LEGE nr. 298 din 25 noiembrie 2015privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Cotizaţia se plăteşte anual, din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 25 noiembrie 2015.Nr. 298.-------