LEGE nr. 233 din 8 octombrie 2015privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 30 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul*) dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015. Notă

  ──────────

  *) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să convină cu autorităţile competente din Statele Unite ale Americii aplicarea pentru România a condiţiilor la care se face referire în art. 7 din acordul prevăzut la art. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 octombrie 2015.Nr. 233.ACORD 28/05/2015