LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă articolul 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aflaţi în situaţia prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice pot acorda, din bugetul local, sprijin financiar pentru acoperirea integrală sau parţială a cotei-părţi din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză. (2) Criteriile de acordare, precum şi nivelul sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 25 noiembrie 2015.Nr. 296.-------