ORDIN nr. 951 din 14 mai 2015 (*actualizat*)pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015(actualizat la data de 17 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • ----------În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2015, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 mai 2015.Nr. 951.  +  Anexa 1PROGRAMUL NAŢIONALprivind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,cu finanţare în anul 2015, derulat conform Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţeienergetice a blocurilor de locuinţe                                            - lei -┌────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Unitatea │Total fonduri ││crt.│ Judeţul │ administrativ- │ alocate ││ │ │ teritorială │ 2015 │├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 1│Arad │Arad │ 166.266,84│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 2│Argeş │Topoloveni │ 1.797.600,67│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 3│Bihor │Oradea │ 881.425,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 4│Bacău │Bacău │ 900.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 5│Braşov │Braşov │ 526.061,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 6│Bucureşti │Sectorul 2 │ 2.700.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 7│Bucureşti │Sectorul 3 │ 5.634.643,99│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 8│Caraş-Severin │Moldova Nouă │ 1.800.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 9│Caraş-Severin │Oraviţa │ 375.275,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 10│Cluj │Cluj-Napoca │ 68.056,43│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 11│Cluj │Turda │ 229.068,73│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 12│Constanţa │Cernavodă │ 1.692.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 13│Dâmboviţa │Târgovişte │ 3.904.425,18│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 14│Dâmboviţa │Titu │ 2.520.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 15│Giurgiu │Mihăileşti │ 99.540,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 16│Gorj │Rovinari │ 1.727.559,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 17│Gorj │Târgu Jiu │ 2.500.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 18│Harghita │Borsec │ 810.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 19│Harghita │Miercurea-Ciuc │ 315.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 20│Harghita │Topliţa │ 524.299,87│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 21│Hunedoara │Hunedoara │ 198.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 22│Hunedoara │Petrila │ 727.862,19│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 23│Hunedoara │Petroşani │ 803.850,89│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 24│Iaşi │Târgu Frumos │ 1.251.540,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 25│Ilfov │1 Decembrie │ 1.748.523,02│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 26│Ilfov │Bragadiru │ 292.124,96│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 27│Ilfov │Brăneşti │ 491.266,52│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 28│Ilfov │Buftea │ 2.401.659,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 29│Ilfov │Chitila │ 483.630,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 30│Ilfov │Cornetu │ 91.981,81│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 31│Ilfov │Măgurele │ 1.295.004,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 32│Ilfov │Pantelimon │ 3.805.684,97│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 33│Ilfov │Snagov │ 1.226.259,94│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 34│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ ││ │ │Severin │ 300.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 35│Mureş │Târgu Mureş │ 900.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 36│Prahova │Breaza │ 405.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 37│Prahova │Buşteni │ 1.386.704,55│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 38│Prahova │Sinaia │ 271.442,70│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 39│Satu Mare │Satu Mare │ 89.916,74│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 40│Tulcea │Isaccea │ 378.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 41│Vrancea │Adjud │ 315.000,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 42│Vrancea │Mărăşeşti │ 614.460,00│├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤│ 43│Vrancea │Panciu │ 1.350.867,00│├────┴──────────────┴──────────────────┼──────────────┤│ Total │ 50.000.000,00│└──────────────────────────────────────┴──────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.036 din 6 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 noiembrie 2015, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2LISTAblocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privindcreşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,cu finanţare în anul 2015*Font 7*┌────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Judeţul/ │ Unitatea │ │ Nr. ││crt.│ Municipiul │ administrativ- │ Adresa imobilului │aparta-││ │ Bucureşti │ teritorială │ │mente │├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1│Arad │Arad │Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2│Arad │Arad │Str. Nucet nr. 14, bloc 566 │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3│Arad │Arad │Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 4│Arad │Arad │Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 5│Arad │Arad │Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 6│Arad │Arad │Bd. Revoluţiei nr. 49-53 │ 120│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 7│Arad │Arad │Str. C. Brâncuşi, bloc X33 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 8│Arad │Arad │Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 9│Arad │Arad │Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 10│Arad │Arad │Str. Crasna nr. 21, bloc G1 │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 11│Arad │Arad │Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 │ 45│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 12│Arad │Arad │Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 13│Arad │Arad │Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 14│Arad │Arad │Str. Bihorului, bloc B1 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 15│Arad │Arad │Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 16│Arad │Arad │Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A, B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 17│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 18│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 19│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 7, bloc P22 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 20│Argeş │Topoloveni │Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a │ 76│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 21│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39 │ 76│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 22│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 4, bloc P21 │ 52│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 23│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 24│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 25│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 26│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 27│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 28│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc. A, B │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 29│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 30│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 5, sc. A, B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 31│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 25, sc. A, B │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 32│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 46, sc. A │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 33│Bacău │Bacău │Str. Letea nr. 2, sc. A-D │ 70│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 34│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă, nr. 1, sc. A │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 35│Bacău │Bacău │Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 36│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 37│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 38│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 39│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 40│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 2, bloc P6 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 41│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 42│Bihor │Oradea │Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 43│Bihor │Oradea │Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 15, bloc 15 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 44│Braşov │Braşov │Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 45│Braşov │Braşov │Str. Salviei nr. 6, bloc 9A │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 46│Braşov │Râşnov │Cartier ISR, bloc 2C │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 47│Bucureşti │Sectorul 1 │Str. Ion Câmpineanu nr. 31, Bloc 4-5-6A │ 75│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 48│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I │ 31│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 49│Bucureşti │Sectorul 2 │Sos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 │ 320│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 50│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 │ 106│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 51│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4 │ 150│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 52│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 53│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 54│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 55│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 56│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A │ 64│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 57│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C │ 31│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 58│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 59│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 │ 64│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 60│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 61│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 │ 96│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 62│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 63│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 64│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 65│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 66│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 67│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 68│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A │ 31│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 69│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2 │ 59│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 70│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 71│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 72│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 73│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 74│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 75│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 76│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A │ 29│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 77│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 78│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 79│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B │ 176│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 80│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 81│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 82│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 │ 325│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 83│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 84│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 85│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 86│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 87│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 │ 116│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 88│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A │ 62│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 89│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 90│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2 │ 28│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 91│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 92│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 93│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 94│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 │ 131│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 95│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11 │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 96│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7 │ 176│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 97│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 │ 176│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 98│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 99│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Chopin nr. 13 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 100│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16 │ 188│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 101│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 102│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Elena nr. 4, bloc OD7B │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 103│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 