LEGE nr. 252 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) de către prefect, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); b) de către persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de primăriile municipiilor, oraşelor şi municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, de consiliile judeţene sau ale comunelor, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 2 noiembrie 2015.Nr. 252.-----