ORDIN nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.014 din 30 octombrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. NB 11.197/2015 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.898 din 30 octombrie 2015 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 438 se introduce o nouă poziție, poziția 439, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"439│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │S.R.L. │ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘2. La secțiunea P1, litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziția 95 se introduce o nouă poziție, poziția 96, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"96 │W60621001│J04AK05│BEDAQUILINUM │SIRTURO │COMPR.│ 100 mg│JANSSEN│BELGIA │FLAC. DIN │PR │ 188│ 267,586063│ 291,872127"││ │ │ │ │100 mg │ │ │-CILAG │ │PEID X 188 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTER- │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NATIO- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NAL NV │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘3. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 468 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 469-482, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"469│W61128001│L01XC12│BRENTUXIMAB │ADCETRIS │PULB. │ 50 mg│TAKEDA │DANEMAR-│CUTIE CU 1 │PR │ 1│13.651,350000│14.918,140000││ │ │ │VEDOTIN**** │50 mg │PT. │ │PHARMA │CA │FLACON X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │CONC. │ │A/S │ │50 MG │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │PULBERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │CONCENTRAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUȚIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 470│W55759002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 200 mg│GLAXO │MAREA │CUTIE CU │S │ 90│ 84,291666│ 92,301888││ │ │ │(Omega) │200 mg │FILM. │ │GROUP │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │PEID X 90 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 471│W61703002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 200 mg│NOVAR- │MAREA │CUTIE CU │S │ 90│ 84,291666│ 92,301888││ │ │ │(Omega) │200 mg │FILM. │ │TIS │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │PEID X 90 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 472│W55765002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 400 mg│GLAXO │MAREA │CUTIE CU │S │ 60│ 171,197333│ 187,241166││ │ │ │(Omega) │400 mg │FILM. │ │GROUP │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMI- │ │PEID X 60 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TED │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 473│W61704002│L01XE11│PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR.│ 400 mg│NOVAR- │MAREA │CUTIE CU │S │ 60│ 171,197333│ 187,241166││ │ │ │(Omega) │400 mg │FILM. │ │TIS │BRITANIE│FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │PEID X 60 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │COMPR. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │FILM. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 474│W59306001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │ 200 mg│PFIZER │MAREA │CUTIE CU │PR │ 60│ 308,732833│ 337,155000││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │LIMITED│BRITANIE│BLIST. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/AL X 60│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 475│W59307001│L01XE16│CRIZOTINIBUM │XALKORI │CAPS. │ 250 mg│PFIZER │MAREA │CUTIE CU │PR │ 60│ 350,990166│ 383,215666││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │LIMITED│BRITANIE│BLIST. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/AL X 60│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 476│W61700002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 50 mg│NOVAR- │MAREA │FLACON ALB │PR │ 120│ 154,485916│ 168,707750││ │ │ │****(Omega) │50 mg │ │ │TIS │BRITANIE│OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LENĂ ȘI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGENT DES- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HIDRATANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 477│W60246002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 50 mg│GLAXO- │IRLANDA │FLACON ALB │PR │ 120│ 154,485916│ 168,707750││ │ │ │****(Omega) │50 mg │ │ │SMITHK-│ │OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LINE │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TRADING│ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SERVI- │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CES │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPILENĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI AGENT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESHIDRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 478│W61701002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 75 mg│NOVAR- │MAREA │FLACON ALB │PR │ 120│ 231,603916│ 252,766500││ │ │ │****(Omega) │75 mg │ │ │TIS │BRITANIE│OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EURO- │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PHARM │ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT DIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LENĂ ȘI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGENT DES- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HIDRATANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 479│W60247002│L01XE23│DABRAFENIBUM │TAFINLAR │CAPS. │ 75 mg│GLAXO- │IRLANDA │FLACON ALB │PR │ 120│ 231,603916│ 252,766500││ │ │ │****(Omega) │75 mg │ │ │SMITHK-│ │OPAC DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LINE │ │POLIETILENĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TRADING│ │DE ÎNALTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SERVI- │ │DENSITATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CES │ │(HDPE) CU │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED│ │CAPAC │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILETAT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPILENĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI AGENT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESHIDRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TANT │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SILICAGEL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 480│W10506001│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINA-│LIOF. │ 10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 1 │S │ 1│ 330,170000│ 398,040000││ │ │ │ │SE 10000 │PT. │ │GESELL-│ │FLAC. DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │MEDAC │SOL. │ │SCAFT │ │STICLĂ X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR │ │10 000 UI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │KLINIS-│ │LIOF. PT. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CHE │ │SOL. INJ. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZI- │ │/PERF. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ALPRA │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 481│W62137001│L01XX14│TRETINOINUM 4) │VESANOID │CAPS. │ 10 mg│CN │ROMÂNIA │CUTIE X 100│PRF │ 100│ 9,440900│ 10,672100││ │ │ │ │10 mg │MOI │ │Unifarm│ │CAPSULE MOI│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SA │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 482│W58139001│L02BX03│ABIRATERONUM │ZYTIGA │COMPR.