104│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 105│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 106│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 107│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89 │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 108│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. J.L. Calderon nr. 1-5 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 109│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Nicolae Filipescu nr. 52 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 110│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 111│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Herta nr. 20, bloc X2 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 112│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 113│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A │ 52│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 114│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 115│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 116│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 117│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 118│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 119│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 120│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 121│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62 │ 76│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 122│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11 │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 123│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 124│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 125│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 126│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B │ 98│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 127│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. B, C │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 128│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27 │ 87│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 129│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 130│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 131│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 132│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 63, bloc E2 │ 233│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 133│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1 │ 243│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 134│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 135│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 136│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 137│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4 │ 33│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 138│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 139│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 140│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 141│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 142│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 143│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 144│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39 │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 145│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 146│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 147│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 148│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis │ 86│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 149│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 150│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 151│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 152│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1 │ 86│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 153│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 154│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 155│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 156│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2 │ 86│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 157│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 158│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 159│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 160│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 161│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31 │ 42│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 162│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A │ 106│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 163│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 164│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 165│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 166│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 167│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F │ 110│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 168│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B │ 110│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 169│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 170│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B │ 104│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 171│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 13, bloc 107 │ 88│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 172│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B │ 92│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 173│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 174│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A │ 58│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 175│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 176│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 177│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A │ 46│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 178│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B │ 58│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 179│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A │ 51│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 180│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B │ 56│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 181│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 182│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH │ 41│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 183│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 184│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6 │ 34│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 185│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 186│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14 │ 180│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 187│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 188│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 189│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 190│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17 │ 78│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 191│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Luntrei nr. 6, bloc 7 │ 348│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 192│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 193│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc O3 │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 194│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc O1 │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 195│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14 │ 106│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 196│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 12 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 197│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 198│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 199│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 6 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 200│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53 │ 50│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 201│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 9 │ 22│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 202│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 203│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, 7b │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 204│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2 │ 53│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 205│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 206│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 207│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1, 2 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 208│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66 │ 323│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 209│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70 │ 116│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 210│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn │ 103│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 211│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 23, bloc I.T.B. │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 212│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65 sc. 1-5 │ 216│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 213│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62 │ 111│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 214│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52 sc. A, B, C, D │ 162│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 215│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55a │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 216│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43 │ 462│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 217│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D │ 258│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 218│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 219│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C │ 160│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 220│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12 │ 84│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 221│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8 │ 320│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 222│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2 │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 223│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1 │ 96│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 224│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F │ 21│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 225│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5 │ 201│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 226│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32 │ 261│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 227│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3 │ 320│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 228│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 229│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 230│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 367, bloc A3, sc. 1, 2 │ 86│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 231│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411 │ 78│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 232│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 233│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 234│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 235│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2 │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 236│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 237│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 238│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 239│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A │ 58│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 240│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a │ 46│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 241│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1 │ 50│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 242│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 243│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 244│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 245│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 246│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 247│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 248│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 249│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 250│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21 │ 65│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 251│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27 │ 64│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 252│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 253│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23 │ 65│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 254│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 255│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7 │ 142│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 256│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă, nr. 70, bloc W1 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 257│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 258│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 259│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 260│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 261│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 262│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 263│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 264│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 