LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (5) al articolului 7 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi, se varsă integral la bugetul de stat."  +  Articolul IIMinisterul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la data publicării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 3 noiembrie 2015.Nr. 257.------