ORDIN nr. 1.494 din 2 decembrie 2015pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.494 din 2 decembrie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.120 din 27 noiembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 408/2015 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.153 din 27 noiembrie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:"(3) Până la data de 1 martie 2016, prin excepție de la prevederile alin. (1), prețul de achiziție al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale Natrii Iodidum (131I) reprezintă prețul de decontare al acestora de la nivelul unității sanitare."2. La anexa nr. 2, secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", poziția 145 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"145│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘3. La anexa nr. 2, secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 439 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 440-444, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"440│W61240002 │J01FA10 │AZITHROMYCINUM │AZIBIOT │COMPR. FILM. │250 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │6 COMPR. FILM. │PRF │ 6│ 2,435000│ 3,291666│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 441│W61631003 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │COMPR. FILM. │250 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │PRF │ 7│ 1,381714│ 1,866857│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 442│W61706003 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │COMPR. FILM. │500 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │PRF │ 7│ 2,866285│ 3,874285│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 443│W61707001 │J01MA12 │LEVOFLOXACINUM │LEVALOX │SOL. PERF. │5 mg/ml│KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │5 mg/ml │ │ │NOVO MESTO │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC ȘI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC DIN AL A │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 ML SOL. PERF.│PR │ 1│ 33,144000│ 43,356000│├────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 444│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM** │ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘4. La anexa nr. 2, secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziția 25 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "25│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘5. La anexa nr. 2, secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 336, 359-368 și 371 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬──────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"336│W42249001 │L01XX32 │BORTEZOMIBUM**** │VELCADE │PULB. PT. │3,5 mg │JANSSEN-CILAG │BELGIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │ │INTERNATIONAL NV │ │X 10 ML X 3,5 MG │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ., INTRODUS │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-UN BLISTER │P-RF/│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │R │ 1│3.087,800000│3.411,490000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 359│W58725009 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │RANBAXY (U.K.) │MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │RANBAXY │ │ │LIMITED │BRITANIE│PEID CU CAPAC PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │ │ │X 28 COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 360│W56707002 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │FRESENIUS KABI │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI 50 mg │ │ │ONCOLOGY PLC │BRITANIE│PVC/AL X 28 (2X14)│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 361│W58725001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │RANBAXY (U.K.) │MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │RANBAXY 50 mg│ │ │LIMITED │BRITANIE│PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 362│W56520001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE CU 3 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ATB 50 mg │ │ │ │ │PVC/AL X 10 COMPR.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │PR │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 363│W61108001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │YONISTIB │COMPR. FILM. │50 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X 14 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 364│W54851001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │CALUMID │COMPR. FILM. │50 mg │GEDEON RICHTER │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ROMANIA SA │ │AL/PVDC-PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 365│W10174001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │CASODEX 50 mg│COMPR. FILM. │50 mg │ASTRAZENECA UK │MAREA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │BRITANIE│TIP CALENDAR AL/ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC X 14 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 366│W58039001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ALVOGEN ROMANIA │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ALVOGEN 50 mg│ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM │P6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 367│W55156001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │YONISTIB │COMPR. FILM. │50 mg │ROMASTRU TRADING │ROMÂNIA │CUTIE CU 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │ │ │S.R.L. │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 368│W53339003 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │SANDOZ S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │SANDOZ 50 mg │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼──────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 371│W53245005 │L02BG03 │ANASTROZOLUM │ENZAMIDEX │COMPR. FILM. │1 mg │LANNACHER │AUSTRIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg │ │ │HEILMITTEL GES. │ │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │M.B.H. │ │30 COMPR. FILM. │PR │ 30│ 1,096666│ 1,434333"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴──────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘6. La anexa nr. 2, secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 482 se introduc șase noi poziții, pozițiile 483-488, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"483│W10508001 │L01XX02 │ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE │LIOF. PT.SOL.