265│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6 │ 220│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 266│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Slătioara nr. 2, bloc C3 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 267│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Covasna nr. 1, bloc F6 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 268│Bucureşti │Sectorul 4 │Târgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada │ 198│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 269│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Călţunaşi nr. 1, bloc 147 │ 52│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 270│Bucureşti │Sectorul 4 │Aleea Râul Târgului nr. 2, bloc D8 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 271│Bucureşti │Sectorul 4 │Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13 │ 70│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 272│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Stoian Militaru nr. 101, bloc 3, str. Crişul Alb nr. 33, bloc 101A│ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 273│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Trestiana nr. 3, bloc 8 B │ 86│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 274│Bucureşti │Sectorul 4 │Bd. Dimitrie Cantemir nr. 8, bloc 3B │ 105│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 275│Bucureşti │Sectorul 4 │Şos. Olteniţei nr. 140, bloc 5, sc. 3 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 276│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Vatra Dornei nr. 4, bloc E2 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 277│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Uioara nr. 11, bloc A12 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 278│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 279│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 280│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 281│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 282│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 283│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 284│Bucureşti │Sectorul 5 │Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 285│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C │ 39│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 286│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 287│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 288│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 289│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 290│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 291│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 292│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 2 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 293│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 294│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 295│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 296│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 297│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc 1 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 298│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc 2 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 299│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 300│Bucureşti │Sectorul 6 │Str. Gârleni nr. 11, bloc C45 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 301│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 3 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 302│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Bălcescu, bloc 4 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 303│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 5 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 304│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 24 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 305│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 25 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 306│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 27 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 307│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 28 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 308│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 29 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 309│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Eftimie Murgu, bloc 3A │ 75│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 310│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. George Enescu, bloc 4 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 311│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Traian Vuia, bloc 20 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 312│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 44 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 313│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 45 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 314│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 47 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 315│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 49 │ 70│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 316│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B18 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 317│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B20 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 318│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc F9 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 319│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Haţeg nr. 10, bloc N2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 320│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bloc V16 │ 105│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 321│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Gheorghe Dima nr. 16, bloc III B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 322│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc L │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 323│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I2 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 324│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc Z1 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 325│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I3 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 326│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 327│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 328│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 8, bloc F5 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 329│Cluj │Turda │Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 330│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 331│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 332│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 3, bloc F2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 333│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 334│Cluj │Turda │Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 335│Cluj │Turda │Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 336│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23 │ 21│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 337│Constanţa │Cernavodă │Str. Liliacului, bloc H10 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 338│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 339│Constanţa │Cernavodă │Str. Pinilor, bloc IAS │ 22│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 340│Constanţa │Cernavodă │Str. Mihai Eminescu, bloc nr. 56 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 341│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 19 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 342│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 9 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 343│Constanţa │Cernavodă │Str. Castanilor, bloc H2 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 344│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 12 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 345│Constanţa │Cernavodă │Str. Crişan, bloc nr. 34 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 346│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin USAS │ 92│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 347│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin MIDIA │ 92│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 348│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin LEGMAS │ 92│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 349│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin CONSIR │ 65│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 350│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 34 EST │ 50│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 351│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 35 EST │ 120│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 352│Constanţa │Năvodari │Str. Constanţei, bloc 54 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 353│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A4 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 354│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A3 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 355│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A2 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 356│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 357│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. C │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 358│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 359│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Petru Cercel, bloc 47, sc. A │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 360│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 361│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 362│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 363│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ana Ipătescu, bloc 8, sc. C │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 364│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 365│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 366│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 367│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 368│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 369│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 48, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 370│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 371│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 372│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 373│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 374│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 375│Dâmboviţa │Târgovişte │Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 376│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 377│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 378│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 379│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 25, sc. D │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 380│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 381│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D5 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 382│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D6 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 383│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D7 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 384│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 385│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. George Cair, bloc 25, sc. D │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 386│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 387│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 388│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 389│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 390│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1 │ 34│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 391│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 392│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 393│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 394│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 395│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 396│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/G │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 397│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 398│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I │ 21│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 399│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 7 │ 22│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 400│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 401│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 9 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 402│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 10 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 403│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 12 │ 21│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 404│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 13 │ 21│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 405│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 1 │ 17│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 406│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 2 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 407│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 3 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 408│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 4 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 409│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 6 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 