DECIZIE nr. 278 din 16 noiembrie 2015privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct, exercită atribuţiile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  SORIN MIHAI CÎMPEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 16 noiembrie 2015.Nr. 278.-------