│5000 ui│MEDAC GESELLSCAFT│GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │5000 MEDAC │INJ./PERF. │ │FUR KLINISCHE │ │DIN STICLĂ X 5000 UI│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPRAPARATE │ │LIOF. PT. SOL. INJ./│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │S │ 1│ 297,550000│ 363,250000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 484│W61918001 │L01XX32 │BORTEZOMIBUM**** │BORTEZOMIB │PULB. PT. │3,5 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU 1 FLAC. DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLENMARK │SOL. INJ. │ │PHARMACEUTICALS │CEHĂ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │ │ │S.R.O. │ │TIP I CU CAPACITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML │PR │ 1│2.573,170000│2.842,910000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 485│W56123004 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM. │P-6L │ 30│ 1,132666│ 1,481666│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 486│W56123006 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │84 COMPR. FILM. │P-6L │ 84│ 1,359199│ 1,777999│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 487│W56123003 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │BICALUTAMIDA │COMPR. FILM. │50 mg │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD 50 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 COMPR. FILM. │P-6L │ 28│ 1,133214│ 1,482142│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 488│W61792001 │M05BA08 │ACIDUM │ACID │CONC. PT. │4 mg/ │ACCORD HEALTHCARE│MAREA │CUTIE CU 1 FLAC. CU │ │ │ │ ││ │ │ │ZOLEDRONICUM** │ZOLEDRONIC │SOL. PERF. │5 ml │LIMITED │BRITANIE │CAPACITATEA DE 5 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │ │ │DIN COPOLIMER │ │ │ │ ││ │ │ │ │4 mg/5 ml │ │ │ │ │CICLOOLEFINIC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │PRF │ 1│ 87,516000│ 106,839000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘7. La anexa nr. 2, secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", poziția 17 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "17│W54044001 │J01FA09 │CLARITHROMYCINUM │ROCLARIN │COMPR. FILM. │500 mg │ANTIBIOTICE S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │AL/PVC X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │P-RF │ 20│ 1,413500│ 1,849000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘8. La anexa nr. 2, secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.4 "Mucoviscidoză", după poziția 31 se introduce o nouă poziție, poziția 32, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "32│W59802002 │A09AA02 │PANCREATINUM** │KREON 40000│CAPS. │400 mg │ABBOTT LABORATO- │GERMANIA│CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │GASTROREZ. │ │RIES GMBH │ │DIN PEID CU 50 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. GASTROREZ. │P6L │ 50│ 1,684200│ 2,129600"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘9. La anexa nr. 2, secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", pozițiile 48 și 49 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬───────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "48│W52559002 │M05BB03 │COMBINAȚII │FOSAVANCE │COMPR. │70 mg/ │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 4 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │(ACIDUM │70 mg/ │ │5600 UI│DOHME │BRITANIE│(1 PLIANT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │5600 UI │ │ │ │ │BLIST. AL/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCI- │ │ │ │ │ │4 COMPR.) │P-6L │ 4│ 6,483000│ 8,763000││ │ │ │FEROLUM)** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼───────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 49│W52559001 │M05BB03 │COMBINAȚII │FOSAVANCE │COMPR. │70 mg/ │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 2 COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │(ACIDUM │70 mg/ │ │5600 UI│DOHME │BRITANIE│(1 PLIANT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │5600 UI │ │ │ │ │BLIST. AL/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCI- │ │ │ │ │ │2 COMPR.) │P-6L │ 2│ 6,483000│ 8,763000"││ │ │ │FEROLUM)** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴───────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘10. La anexa nr. 2, secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 49 se introduce o nouă poziție, poziția 50, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "50│W62143003 │M05BB03 │COMBINAȚII (ACIDUM │DA-BONE │COMPR. │70 mg/ │TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONICUM+ │70 mg/ │ │5600 UI│PHARMACEUTICALS │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │COLECALCIFEROLUM)** │5600 UI │ │ │S.R.L. │ │4 COMPR., AMBALAJ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP CALENDAR │P6L │ 4│ 5,402500│ 7,302500"│└────┴──────────┴────────┴────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘11. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziția 9 se abrogă.12. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 279 se introduce o nouă poziție, poziția 280, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"280│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM** │ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘13. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.2. "Transplant de cord", după poziția 113 se introduce o nouă poziție, poziția 114, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│"114│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘14. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziția 3 se abrogă.15. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 90 se introduce o nouă poziție, poziția 91, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "91│W61605001 │J05AB14 │VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │60 │ 49,306500│54,380000"│└────┴──────────┴────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘16. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", poziția 3 se abrogă.17. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 186 se introduc trei noi poziții, pozițiile 187-189, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬───────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"187│W42954002 │H01CB02│OCTREOTIDUM** │SANDOSTATIN│PULB.+SOLV. │10 mg │NOVARTIS PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │LAR 10 mg │PT. SOL. INJ.│ │GMBH │ │PULBERE + 1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLVENT + ADAPTOR│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. FLACON+1 AC │PR │ 1│1.336,810000│1.495,280000│├────┼──────────┼───────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 188│W42955002 │H01CB02│OCTREOTIDUM** │SANDOSTATIN│PULB.+SOLV. │20 mg │NOVARTIS PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC. │ │ │ │ ││ │ │ │ │LAR 20 mg │PT. SOL. INJ.