410│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 7 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 411│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 10 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 412│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 11 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 413│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C14 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 414│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C15 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 415│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C16 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 416│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc B 3 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 417│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 418│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 419│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 420│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E │ 10│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 421│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 422│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 423│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 424│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc 20 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 425│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 20, bloc M1, M2 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 426│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 15, bloc C3, C4 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 427│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 19, bloc 2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 428│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc Baia │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 429│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 33, bloc 9 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 430│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 79, bloc 4 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 431│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 53-55-57, bloc 15 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 432│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 77, bloc 19 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 433│Dâmboviţa │Titu │Str. Nouă nr. 11, bloc D2 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 434│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Burebista nr. 15, bloc 35 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 435│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5-7, bloc 120 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 436│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Constantin Brâncoveanu nr. 11, bloc 121 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 437│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 2, bloc I1 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 438│Gorj │Rovinari │Str. Jiului nr. 5, bloc I4 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 439│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 12, bloc H1 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 440│Gorj │Rovinari │Str. Tineretului nr. 10, bloc M1 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 441│Gorj │Rovinari │Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 442│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 19 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 443│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 10 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 444│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 11 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 445│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 3 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 446│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 2 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 447│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 448│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 17 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 449│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 23 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 450│Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 Februarie nr. 10 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 451│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7, 2 │ 120│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 452│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 9 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 453│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 13 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 454│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 19 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 455│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 6 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 456│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 457│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 1 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 458│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 3 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 459│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Eroilor nr. 17 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 460│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 5 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 461│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 7 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 462│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 9 │ 26│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 463│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 11 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 464│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 13 │ 42│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 465│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 15 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 466│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 6 │ 74│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 467│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 12 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 468│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 14 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 469│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 16 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 470│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 18 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 471│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 5 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 472│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 473│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 43 │ 17│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 474│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 45 │ 11│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 475│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 476│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 7 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 477│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 9 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 478│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 6 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 479│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A1 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 480│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A2 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 481│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A3 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 482│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A4 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 483│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc G1 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 484│Harghita │Borsec │Str. Carpaţi, bloc E1 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 485│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului nr. 6 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 486│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Harghitei nr. 11 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 487│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Uzina Electrică nr. 1 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 488│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc D │ 76│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 489│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc F │ 96│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 490│Harghita │Topliţa │Str. Eroilor, bloc B │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 491│Hunedoara │Hunedoara │Bd. G. Enescu nr. 10, bloc 10 (132) │ 42│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 492│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 8 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 493│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 6 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 494│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 5 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 495│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 2 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 496│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bloc 319 │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 497│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bloc 317 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 498│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, Bl. 20 │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 499│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 58 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 500│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 29 │ 34│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 501│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 1 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 502│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 2 │ 37│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 503│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 3 │ 37│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 504│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bloc 33 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 505│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bloc 40 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 506│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 6 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 507│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 8 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 508│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 10 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 509│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 12 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 510│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 14 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 511│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 16 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 512│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 18 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 513│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 20 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 514│Hunedoara │Petroşani │Str. 1 Decembrie 1918, bloc 92 │ 52│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 515│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 4 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 516│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 7 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 517│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 43 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 518│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 41 │ 25│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 519│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61B, bloc Pk 3 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 520│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61C, bloc Pk2 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 521│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 202, bloc P 12 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 522│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1 A, bloc P7 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 523│Ilfov │1 Decembrie │Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 524│Ilfov │1 Decembrie │Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 525│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P 4 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 526│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 527│Ilfov │1 Decembrie │Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 528│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 8, bloc P3 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 529│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 10, bloc P4 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 530│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 11, bloc P10 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 531│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 9, bloc P11 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 532│Ilfov │Bragadiru │Str. Anemonelor nr. 2, bloc P44 │ 17│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 533│Ilfov │Bragadiru │Str. Povernei nr. 51, bloc P43 │ 17│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 534│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 5, bloc 5 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 