │ │Fonduri │e-sănătate ││urgenţă │(nr. ) │ │ │unităţi sanitare,│ │ │ │structurale │infrastructura în ││ │2. Sistem de │ │ │IGSU, SMURD │ │ │ │(POC, POCA, │cadrul OS 7.3 ││ │telecomunicaţii, voce │ │ │ │ │ │ │POCU) │ ││ │şi date pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ambulanţă şi SMURD │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │3. Personal format │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 6.1. Indicatori │1. Procent de cabinete │CVR(2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ ││de rezultat │de medicina de familie │ │până la │ │ │ │ │ │ ││ │care utilizează │ │atingere│ │ │ │ │ │ ││ │clasificarea ICPC/WONCA│ │ţintă │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │2. Dosarul Electronic │0(2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││ │al Pacientului (DES) │ │până la │ │ │ │ │ │ ││ │finalizat şi funcţional│ │atingere│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ţintă │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Sistem "paper free" │CVR(2013) │Anual │ │ │ │ │ │ ││ │între sectorul de │ │până la │ │ │ │ │ │ ││ │urgenţă pre-spitalicesc│ │atingere│ │ │ │ │ │ ││ │şi unităţile de primiri│ │ţintă │ │ │ │ │ │ ││ │urgenţă funcţional │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 6.2. Creşterea accesului la servicii de sănătate prin utilizarea serviciilor de telemedicină │Total buget ││ │necesar: 106.800,00││ │Total buget ││ │disponibil: 106.800,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 6.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Implementarea │1. Personal din │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Fonduri │ ││fazei a II-a a │serviciile de urgenţă │ │ │b. Structuri de │ │ │ │structurale │ ││programului │format să furnizeze │ │ │specialitate la │ │ │ │(POCU, POCA) │ ││integrat de │servicii de │ │ │nivel regional │ │ │ │Buget de stat│ ││telemedicină în │telemedicină (nr. ) │ │ │şi judeţean, │ │ │ │şi venituri │ ││sistemul de urgenţă│ │ │ │furnizori de │ │ │ │proprii │ ││ │ │ │ │servicii de │ │ │ │Banca │ ││ │ │ │ │sănătate │ │ │ │Mondială │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(componenta │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │1) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Dezvoltarea de │1. Comunităţi izolate │CVR (2013)│ Anual │a. MS │2014-2020│ 93.450,00│ 93.450,00│Fonduri │* Proiect Creşterea││soluţii inovative │deservite prin servicii│ │ │b. Structuri de │ │ │ │Europene │calităţii actului ││şi inclusive de │de telemedicină pentru │ │ │specialitate la │ │ │ │(POC, POCU, │medical prin ││telemedicină │asistenţa medicală │ │ │nivel regional │ │ │ │POSCCE 2007- │implementarea ││ │primară (nr. ) │ │ │şi judeţean, │ │ │ │2013*) │sistemului ││ │2. Proiecte teleme- │ │ │furnizori de │ │ │ │Buget de stat│informatic de ││ │dicină nou-dezvoltate │ │ │servicii de │ │ │ │şi venituri │telemedicină, ││ │şi implementate │ │ │sănătate │ │ │ │proprii │finanţat prin ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POSCCE 2007-2013, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COD SIMIS 49472 - ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │81.979 mii lei │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 6.2. Indicatori │1. Beneficiari servicii│CVR (2013)│ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │ ││de rezultat │de telemedicină nou │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│ OG 7. Dezvoltarea infrastructurii la nivel naţional, regional şi local, în vederea reducerii inechităţii accesului la serviciile de sănătate │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│O.S. 7.1. Îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti în condiţiile necesarei remodelări a reţelei spitaliceşti prin │Total buget ││restructurare şi raţionalizare │necesar: 3.380.220,00││ │Total buget ││ │disponibil: 3.380.220,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 7.1. