HOTĂRÂRE nr. 472 din 8 septembrie 1993privind dizolvarea Consiliului Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 14 septembrie 1993    În temeiul art. 34 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Consiliul Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures, se dizolva.  +  Articolul 2Se stabileşte data de 14 noiembrie 1993 pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Botiza, judeţul Maramures.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------