535│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 7, bloc 7 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 536│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 3, bloc 3 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 537│Ilfov │Brăneşti │Str. Sublocotenent Petre Ionel nr. 5, bloc 5 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 538│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 4, bloc 32 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 539│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bloc 27 │ 165│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 540│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, bloc R7 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 541│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, bloc R8 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 542│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, bloc R9 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 543│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1 │ 137│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 544│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3 │ 57│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 545│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5 │ 75│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 546│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6 │ 68│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 547│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc AVile │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 548│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 3 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 549│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 4 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 550│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 5 │ 11│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 551│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 552│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3 │ 36│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 553│Ilfov │Cornetu │Str. Livezi nr. 5, bloc P6 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 554│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 555│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 556│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 557│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1 │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 558│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 559│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8 │ 35│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 560│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 561│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 562│Ilfov │Măgurele │Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 563│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 564│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 12, bloc B4 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 565│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 10, bloc B3 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 566│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 8, bloc B2 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 567│Ilfov │Măgurele │Str. Bujorilor nr. 2, bloc B5 │ 23│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 568│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 9, bloc B6 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 569│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 7, bloc B7 │ 11│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 570│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 3, bloc E1 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 571│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 7, bloc E3 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 572│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 9, bloc F1 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 573│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 19, bloc K │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 574│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc. 1, 2 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 575│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 15, bloc I, sc. 1, 2 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 576│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. 1, 2 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 577│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 5, bloc E2 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 578│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 2, bloc P6 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 579│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 4, bloc P7 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 580│Ilfov │Pantelimon │Str. Duzilor nr. 48, bloc P13, sc. 1, 2, 3 │ 27│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 581│Ilfov │Snagov │Str. Izlaz nr. 2, bloc D5 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 582│Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia, bloc P19 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 583│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 13, bloc P18 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 584│Ilfov │Snagov │Str. Ghermăneşti, bloc P27 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 585│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 586│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 587│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6 │ 6│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 588│Maramureş │Cavnic │Str. V. Lucaciu, bloc 9 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 589│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bloc C 1 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 590│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bloc B 20 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 591│Maramureş │Borşa │Str. Floare de colţ, bloc A 5, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 592│Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu , bloc 3 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 593│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 594│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7 │ 75│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 595│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 596│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Alion nr. 1, bloc B2 │ 80│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 597│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Traian 64, bloc 1 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 598│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 599│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 85, bloc A2 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 600│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Veterani nr. 5, bloc KM6 │ 42│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 601│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Crişan nr. 29, bloc B3 │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 602│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Păcii nr. 3, bloc O2 │ 70│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 603│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 100, bloc XF2 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 604│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2 │ 70│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 605│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 606│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 607│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 608│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Aurelian nr. 51 │ 25│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 609│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 107, bloc S4 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 610│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19 │ 58│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 611│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 612│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 613│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Independenţei nr. 32, Bloc IA1A │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 614│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Alion nr. 68, bloc IA1B │ 28│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 615│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 616│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7 │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 617│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Horaţiu 32A, bloc F19 │ 43│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 618│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 106, bloc XF11 │ 29│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 619│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 620│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15 │ 43│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 621│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14 │ 30│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 622│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 623│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6 │ 220│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 624│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Orly nr. 86, bloc H2 │ 110│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 625│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Orly nr. 88, bloc H3 │ 165│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 626│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13 │ 52│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 627│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 22, bloc B8 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 628│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 629│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12 │ 100│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 630│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Calomfirescu nr. 21, bloc F21 │ 29│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 631│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Horaţiu nr. 29 , bloc F20 │ 43│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 632│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1 │ 55│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 633│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 19 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 634│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 8 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 635│Mureş │Târgu Mureş │Str. Aleea Covasna nr. 9 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 636│Mureş │Târgu Mureş │Str. Ion Buteanu nr. 22 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 637│Mureş │Târgu Mureş │Str. Petru Dobra nr. 18 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 638│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu, bloc D5 │ 108│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 639│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu nr. 16, bloc E3 │ 68│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 640│Olt │Slatina │Str. Primăverii, bloc GA15, sc. A, B, C │ 132│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 641│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8A │ 66│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 642│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8C │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 643│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G1, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 644│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G2, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 645│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G3, sc. A │ 40│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 646│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 3, bloc N1 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 647│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 1, bloc N2 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 648│Prahova │Breaza │Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 649│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 1, bloc 1 │ 11│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 650│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 3, bloc 5 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 651│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 3, bloc 6 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 652│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 7, bloc 7 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 653│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 22, bloc 8 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 654│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A1 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 655│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A10 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 656│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A11 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 657│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 9, bloc 9 │ 18│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 658│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A12 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 659│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A13 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 660│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A8 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 661│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A9 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 