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Raţionalizarea │1. Spitale locale │CVR(2013) │ Anual │a. MS, APL │2014-2020│ 222.500,00│ 222.500,00│Buget de stat│centre multifuncţi-││şi transformarea │reabilitate şi │ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │şi venituri │onale/ambulatorii, ││spitalelor locale │transformate în alte │ │ │Spitale │ │ │ │proprii │centre comunitare, ││ │tipuri de servicii │ │ │ │ │ │ │Banca │centre de ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │Mondială │permanenţă, etc. ││ │ │ │ │ │ │ │ │Bugete │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │autorităţi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │publice │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │locale │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(POR) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Dezvoltarea şi │1. Spitale judeţene │CVR(2013) │ Anual │a. MS, APL, MDRAP│2014-2020│ 890.000,00│ 890.000,00│Fonduri │3. Vizând ││raţionalizarea │eficientizate energetic│ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │structurale │accesibilizarea ││spitalelor judeţene│(nr. ) │ │ │Spitale │ │ │ │(POR), Banca │mediului fizic, ││ │2. Spitale judeţene │ │ │ │ │ │ │Mondială │informaţional şi/ ││ │echipate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│sau comunicaţional ││ │3. Spitale modernizate │ │ │ │ │ │ │şi venituri │pentru persoanele ││ │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │proprii │cu dizabilităţi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bugetul se va ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajusta în funcţie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de alocările din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fonduri structurale││ │ │ │ │ │ │ │ │ │- (POR) │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Dezvoltarea şi │1. Spitale regionale │0 (2103) │ Anual │a. MS, APL, MDRAP│2014-2020│ 2.002.500,00│ 2.002.500,00│Fonduri │Investiţii pt. ││raţionalizarea │nou-construite sau │ │ │b. Spitale │ │ │ │europene(POR)│OS 4.4, 4.5 ││spitalelor de nivel│reabilitate (nr. ) │ │ │ │ │ │ │Banca │Bugetul se va ││regional şi │ │ │ │ │ │ │ │Mondială │ajusta în funcţie ││naţional │ │ │ │ │ │ │ │(componenta │de alocările din ││ │ │ │ │ │ │ │ │1) │fonduri structurale││ │ │ │ │ │ │ │ │Programul de │- (POR) ││ │ │ │ │ │ │ │ │cooperare │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Româno- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian (ATI│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │pediatrie) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Aducerea la │1. Centre de │0 (2103) │0 (2103)│a. MS │2014-2020│ 178.000,00│ 178.000,00│Banca │BM - echipament ││standarde moderne │radioterapie │ │ │b. CJ, autorităţi│ │ │ │Mondială │radioterapie şi ││a infrastructuri │modernizate/echipate, │ │ │locale, Spitale │ │ │ │(componenta │construire buncăr ││serviciilor de │pe nivele regionale/ │ │ │ │ │ │ │1.1) │ ││radioterapie şi │judeţene (nr. ) │ │ │ │ │ │ │ │ ││oncologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│e. Creşterea │1. Laboratoare │CVR(2013) │ Anual │a. MS │2014-2020│ 87.220,00│ 87.220,00│Banca │ ││capacităţii de │regionale de citologie │ │ │b. CJ, APL, │ │ │ │Mondială │ ││diagnostic precoce │modernizate (nr. ) │ │ │Furnizori de │ │ │ │(componenta │ ││(screening) şi │2. Unităţi dg. Rx │ │ │servicii │ │ │ │1.1, 1.2) │ ││tratament pentru │regionale modernizate │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││cancer (col, sân │(nr. ) │ │ │ │ │ │ │norvegiene │ ││şi colon) │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│OS 7.1. Indicatori │1. Populaţie acoperită │0(2013) │ Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │2. Cheltuielile cu ││de rezultat │de spitalele regionale │ │ │ │ │ │ │ │consumul energetic ││ │nou construite/ │ │ │ │ │ │ │ │se vor raporta în ││ │modernizate (nr şi %) │ │ │ │ │ │ │ │primul an calen- ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │daristic după ││ │2. Costuri cu consumul │CVR (medie│ Vezi │ │ │ │ │ │finalizarea ││ │energetic ale spita- │pe 2 ani │Obser- │ │ │ │ │ │lucrărilor de ││ │lelor judeţene │anterior │vaţii │ │ │ │ │ │reabilitare ││ │reabilitate │reabili- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tării) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │3. Densitatea │CVR (2013 │ Anual │ │ │ │ │ │3. Indicator ││ │infrastructurii │sau c.m. │ │ │ │ │ │ │Eurostat ││ │medicale de înaltă │recent an │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_equip]. ││ │tehnologie, pe tipuri │disponi- │ │ │ │ │ │ │Suplimentar surse ││ │(la 100.000 locu.) │bil) CT: │ │ │ │ │ │ │naţionale recente ││ │ │0.7 (2011)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │RMN: 0.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(2011) │ │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ ││ │4. Densitatea │CVR(2013) │ Anual │ │ │ │ │ │4. Indicator ││ │echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │Eurostat ││ │radioterapie la │ │ │ │ │ │ │ │[hlth_rs_equip]. ││ │standarde UE │ │ │ │ │ │ │ │Suplimentar surse ││ │funcţionale, pe tipuri │ │ │ │ │ │ │ │naţionale recente ││ │de echipamente (la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │100.000 loc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 7.2. