ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 1999pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 25 martie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICArticolul 13 alineatul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:"Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu rata medie a dobânzii practicate pe piaţa interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 de puncte procentuale."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------