HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, precum și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se desemnează Agenția Națională pentru Achiziții Publice, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, ca instituție responsabilă de implementarea Strategiei naționale.  +  Articolul 3Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Strategia națională.  +  Articolul 4Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei naționale se realizează trimestrial de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu sprijinul Comitetului interministerial pentru achiziții publice.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Achiziții Publice,
  Roxana Mînzatu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad-Ștefan Stoica
  Ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul transporturilor,
  Iulian-Ghiocel Matache
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul economiei, comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 27 octombrie 2015.Nr. 901.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂîn domeniul achizițiilor publice