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistenţa medicală │Total buget ││comunitară, medicina de familie şi ambulatorul de specialitate │necesar: 3.362.180,90││ │Total buget ││ │disponibil: 3.362.180,90│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 7.2. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Asigurarea │1. Centre de asistenţă │ │ │a. MS, MMFPSPV, │ │ │ │Fonduri │Buget disponibil - ││infrastructurii │comunitară reabilitate │ │ │MDRAP │ │ │ │structurale -│Program de ││necesare │(nr.) │CVR(2013) │Anual │b. Autorităţi │2014-2020│ 133.500,00│ 133.500,00│POR │cooperare Româno- ││dezvoltării │ │ │ │locale; structuri│ │ │ │Programul de │Elveţian ││graduale a reţelei │ │ │ │de specialitate, │ │ │ │cooperare │ ││de servicii │ │ │ │ONG-uri │ │ │ │Româno- │ ││asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian │ ││comunitară │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Modernizarea │1. Cabinete de │CVR(2013) │Anual │a. CJ, APL │ │ │ │Buget de stat│ ││infrastructurii de │asistenţă medicală │ │ │b. Furnizori de │ │ │ │şi venituri │ ││medicina de familie│Primara (MF)/centre de │ │ │servicii de │2014-2016│ 53.400,00│ 53.400,00│proprii │ ││ │permanenta reabilitate │ │ │asistenţă │ │ │ │ │ ││ │sau dotate (nr.) │ │ │medicală │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │primară (MF) │ │ │ │Fonduri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │structurale │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(PNDR) │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│c. Continuarea │1. Ambulatorii de │CVR(2013) │Anual │a. MS, CJ, APL │ │ │ │Banca │Bugetul disponibil ││modernizării │specialitate │ │ │b. Autorităţi │2014-2020│ 29.213,48│ 29.213,48│Mondială │estimat nu include ││infrastructurii │reabilitate/construite/│ │ │locale, Furnizori│ │ │ │Fonduri │alocările din ││serviciilor │echipate │ │ │de servicii │ │ │ │structurale │fonduri structurale││ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │(POR) │ ││diagnostic şi │ │ │ │ │ │ │ │Buget de stat│ ││tratament │ │ │ │ │ │ │ │şi venituri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│d. Sprijinirea │1. Centre de îngrijiri │ │ │a. MS, CJ, │2014-2020│ 3.146.067,42│ 3.146.067,42│Buget de stat│2. Servicii de ││implementării │pe termen lung │ │ │autorităţi locale│ │ │ │şi venituri │sănătate (incl. B. ││serviciilor de │reabilitate (nr.) │ │ │b. Autorităţi │ │ │ │proprii Banca│neurologice ce ││îngrijiri pe termen│2. Centre de îngrijiri │CVR(2013) │Anual │locale, Furnizori│ │ │ │Mondială │necesită ventil ││lung │paliative dezvoltate │ │ │de servicii │ │ │ │(componenta │mecanică. paliatie,││ │(nr.) │ │ │ │ │ │ │2) (#) │s.a.) sau servicii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sociale de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │îngrijiri pe termen││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lung │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┤ ├─────────────┼───────────────────┤│OS 7.2. Indicatori │1. Populaţie deservita │CVR(2013) │Anual │ n/a │2014-2020│ n/a │ n/a │ n/a │1. Metodologia de ││de rezultat │de ambulatorii de │ │ │ │ │ │ │ │calcul pentru acest││ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │indicator de ││ │modernizate (nr. şi %) │ │ │ │ │ │ │ │finalizat │├───────────────────┴───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┼─────────────┴───────────────────┤│O.S. 7.3. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgenţă │Total buget ││ │necesar: 347.100,00││ │Total buget ││ │disponibil: 347.100,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 7.3. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Dotarea │1. Vehicule de │CVR(2013) │Anual │a. MS, IGSU │2014-2020│ 13.350,00│ 13.350,00│Buget de │ ││serviciilor de │transport urgenţă │ │ │b. ISU, SMURD, │ │ │ │stat şi │ ││ambulanţă şi SMURD │achiziţionate, pe │ │ │Serviciile de │ │ │ │venituri │ ││cu echipament │tipuri (nr.) │ │ │ambulanţă │ │ │ │proprii │ ││specific de │ │ │ │ │ │ │ │Programul de │ ││transport în │ │ │ │ │ │ │ │Cooperare │ ││condiţii de urgenţă│ │ │ │ │ │ │ │Româno- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Elveţian │ │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Finalizarea │1. Echipaje SMURD │CVR(2013) │Anual │a. MS, IGSU │ │ │ │Buget de │ ││extinderii │operaţionale (nr.) │ │ │b. ISU, SMURD, │2014-2020│ 333.750,00│ 333.750,00│stat şi │ ││infrastructurii │ │ │ │Serviciile de │ │ │ │venituri │ ││SMURD │ │ │ │ambulanţă │ │ │ │proprii │ │├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│OS 7.3. Indicatori │Vezi indicatori de rezultat de la OS 4.4. ││de rezultat │ │├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│O.S. 7.4. