HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 noiembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 alin. (2), (3) şi (7), art. 118 alin. (3) şi (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,ţinând cont de prevederile art. 26 alin. (5) şi (8) şi ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,văzând că, din interpretarea sistematică a prevederilor art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, rezultă că persoana care a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu poate fi admisă în Corpul experţilor electorali, urmând să fie desemnată preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia numai în situaţia în care în localitatea pentru care se organizează tragerea la sorţi computerizată numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii este insuficient,având în vedere că, din economia textelor art. 16 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 208/2015, rezultă că avizul favorabil acordat de către Autoritatea Electorală Permanentă este, în esenţă, o operaţiune administrativă prealabilă adoptării deciziei de admitere în Corpul experţilor electorali, a cărei realizare este de resortul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente,observând prevederile art. 20-20^2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc atribuţiile Departamentului de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente,ţinând cont de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 25.524 din 19 octombrie 2015,în temeiul art. 16 alin. (8) şi art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 3 noiembrie 2015.Nr. 11.  +  AnexăMETODOLOGIE 03/11/2015