RECTIFICARE nr. 947 din 29 octombrie 2015referitoare la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015    La Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 30 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:- la art. I, pct. 7 [cu referire la norma de la art. 13 alin. (7) din Norme], în loc de: "...prevederilor art. 10 alin. (6)" se va citi: "...prevederilor art. 10 alin. (7)".------