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate publică │Total buget 312.034,00││ │necesar: ││ │Total buget ││ │disponibil: 182.450,00│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│OS 7.4. Indicatori de performanţă │├───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┤│a. Îmbunătăţirea │1. Laboratoare de │ │ │a. MS │2014-2020│ 129.584,00│ │Buget de stat│1. Vizează ││infrastructurii │sănătate publică │ │ │b. INSP, CJ, │ │ │ │şi venituri │laboratoare de boli││laboratoarelor de │modernizate şi │ │ │autorităţi locale│ │ │ │proprii │infecţioase, mediu,││sănătate publică │echipate (nr.) │ │ │de sănătate, │ │ │ │ │inclusiv radiaţii ││ │ │ │ │instituţii de │ │ │ │ │ionizante 20 mil. ││ │ │ │ │profil │ │ │ │ │EUR(echip. suprav. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │calit. apei) 4 mil.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUR (alte lab. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate publică)* ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5,12 mil EUR (lab. ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mobile control ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │calit. medicam.) │├───────────────────┼───────────────────────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┤│b. Realizarea │1. Număr unităţi │ │ │a. MS │ │ │ │Buget de stat│ ││investiţiilor de │sanitare modernizate şi│ │ │b. Spitale │2014-2020│ 182.450,00│ 182.450,00│şi venituri │ ││infrastructură, │echipate │ │ │ │ │ │ │proprii │ ││tehnologie şi │ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ ││echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │Structurale │ ││gestionarea a │ │ │ │ │ │ │ │(POS Mediu │ ││deşeurilor medicale│ │ │ │ │ │ │ │2007-2013, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │POIM 2014- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2020, POR │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │2014-2020) │ │├───────────────────┼───────────────────────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────┤│OS 7.3. Indicatori │Vezi indicatori de rezultat comuni cu OS relevante ││de rezultat │ │├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┤│TOTAL GENERAL │43.651.246,40│41.344.790,41│ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Legedă │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ANMDM Agenţia naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor ││ Medicale ││ANT Agenţia Naţională de Transplant ││APL Autoritate Publică Locală ││CCM Country Coordination Mechanism ││CJ Consilii Judeţene ││CJAS Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate ││CMR Colegiul Medicilor din România ││CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ││CNBR Comitetul Naţional pentru Boli Rare ││CVR Colectare valori de referinţă (date baseline) ││ECDC Centrul European pentru Controlul Bolilor ││EHIS European health interview survey ││GFATM Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ││IGSU Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ││IP "M. Nasta" Inst. Pneumoftiziologie "Marius Nasta" ││INCDMI "Cantacuzino" Inst. Naţional Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie││ şi Imunologie "Cantacuzino" ││INS Ins. Naţional de Statistică ││INSP Inst. Naţional Sănătate Publică ││IOMC Inst. Ocrotire Mamă şi Copil ││JAF Joint Assessment Framework ││MAI Min. Afacerilor Interne (MAI- DSU) - Departamentul ││ pentru Situaţii de Urgenţă ││MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ││MEN Ministerul Educaţiei Naţionale ││MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei ││ Publice ││MMPSFPV Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi ││ Persoanelor Vârstnice ││MFP Ministerul Finanţelor Publice ││MS Ministerul Sănătăţii ││OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii ││POCA Programul Operaţional Capacitate Administrativă ││ 2014-2020 ││PODCA Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii ││ Administrative 2007-2013 ││POC Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 ││POCU Programul Operaţional Capacitate Umană 2014-2020 ││POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 ││POSCCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea ││ Competitivităţii Economice 2007-2013 ││PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ││POR Programul Operaţional Regional ││POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică ││PN Program Naţional de Sănătate ││STS Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------