│ │GMBH │ │PULBERE + 1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLVENT + ADAPTOR│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. FLACON + 1 AC│PR │ 1│2.643,630000│2.919,710000│├────┼──────────┼───────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────┼───┼────────────┼────────────┤│ 189│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT │COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴───────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘18. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziția 14 se introduce o nouă poziție, poziția 15, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│ "15│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘19. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 142 se introduce o nouă poziție, poziția 143, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"143│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘20. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați", poziția 3 se abrogă.21. La anexa nr. 2, secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați", după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția 132, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬───────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────┬───┬────────────┬────────────┐│"132│W61605001 │J05AB14│VALGANCICLOVIRUM**│ALVANOCYT│COMPR. FILM. │450 mg│ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST. │ │ │ │ ││ │ │ │ │450 mg │ │ │S.AR.L. │ │OPA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. FILM. │PRF │ 60│ 49,306500│ 54,380000"│└────┴──────────┴───────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────┴───┴────────────┴────────────┘22. La anexa nr. 2, secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", după poziția 82 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 83-93, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬──────────┐│ "83│W13989004 │B05DB │COMBINAȚII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,800000│ 26,300000││ │ │ │ │2,3% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAȚIE │GMBH │ │X 2500 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 84│W13989003 │B05DB │COMBINAȚII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,277500│ 25,640000││ │ │ │ │2,3% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAȚIE │GMBH │ │X 2000 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 85│W53456003 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 2│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 86│W53457003 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 3│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 87│W53458003 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 4│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 2 PUNGI X│S │ 2│ 20,715000│ 27,095000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │5000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIST. SLEEP SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 88│W13998003 │B05DB │COMBINAȚII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,610000│ 26,060000││ │ │ │ │4,25% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BICOMPARTIMENTATE│ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAȚIE │GMBH │ │CONȚINÂND CÂTE │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 89│W53458002 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 4│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 16,460000│ 20,812500││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │DIN PVC X 2000 ML│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 90│W13997003 │B05DB │COMBINAȚII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,087500│ 25,397500││ │ │ │ │1,5% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BIOCOMPARTIMEN- │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAȚIE │GMBH │ │TATE X 2000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 91│W13997004 │B05DB │COMBINAȚII │BALANCE │SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI │S │ 4│ 20,610000│ 26,060000││ │ │ │ │1,5% │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │BIOCOMPARTIMEN- │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLUCOZĂ, │ │TRAȚIE │GMBH │ │TATE X 2500 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │1,75 mmol/l│ │ │ │ │SOL. PT. DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │calciu │ │ │ │ │PERITONEALĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │("STAY SAFE") │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 92│W53456002 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 2│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI X│S │ 4│ 14,837500│ 18,760000││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼──────────┤│ 93│W53457002 │B05DB │COMBINAȚII │CAPD/DPCA 3│SOL. DIAL. │FĂRĂ │FRESENIUS MEDICAL│GERMANIA│CUTIE X 4 PUNGI X│S │ 4│ 16,795000│21,235000"││ │ │ │ │ │PERIT. │CONCEN-│CARE DEUTSCHLAND │ │2000 ML SOL. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GMBH │ │DIALIZĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERITONEALĂ - │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM STAY SAFE │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴──────────┘23. La anexa nr. 2, secțiunea P11 "Programul național de sănătate mintală", Subprogramul tratamentul toxicodependențelor, după poziția 6 se introduc două noi poziții, pozițiile 7 și 8, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬─────┬───┬──────────┬───────────┐│ "7│W60166003 │N07BC02 │METHADONUM │MISYO │CONC. PT. │10 │INN-FARM D.O.O. │SLOVENIA│CUTIE CU 1 FLAC. │PS │ 1│320,120000│ 387,080000││ │ │ │ │10 mg/ml │SOL. ORALĂ │mg/ml │ │ │DIN STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPAC DIN PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 CU SIGILIU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE A 1000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼─────┼───┼──────────┼───────────┤│ 8│W60166004 │N07BC02 │METHADONUM │MISYO │CONC. PT. │10 │INN-FARM D.O.O. │SLOVENIA│CUTIE CU 1 FLAC. │PS │ 1│320,120000│387,080000"││ │ │ │ │10 mg/ml │SOL. ORALĂ │mg/ml │ │ │DIN STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPAC DIN PP │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │28 PREVĂZUT CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPII, A 1000 ML │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┴─────┴───┴──────────┴───────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna decembrie 2015.
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Leana Stoea
  ------