662│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A14 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 663│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A15 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 664│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc B4 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 665│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc, B6 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 666│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc B7 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 667│Prahova │Sinaia │Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 5 │ 44│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 668│Satu Mare │Satu Mare │Str. 14 Mai 1970, bloc 2, 3 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 669│Suceava │Rădăuţi │Str. Iacob Zadik nr. 31 │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 670│Suceava │Rădăuţi │Str. Bogdan Vodă nr. 17 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 671│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 10, bloc 10 sc. A, B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 672│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 12, bloc 12, sc. A, B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 673│Suceava │Rădăuţi │Str. 1 Mai nr. 1, sc. A, B │ 54│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 674│Tulcea │Isaccea │Str. Mircea Vodă nr. 14 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 675│Tulcea │Isaccea │Str. Mircea Vodă nr. 8, sc. A, B, C │ 60│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 676│Tulcea │Sulina │Str. Ghica nr. 2 │ 38│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 677│Tulcea │Sulina │Str. a II-a nr. 282 │ 58│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 678│Tulcea │Sulina │Str. a I-a nr. 199 │ 32│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 679│Tulcea │Sulina │Str. a III-a nr. 71 │ 19│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 680│Vaslui │Negreşti │Str. Mihail Kogălniceanu, bloc C3 │ 91│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 681│Vaslui │Negreşti │Str. 1 Decembrie, bloc D3 │ 48│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 682│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 30, bloc 88 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 683│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 32, bloc 89 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 684│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 34, bloc 90 │ 24│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 685│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 1 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 686│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 2 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 687│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 3 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 688│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 5 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 689│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 9 │ 7│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 690│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 11 │ 7│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 691│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 1 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 692│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 3 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 693│Vrancea │Câmpineanca │Str. Câmpului nr. 4 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 694│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 1 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 695│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 2 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 696│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 697│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 698│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. C │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 699│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 700│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 701│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 702│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 703│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 21 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 704│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 A │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 705│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 B │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 706│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 A │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 707│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 B │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 708│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 A │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 709│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 B │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 710│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 66 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 711│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 68 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 712│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 70 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 713│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 1 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 714│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. A │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 715│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. B │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 716│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. C │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 717│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 64 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 718│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 3 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 719│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 5 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 720│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 721│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 bis │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 722│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 2 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 723│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 4 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 724│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 6 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 725│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 1 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 726│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bloc 1 │ 14│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 727│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 8 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 728│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 10 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 729│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 12 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 730│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 2 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 731│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 4 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 732│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 6 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 733│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 8 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 734│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 10 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 735│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc C │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 736│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 A │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 737│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 738│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 A │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 739│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 740│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 A │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 741│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 742│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 16 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 743│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 1 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 744│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 2 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 745│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 3 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 746│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 4 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 747│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 5 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 748│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 6 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 749│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 8 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 750│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 13 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 751│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 15 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 752│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 17 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 753│Vrancea │Panciu │Str. 1 Mai, bloc 2 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 754│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 755│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 756│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A2 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 757│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 13 bis │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 758│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 15 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 759│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 17 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 760│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 7 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 761│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 19 │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 762│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 2 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 763│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 4 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 764│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 2 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 765│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 3 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 766│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 4 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 767│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 5 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 768│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 6 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 769│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 7 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 770│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 8 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 771│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 9 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 772│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 11 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 773│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 13 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 774│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc D4, sc. A │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 775│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc D4, sc. B │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 776│Vrancea │Panciu │Str. Mihail Kogălniceanu, bloc 1 │ 8│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 777│Vrancea │Panciu │Str. Eroilor, bloc C3 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 778│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 779│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1, bis │ 9│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 780│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 3 │ 16│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 781│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 5 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 782│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 6 │ 20│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 783│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D1 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 784│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D2 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 785│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 7 │ 12│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 786│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 9 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 787│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 11 │ 15│├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 788│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc 3 │ 11│└────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.036 din 6 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 noiembrie 2015, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.-------