│ 250 mg│JANSSEN│BELGIA │CUTIE CU │PRF │ 120│ 113,265250│ 123,777166"││ │ │ │****(Omega) │ │ │ │CILAG │ │FLACON DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTER- │ │PEÎD X 120 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NATIO- │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NALL NV│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘4. La secțiunea P3, pozițiile 45 și 46 se abrogă.5. La secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"11 │W61550002│L03AX13│GLATIRAMER │COPAXONE │SOL │20 mg/ml │TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU 28│PR │ 28│ 91,865000│ 101,495357"││ │ │ │ACETAT**** │20 mg/ml │INJ. │ │PHARMA-│ │SERINGI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ÎN │ │CEUTI- │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SERIN-│ │CALS │ │CARE CONȚIN│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │GĂ │ │S.R.L. │ │SOL. INJ. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUM-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PLUTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘6. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever", subprogramul P6.3 "Hipertensiune pulmonară", după poziția 4 se introduc șase noi poziții, pozițiile 5-10, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"5 │W60937001│C02KX04│MACITENTANUM** │OPSUMIT │COMPR.│ 10 mg│ACTELI-│MAREA │CUTIE X │PR │ 30│ 337,392666│ 369,030000││ │ │ │ │ │FILM. │ │ON RE- │BRITANIE│BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GISTRA-│ │ALBE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │TION │ │FOLIE OPACĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LTD. │ │PVC-PE-PVDC│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │/AL X 30 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 6 │W60681001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 1 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │1 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 7 │W60684001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 2,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │2,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 8 │W60683001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 2 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │2 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 9 │W60680001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 0,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666││ │ │ │ │0,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│10 │W60682001│C02KX05│RIOCIGUAT** │ADEMPAS │COMPR.│ 1,5 mg│BAYER │GERMANIA│CUTIE X │PR │ 42│ 118,580952│ 130,161666"││ │ │ │ │1,5 mg │FILM. │ │PHARMA │ │BLISTERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AG │ │DIN FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE AL/PP X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │42 COMPRI- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘7. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziția 278 se introduce o nouă poziție, poziția 279, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"279│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMANIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │S.R.L. │ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘8. La secțiunea P9, subprogramul P9.1, pozițiile 153 și 154 se abrogă.9. La secțiunea P9, subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziția 112 se introduce o nouă poziție, poziția 113, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"113│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘10. La secțiunea P9, subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 89 se introduce o nouă poziție, poziția 90, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"90 │W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘11. La secțiunea P9, subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 185 se introduce o nouă poziție, poziția 186, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"186│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘12. La secțiunea P9, subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"14 │W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ │ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘13. La secțiunea P9, subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 141 se introduce o nouă poziție, poziția 142, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"142│W61756002│J01XX08│LINEZOLIDUM │LINEZOLID │SOL. │ 2 mg/ml│INFOMED│ROMÂNIA │10 PUNGI │PR │ 10│ 108,800000│ 122,407000"││ ├ │ │ │INFOMED │PERF. │ │FLUIDS │ │DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │ │ │-S.R.L.│ │POLIOLEFINĂ│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTISTRA- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFICATĂ, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ LATEX,│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN TUB │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONECTOR CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESCHIDERE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂSUCIRE, │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LAMINATĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROTECTOARE│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINÂND │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │300 ML SOL.│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘14. La secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", după poziția 80 se introduc două noi poziții, pozițiile 81 și 82, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"81 │W57884002│H05BX02│PARICALCITOLUM │PARICALCI- │SOL │ 2 micro-│FRESE- │GERMANIA│CUTIE CU 5 │PR │ 5│ 10,520000│ 13,302000││ │ │ │** │TOL │INJ. │ grame/ml│NIUS │ │FIOLE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │MEDICAL│ │STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 │ │ │CARE │ │INCOLORĂ CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │micrograme │ │ │DEUT- │ │CAPACITATEA│ │ │ │ ││ │ │ │ │/ml │ │ │SCH- │ │DE 2 ML X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LAND │ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │INJ. │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼───────────┼────┼────┼─────────────┼─────────────┤│ 82 │W57885002│H05BX02│PARICALCITOLUM │PARICALCI- │SOL │ 5 micro-│FRESE- │GERMANIA│CUTIE CU 5 │PR │ 5│ 22,048000│ 26,916000"││ │ │ │** │TOL │INJ. │ grame/ml│NIUS │ │FIOLE DIN │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │MEDICAL│ │STICLĂ │ │ │ │ ││ │ │ │ │5 │ │ │CARE │ │INCOLORĂ CU│ │ │ │ ││ │ │ │ │micrograme │ │ │DEUT- │ │CAPACITATEA│ │ │ │ ││ │ │ │ │/ml │ │ │SCH- │ │DE 2 ML X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LAND │ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │ │INJ. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘15. La secțiunea P10, poziția 79 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬───────────┬────┬────┬─────────────┬─────────────┐│"79 │W60961001│H05BX02│PARICALCITOLUM │ZEMPLAR │SOL. │ 5 мg/ml│ABBVIE │SPANIA │CUTIE X │S │ 5│ 26,457600│ 32,299200"││ │ │ │** │ │INJ. │ │FARMA- │ │5 FIOLE X │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CEUTICA│ │1 ML SOL. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.L.U. │ │INJ. │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────────┴────┴────┴─────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2015.
  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -----